Onze brandweerkazerne in Borgloon

  Stilaan naderen de bouwwerken aan het nieuwe politie- en brandweergebouw in Borgloon hun einde. Als we dit schrijven (midden februari 2017) zijn de aannemers volop bezig aan de binnenafwerking. Borgloon krijgt dus een eigen brandweerpost, om zo een optimale, snelle en adequate hulpverlening aan de bevolking te kunnen bieden.

  Voorlopig zitten de centrale politiediensten in Borgloon (Politie Kanton Borgloon - Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen) gespreid over twee gebouwen. Beide gebouwen zijn niet meer aangepast aan de huidige noden en bezetting. Een oplossing drong zich dan ook al enige tijd op.

  Nieuwe brandweerpost

  Ook de uitbouw van een brandweerpost is noodzakelijk voor Borgloon en omgeving. Het nieuwe gebouw, dat zowel de politiekantoren als de brandweerkazerne zal huisvesten, wordt gebouwd op de hoek van de Ervaertstraat en de Guldenbodemlaan in Borgloon, op de plek waar de oude rijkswachtkazerne stond. Het nieuwe gebouw heeft een vloeroppervlakte van ongeveer 4.465 m² met er omheen meer dan 5.000m² omgevingsaanleg.

  Brandweervrijwilligers

  Op woensdag 23 september 2015 organiseerden stad Borgloon en de hulpverleningszone een infoavond over de aanwerving van een 20-tal kandidaat-brandweervrijwilligers. De geselecteerde kandidaten volgen sinds december 2015 de opleiding tot brandweerman aan het provinciaal opleidingscentrum (PLOT) in Genk. Begin 2017 startte een tweede groep van kandidaat-brandweervrijwilligers aan hun opleiding. Op die manier kan post Borgloon binnenkort rekenen op een 20-tal enthousiaste brandweervrijwilligers!

  Basisuitrusting

  Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan kantoren voor alle politie- en brandweerdiensten, zoals lokalen voor slachtofferbejegening, kleedruimtes, verhoorlokalen, een cellencomplex, polyvalente vergaderruimtes en de nodige overdekte parkeerplaatsen voor de dienstvoertuigen van brandweer en politie. In de nieuwe brandweerpost – die deel uitmaakt van hulpverleningszone Zuid-West Limburg – zullen vooral brandweervrijwilligers werken. Zij krijgen een basisuitrusting voor hun brandweerpost, met een autopomp en materiaal voor logistieke interventies. De brandweer van Borgloon zal uitrukken voor interventies in Borgloon maar ook voor noodhulp in de nabijgelegen dorpen van Wellen, Kortessem, Heers en delen van Gingelom en Alken.

  Energiezuinig

  Het gebouw heeft een sobere en eenvoudig gedetailleerde architectuur, maar zit functioneel en slim in elkaar. Een betonnen skelet met lichte binnenwanden vormt de hoofdstructuur van het gebouw. Zo kunnen politie en brandweer in de toekomst flexibel inspelen op wijzigende noden.

  Het gebouw is ook energiezuinig en compact. Een goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties, lichtsturing met aanwezigheidsdetectie en het maximaal gebruik van natuurlijke lichtinval dragen bij tot het duurzame karakter.

  Bereikbaar

  Er is bijzondere aandacht uitgegaan naar de groenaanleg op het terrein. Rondom de site komt een royale groene buffer en de bomenrij langs de Guldenbodemlaan krijgt eerherstel. Bovendien zijn alle platte daken opgevat als groendak. Het nieuwe gebouw zal gemakkelijk bereikbaar zijn en is toegankelijk voor minder mobiele mensen.

  Lente 2017

  De bouw van het nieuwe complex gebeurt door een bouwteam met algemeen aannemer Kumpen, architectenbureau a2o en studiebureaus Establis, Boydens en Macobo. Grontmij Belgium staat politie en brandweer bij als trajectbegeleider voor de opmaak van het programma van eisen, de begeleiding van de gunningsprocedure en het contractmanagement tijdens de werken.

  De totale kostprijs van de werken inclusief honoraria van de ontwerpers bedraagt circa 7,75 miljoen euro BTW inclusief. In oktober van dit jaar moeten de werken starten, tenminste als alle vergunningen tijdig in orde zijn. Tegen de lente van 2017 kunnen politie en brandweer de gebouwen dan in gebruik nemen .

  Onze brandweerkazerne in Borgloon
  Brandweerpost Borgloon
  © Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane