U bent hier
Personeel - formulieren

Heb je vragen over bepaalde formulieren? Wil je je OPT-OUT aanpassen? Ziektebriefje indienen, onkostennota of fietsvergoeding aan de zone overmaken... Of heb je een vraag? De personeelsdienst van onze hulpverleningszone is er om je verder te helpen! Hier vind je alvast enkele handige documenten en formulieren.

  Ziek?

  • Verwittig je directe overste zo snel mogelijk telefonisch
  • Ben je beroeps/administratief personeel? Laat dit ziekte-attest invullen door de dokter. Gaat het om een arbeidsongeval, scroll dan omlaag op deze pagina, naar de rubriek 'Arbeidsongevallen'.
  • Deel 1 (bovenste gedeelte) van het ziekte-attest verstuur je naar de medische dienst Certimed (zij voeren ook de medische controle uit):
  • Deel 2 (onderste gedeelte) van het formulier bezorg je aan onze personeelsdienst, via mail: ziekte@zuidwestlimburg.be
  • Het ziekte-attest en de medische controle gelden voor administratieve personeelsleden en beroepsbrandweer. De vrijwilligers van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg hoeven dit briefje niet in te vullen (als je ziek bent, bezorg je onze personeelsdienst een ziekenbriefje van de dokter).

  Vragen over personeelszaken?

  Voor beroepspersoneel

  OPT-OUT

  Nieuw geldelijk STATUUT

Voor beroepspersoneel & administratie:

Aanvraag BIJBEROEP

Voor beroeps, administratie & vrijwilligers:

Arbeidsreglement

 • Aangepaste versie arbeidsreglement (dd. 18 juni 2018)
 • Zonaal reglement Beschikbaarheden

  In dit zonaal reglement Beschikbaarheden zijn de afspraken vastgelegd in verband met de beschikbaarheden van het operationele brandweerkader - zowel vrijwilligers als beroeps - binnen de zone Zuid-West Limburg.

 • Zonaal reglement Beschikbaarheden (pdf)
 • Zonaal reglement Mobiliteit binnen de zone

  In dit zonaal reglement zijn de afspraken en voorwaarden vastgelegd in verband met de mobiliteit binnen onze zone. Dit reglement is van toepassing op alle beroepsbrandweerlieden en brandweervrijwlligers van het operationeel kader en alle leden van het medisch kader van onze zone.

 • Zonaal reglement Mobiliteit binnen de zone (pdf)
 • Verklaring externe agressie

  In geval van ernstige agressie van een slachtoffer ten aanzien van jou als hulpverlener, kun je dit melden aan ons. Mensura houdt voor ons een register hierover bij. Het formulier - hieronder zowel een link naar het Word-document als naar een PDF-versie - leg je best in ziekenwagen en brandweervoertuig. Zo heb je altijd een exemplaar bij de hand in geval het nodig zou zijn.

 • Word-formulier Verklaring feiten van extern geweld
 • PDF-formulier Verklaring feiten van extern geweld

Arbeidsongevallen aangifteformulier

Heb je een arbeidsongeval, dan moet je een aantal administratieve stappen ondernemen:

 • je moet géén ziekte-attest van Certimed invullen en ook niet bij Certimed op controle gaan
 • je verwittigt de OVD - officier van dienst
 • de OVD vult de aangifte digitaal (zie lager) in & mailt naar personeelsdienst@zuidwestlimburg.be & naar onze preventieadviseur Marc Prinsen. De originele formulieren houd je zelf bij of laat je toevoegen aan je persoonlijk dossier in je post.
 • Wat je moet doen, hoe de Standaard Operationele Procedure van een aangifte verloopt, lees je in de handleiding Aangifte Arbeidsongevallen, je vindt er ook alle nodige formulieren in terug.
 • Ook Mensura, onze verzekeraar, heeft een 'flowchart Arbeidsongeval aangifte' uitgewerkt, om te weten wat je voor de aangifte van een arbeidsongeval allemaal moet doen.

Deze formulieren moet je goed invullen (liefst digitaal invullen) en mailen:

Kilometervergoeding Dienstverplaatsing

Loopbaanonderbreking

Ook als je bij de brandweer werkt, kan je loopbaanonderbreking aanvragen. Zowel beroepsbrandweerlui, als vrijwilligers en bedienden kunnen dit aanvragen. Gebruik wel het juiste formulier.

Onkostennota

Aanvraag tussenkomst ONKOSTEN (pdf) of het Word-document Onkostennota

 • Versturen via de B-POST of binnenpost, inclusief originele betaalbewijzen
  Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
  Personeelsdienst
  Zwarte-Brugstraat 1
  3500 Hasselt

Opleiding volgen?

Onder het motto ‘levenslang leren’ biedt ook onze organisatie jou als personeelslid de mogelijkheid om jouw kennis, vaardigheden en competenties verder te ontplooien. Een opleidingsaavraag indienen kan met een van de onderstaande formulieren:

Zonale Oefenkalender

Voor brandweervrijwilligers in onze zone

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane