U bent hier
Bijna 25.000 oproepen voor brandweer en ziekenwagen in 2020

In 2020 werd onze hulpverleningszone 24.819 keer opgeroepen voor noodsituaties. Dat zijn 68 oproepen per dag. Dankzij de blijvende inzet van 593 personeelsleden kunnen we snel gevolg geven aan elke noodoproep. In 2020 werd de invloed van de coronamaatregelen duidelijk in het aantal ongevallen en ziekenwageninterventies, dat in dalende lijn ging.

68 oproepen per dag of 24.819 oproepen in één jaar: Daarin zitten bijna 11.000 oproepen voor een ziekenwagen en meer dan 12.000 oproepen voor een technische interventies. Werken bij de brandweer betekent dus meer dan alleen maar branden blussen. We lichten onze jaarcijfers graag toe.

Elke brand is er één te veel

In het jaar 2020 telden we in onze zone 1.273 oproepen voor brand. In 2019 waren er dat 1.316. Een lichte daling dus, maar toch: elke brand is er één te veel. Omdat er nog steeds te veel woningbranden zijn, jammer genoeg soms met dodelijke slachtoffers, blijven we hameren op belang van rookmelders. Rookmelders kunnen zeker je leven redden wanneer een brand ontstaat in je woning. Door een goed afgesproken vluchtplan geraak je tijdig buiten en voorkom je erger.

Zonecommandant Bert Swijsen: “Het ideale scenario zou zijn dat we als brandweer onszelf overbodig maken als het op repressie, dus brandbestrijding, aankomt. Door meer in te zetten op bewustmaking, preventie en de zelfredzaamheid van de mensen, kunnen we een (brand)veiligere samenleving bekomen. Rookmelders zijn sinds 2020 verplicht in elke woning in Vlaanderen, wat een goede zaak is. Onlangs hebben we ook een campagne opgestart over het belang van het sluiten van binnendeuren, wat een snelle verspreiding van rook binnenshuis kan voorkomen.”

Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

Ziekenwagens en invloed van corona

Onze ziekenwagendiensten kenden een bijzonder jaar. De 8 ziekenwagens in onze zone voerden 10.816 ritten uit, dat is 43% van al onze interventies. In 2019 waren er dat 11.471. Minder ziekenwagenritten in 2020 dus, mede ‘dankzij’ de komst van Corona en de lockdown vanaf maart. Nieuw waren de Covid-ritten, 884 in totaal, die voor een extra fysieke en mentale belasting zorgden bij ons ziekenwagenpersoneel.

Zonecommandant Bert Swijsen: “Onze ambulanciers hanteren hiervoor een specifieke procedure, waarbij zij bij Covid-ritten en oproepen voor reanimaties in volledig beschermingspak en met, handschoenen, bril en FFP2-masker uitrukken om patiënten te benaderen. Tot deze procedure hoort ook het ontsmetten van alle materiaal en de ziekenwagen achteraf. Onder meer dankzij zulke interne maatregelen hebben we het aantal besmettingen bij onze hulpverleners beperkt kunnen houden. Bij de hulpverleners zijn er niet meer besmettingen geweest dan bij de algemene bevolking.”

Bijkomend vermelden we ook nog dat in onze post in Sint-Truiden een extra ambulancedienst werd opgezet, o.a. door het medisch personeel van onze verschillende posten. Dit gebeurde op vraag van de federale overheid, die op deze manier het ziekenhuis van Sint-Truiden wilde ontlasten. Voor onze brandweercollega’s in Sint-Truiden was dit volledig nieuw, maar dankzij de goede ondersteuning van alle posten hebben we deze extra ambulancedienst met dezelfde kwaliteit op poten kunnen zetten.

Storm en wateroverlast

In 2020 handelden we 1.431 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. “Dit is minder dan het jaar voordien, toen we er meer dan 2.400 telden. De zware stormen van maart en juni 2019 zorgden toen voor een toevloed aan oproepen voor stormschade, wat zich vertaalde in de cijfers.”

Opnieuw meer wespen

Het aantal wespenverdelingen (9.191 meldingen) lag in 2020 hoger dan in 2019 (5.556). Waar er in 2019 duidelijk minder wespen waren dan recordjaar 2018 (met 13.999 meldingen), kwamen ze in 2020 weer talrijker voor, wat ook onmiddellijk resulteert in meer aanvragen voor wespenverdelging.

Technische interventies vormen het grootste deel van de koek

De brandweer doet veel meer dan branden blussen. We bieden hulp in uiteenlopende (nood)situaties gaande van bevrijding van geknelde persoon uit voertuigen, dieren in nood redden, personen die vastzitten in een lift veilig evacueren, de openbare weg reinigen en vrijmaken, interventies gevaarlijke stoffen … Al deze technische interventies hebben we ondergebracht onder de ‘andere’ noodgevallen. Als we àlle technische interventies samen tellen, inclusief wespen, storm- en waterschade, dan komen we aan meer dan 12.000 interventies, goed voor 51% van onze interventies in 2020.

Medewerkers

Om al deze interventies te kunnen afhandelen, zijn er in onze zone 593 medewerkers actief bij de brandweer. 120 brandweermannen en -vrouwen zijn als beroepbrandweer aan de slag. Daarnaast zijn er 449 vrijwilligers die zich, naast hun dagtaak bij een andere werkgever, beschikbaar stellen als hulpverlener. Dit zijn niet alleen vrijwillige brandweermannen en -vrouwen, maar we hebben ook steeds meer vrijwillige ambulanciers en verpleegkundigen in dienst die geen brandweerman of -vrouw zijn.

Onze zone krijgt ook ondersteuning van een sterk uitgebouwde administratie en technische dienst met 24 medewerkers. Sinds de hervorming van de brandweer in 2015 kent elke hulpverleningszone een autonome werking, met een eigen personeelsdienst, financiële dienst, dienst preventie, zonesecretariaat, communicatieverantwoordelijke … Voor 2015 behoorden alle brandweermedewerkers tot het lokale gemeentepersoneel.

Nieuwe aanwervingen

De Limburgse brandweer is op zoek naar gemotiveerde kandidaten met een hart voor hulpverlening. De hulpverleningszones Zuid-West Limburg en Noord-Limburg organiseren dit jaar nog aanwervingen.

Wie interesse heeft om aan de slag te gaan bij de brandweer, vindt alle vacatures terug op www.brandweer.be. Op deze site staat ook uitgelegd hoe je precies dat federaal geschiktheidsattest (FGA) kunt behalen, dat je nodig hebt om bij een hulpverleningszone te kunnen solliciteren.

Daarnaast kun je je op www.brandweer.be ook registreren voor de vacature-nieuwsbrief én het FGA-alert. Ook via de websites en de sociale mediakanalen van de hulpverleningszones zelf, kan je op de hoogte blijven van de FGA-proeven en nieuwe vacatures.

Bijna 25.000 oproepen voor brandweer en ziekenwagen in 2020 Netwerk Brandweer
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane