U bent hier
Workshops alcohol- en drugbeleid

In het najaar van 2018 organiseren we in onze hulpverleningszone werksessies om tot een gezamenlijke gedragscode inzake alcohol- en drugsgebruik te komen. Onder begeleiding van een Mensura-medewerker krijgen jullie daarbij de kans om zelf zo’n gedragscode uit te werken. We vinden het belangrijk dat je je als personeelslid van een hulpverleningszone bewust bent van de mogelijke gevaren en problemen bij onverantwoord alcohol- en drugsgebruik.


Alcohol (en in mindere mate illegale drugs) is in onze samenleving een genotmiddel dat in hoge mate is geaccepteerd en positief wordt gewaardeerd. Helaas is er ook een keerzijde: verantwoord alcoholgebruik kan overgaan in problematisch gebruik. Daarom gaan steeds meer bedrijven activiteiten ontplooien gericht op het voorkomen en oplossen van deze problemen. Die stap willen wij als hulpverleningszone nu ook zetten, met een aantal werksessies rond dit thema.

Werksessies

Zo een werksessie rond een alcohol- en drugsbeleid organiseren we in elke post en bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaan we op een interactieve manier dieper in op een aantal stellingen rond alcohol- en drugsgebruik. Onder begeleiding en coördinatie van een medewerker van Mensura, onze arbeidsgeneeskundige dienst, komen we te weten welke de gevaren en problemen van alcohol- en drugsgebruik kunnen zijn.

Inschrijven via Abiweb

Heb je interesse om hier aan deel te nemen, schrijf je dan zo snel mogelijk in via Abiweb. Hieronder vind je alle datums en locaties. Deze uitnodiging is zowel voor het administratief en beroepspersoneel als voor de vrijwilligers. Hou er rekening mee dat het aantal deelnemers per sessie beperkt is tot 15 personen en dat er al heel wat plaatsen ingenomen zijn. Voor het operationeel personeel telt deelname aan deze workshops ook mee als permanente vorming.

Data sessies alcohol- en drugsbeleid:

  • maandag 3 september, post Sint-Truiden: 19u00 - 21u00
  • maandag 1 oktober, post Tessenderlo: 19u00 - 21u00
  • dinsdag 4 september, post Tongeren: 19u00 - 21u00
  • woensdag 5 september, post Hasselt: 19u00 - 21u00
  • donderdag 6 september, post Beringen: 19u00 - 21u00
  • woensdag 19 september, post Herk: 16u00 - 18u00
  • donderdag 20 september, post Heusden: 19u00 - 21u00
  • maandag 24 september, post Borgloon: 19u00 - 21u01

Werkwijze

We zullen gedachten uitwisselen over de begripsafbakening van alcohol en drugs. En ook: Wat zijn de symptomen, risico’s en de gevolgen op en naast de werkvloer? Wanneer spreek je van een verslaving? Eventueel kunnen ook de procedures die van toepassing zijn binnen de organisatie worden toegelicht.

Ideeën uitwisselen

Daarna wisselen we in groepjes gedachten en ideeën uit over manieren en afspraken om op een goede manier om te gaan met alcohol- en drugsgebruik binnen onze organisatie. Wat is aanvaardbaar op het werk? Wat niet? Op die manier willen we tot een basis komen om te starten met een gezamenlijke gedragscode inzake alcohol- en drugsgebruik.

Gezamenlijke afspraken

We organiseren in totaal 8 sessies in de brandweerposten van Beringen, Borgloon, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Sint-Truiden, Tessenderlo en Tongeren. Daarna volgt een overkoepelende sessie voor alle brandweerposten. Tijdens die sessie is het de bedoeling dat jullie tot gezamenlijke afspraken komen met betrekking tot een concrete gedragscode omtrent alcohol- en drugsgebruik.

Vertrouwelijk

De sessies zullen telkens 2 uur in beslag nemen en worden geleid door de preventieadviseur(s) psychosociale aspecten van Mensura. De informatie die tijdens de sessies naar boven komt, blijft vertrouwelijk. Het is dus niet de bedoeling dat de gedragscode namen van medewerkers vermeldt, of iets dergelijks.

Workshops alcohol- en drugbeleid www.druglijn.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane