U bent hier
Boete voor te snel rijden. Wat nu?

Prioritaire voertuigen rijden al eens te snel en krijgen dus ook een proces-verbaal. In sommige gevallen worden deze geseponeerd, als het om een prioritair voertuig gaat met een dringende opdracht. In andere gevallen niet. We lichten dit graag even toe.

Als je met een prioritair voertuig rijdt, mag je er niet vanuit gaan dat verkeersovertredingen altijd geseponeerd worden. In sommige gevallen worden de pv’s van prioritaire voertuigen niet geseponeerd.

Wanneer niet geseponeerd?

Voor prioritaire voertuigen (dus prioritaire opdracht EN blauwe lichten + sirene (niet zichtbaar op foto)) worden niet noodzakelijk geseponeerd:

  • Als je door het rood rijdt aan meer dan 30 km/u
  • Als de snelheid meer dan 20 km/u boven de toegelaten snelheid ligt

Het is de procureur die beslist om al dan niet te seponeren.

Omzendbrief COL 16/2006

Het college van procureurs-generaal bij het hof van Beroeps stelde een omzendbrief op in verband met verkeersovertredingen door prioritaire voertuigen. De politie stelt sowieso een proces-verbaal op, ook als het prioritaire voertuig de blauwe knipperlichten aan heeft tijdens de verkeersovertreding.

De procureur des Konings kan het pv seponeren als hij geen onregelmatigheden vaststelt. Is het gebruik van de blauwe knipperlichten bijvoorbeeld niet zichtbaar op de foto, dan ontvangt de zone wel een PV en wordt een bevestiging gevraagd van het feit dat het om een prioritair voertuig gaat met een dringende opdracht en moet dit met bewijs gestaafd worden.

Is dat niet het geval, ontvangt de bestuurder de boete.

Zone betaalt

Soms komt het voor dat een bestuurder een boete krijgt tijdens een dringende opdracht die, alle omstandigheden in acht genomen, had geseponeerd kunnen worden. Het zonecollege is akkoord dat dergelijke boetes ten gevolge van een pv van een prioritaire voertuig door de zone aan de bestuurder kan terugbetaald worden. Het is de zonecommandant die oordeelt of het om verantwoord rijgedrag gaat of niet.

Veilige rijstijl

Je moet als chauffeur uiteraard een veilige rijstijl nastreven. Wij zijn hulpverleners en het is niet de bedoeling dat wij anderen in gevaar brengen in de uitvoering van onze opdracht, hoe dringend ze ook mag zijn.

Vandaar dat we geval per geval zullen bekijken of het rijgedrag gerechtvaardigd kan worden. Bijvoorbeeld: 

  • Aan 90 km/uur door het rood licht rijden is niet te rechtvaardigen. Als hulpverlener moet je stoppen aan een rood verkeerslicht, ook al staan sirene en blauwe knipperlichten aan. Je mag de andere weggebruikers nooit in gevaar brengen. 
  • Dus aan 120 km/uur met een prioritair voertuig door zone 30 rijden, is ook niet te verantwoorden. 
  • Aan 35 km/uur door rood rijden, op een rechte baan met een overzichtelijk kruispunt en met goed zicht op de weg naar bijvoorbeeld een reanimatie is wel te rechtvaardigen.

Boete zelf betalen

Voor niet prioritaire ritten is het voertuig uiteraard een gewoon voertuig en neemt het deel aan het verkeer zoals elk ander voertuig. Pv’s die opgesteld zijn tijdens niet prioritaire opdrachten (dus ook bij terugrijden naar de standplaats) zijn altijd ten laste van de bestuurder. Daar zal de zone zeker niet in tussenkomen.

Boete voor te snel rijden. Wat nu? Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane