U bent hier
Borgloon zoekt brandweervrijwilligers (m/v)

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg zoekt voor de toekomstige brandweerkazerne in Borgloon een 20-tal brandweervrijwilligers. Daarom organiseert de zone binnenkort aanwervingsproeven.

Op woensdag 23 september 2015 kon je in ‘De Fabrik’ in de Stoomstroopstokerij in Borgloon terecht voor meer informatie over de job van brandweervrijwilliger. Je kreeg er toelichting over de proeven die je als kandidaat-brandweerman of –vrouw moet afleggen, over de basisopleiding tot brandweerman en over het federaal geschiktheidsattest dat elke brandweervrouw of –man moet behalen voor zij of hij echt het veld ingestuurd wordt. Zo'n 80 geïnteresseerden woonden de informatieavond bij. Een mooie opkomst!

20 vrijwillige brandweermannen (m/v)

De bedoeling van deze informatieavond was kandidaat-vrijwilligers te informeren over en te overtuigen voor deelname aan de selectieproeven. De geselecteerde kandidaten zullen dan vervolgens (hopelijk in december al) gedurende een jaar een opleiding volgen bij het Provinciaal Limburgs Opleidings- en Trainingscentrum (PLOT) in Genk. De hulpverleningszone hoopt na de selecties 20 vrijwilligers te kunnen inzetten in Borgloon en omstreken. Belangrijk is wel: Als je je kandidaat stelt voor de functie van vrijwillige brandweerman/vrouw, dan mag je niet verder dan 4 km van de kazerne wonen.

Snellere interventietijden

Waarom een bijkomende brandweerpost in Borgloon? Al in 2005 toonde universitair onderzoek naar de rijtijden voor brandweerinterventies aan dat in de regio Wellen-Borgloon-Heers de gemiddelde interventietijd opliep tot boven de 20 minuten. Terwijl dat in een dunbevolkt gebied eigenlijk tussen 16 en 20 minuten zou moeten zijn. Ook het systeem van Snelst Adequate Hulp (SAH), dat sinds 2007 geldt, biedt onvoldoende soelaas. Die interventietijden moeten dus sneller.

Borgloon als locatie

Over een bijkomende brandweerpost in het zuiden van ons interventiegebied bestond nooit onenigheid, net zo min als over de locatie: Borgloon. Die gemeente is geografisch centraal gelegen en zo het beste geschikt om de ‘blinde vlekken’ in Zuid-Limburg weg te werken. Ze beschikt daarnaast over een goed bevolkt centrum, waardoor we denken daar een voldoende grote kern vrijwilligers te kunnen rekruteren.

Prefinanciering door gemeenten

De gemeenten Borgloon, Heers en Wellen verklaarden zich akkoord om de kazerne in samenspraak met de hulpverleningszone te bouwen, het bouwbudget te voorzien en vervolgens het gebouw te verhuren aan de zone. Ook gouverneur Herman Reynders en toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet gaven hun fiat.

Samen met politie

De kazerne wordt gerealiseerd samen met het nieuwe politiegebouw van de politiezone Kanton Borgloon. Politie en brandweer krijgen samen een nieuw gebouw op de site van de oude rijkswachtkazerne in Borgloon, op de hoek van de Ervaertstraat en de Guldenbodemlaan. Het architectenbureau a2o uit Hasselt staat in voor het ontwerp. De eerste interventiematerialen voor de kazerne, zoals een autopomp, worden ondertussen ook aangekocht. De nieuwe brandweerpost, met een eerste kern vrijwilligers, zal zo wellicht operationeel geraken in de loop van 2017.

Meer info

Borgloon zoekt brandweervrijwilligers (m/v) Roland Hermans
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane