U bent hier
Brand Innovation 50 jaar geleden.

Op maandag 22 mei 2017 is het 50 jaar geleden dat de grootste brandramp uit de hedendaagse geschiedenis van ons land (in vredestijd) plaats vond. De brand in de Brusselse Innovation zorgde voor een menselijke catastrofe: 251 doden en 62 gewonden. De brand zou ook voor de wetgeving inzake brandveiligheid een ommekeer betekenen. Een korte terugblik.

Er bestond tot 1967 weinig wetgeving inzake brandveiligheid. Brand- of veiligheidsvoorschriften voor gebouwen? Quasi onbestaande. En als ze al bestonden, was de toepassing van of controle op brandveiligheid van gebouwen ontoereikend. Onderzoekers stellen dan ook dat de brand van 22 mei 1967 in de Brusselse Inno “er gewoon zat aan te komen”. Valse plafonds die niet brandbestendig waren, gebruik van erg brandbare materialen, onvoldoende nooduitgangen, geen sprinkels (toen nog niet wettelijk verplicht), …

Rommelig gebouw

Een fragment uit de masterproef van master in de Geschiedenis Siegfried Evens: “De brand van 22 mei was kortstondig, maar ze zat er al een lange tijd aan te komen. Vuurontwikkeling door gasophoping boven het vals plafond van het opslagkamertje (op de kinderafdeling, zo tussen half 2 en iets voor 2 ’s middags ontstaan, red.) had de brand in gang gezet, maar de rommelige structuur van het gebouw, het gebrek aan evacuatiemiddelen, het grote aantal gevaarlijke stoffen, weinig voorbereid personeel en de onbereikbare ligging van het grootwarenhuis in kleine en door auto’s verzadigde straten, hebben de situatie sterk verergerd.”

Politiek staartje

Het onvermijdelijke deed zich dus voor. Een oorspronkelijk kleine brand ontwikkelde zich tot een echte ramp. De brand had behalve desastreuze menselijke gevolgen, ook nog een politiek staartje. Zeg maar ‘staart’. Siegfried Evens: “De brand had aangetoond dat de Belgische regelgeving rond brandveiligheid, zeker in vergelijking met het buitenland ondermaats, was. De kritiek op de Belgische regering was groot. In de ogen van velen leek België een failed state.”

Reglement voor Arbeidsbescherming

De gebrekkige brandwetgeving werd onder de loep genomen en er kwamen veel strengere voorschriften die je nu terug vindt in artikel 52 van het ARAB, het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. Zo werd het verplicht om nooduitgangen aan te duiden in publieke gebouwen, om branddetectiesystemen te voorzien. En het was vanaf dan ook verboden om nog te roken in grootwarenhuizen. Ook de nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding, ANPI, ontstond in de nadagen van de ramp.

Op maandag 22 mei 2017, 50 jaar na de ramp, organiseert het ANPI - de nationale vereniging voor brand- en diefstalbestrijding - samen met de verschillende overheden in ons land een nationale herdenking in Brussel.

Meer lezen?

Brand Innovation 50 jaar geleden. Het Laatste Nieuws
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane