U bent hier
Bouw brandweerkazerne Borgloon gestart

Op vrijdag 20 november ‘15 werd de eerste symbolische spadesteek in de grond gestoken, als start van de bouwwerken aan het nieuwe gebouw voor politie en brandweer in Borgloon. De nieuwbouw zal tot stand komen op de hoek van de Ervaertstraat en de Guldenbodemlaan te Borgloon.

"De eerste spadesteek is een belangrijk moment voor een betere politionele dienstverlening voor onze burgers", aldus Els Robeyns, voorzitter van het politiecollege. “Al jaren zijn de operationele en ondersteunende diensten gehuisvest op verschillende locaties in de politiezone. Eén centrale locatie voor al onze diensten is noodzakelijk voor een meer efficiënte en moderne politiewerking, die tegemoet kan komen aan de wijzigende noden in de samenleving. Het politiecollege, de korpsleiding en alle medewerkers zijn verheugd dat weldra de eerste afbraakwerken van de oude Rijkswachtkazerne zullen starten.”

Tijdelijke verhuizing

Door de voorziene afbraak van de Rijkswachtkazerne waren we genoodzaakt om een aantal diensten intern te verhuizen, zegt Korpschef a.i. Rohnny Maes. Het wijkonthaal in Borgloon blijft wel verzekerd tijdens de voorziene openingsuren.

Functioneel en open

Rohnny Maes: “Het was vooral de bedoeling te komen tot een functioneel gebouw dat enerzijds garanties biedt in het kader van de veiligheid, zoals vereist voor een politiecommissariaat. Anderzijds wil de politiezone ook een open gebouw, waar de burger op een klantvriendelijke wijze onthaald kan worden.”

Slachtofferlokaal

Naast een gezellige, open wachtruimte voor de burgers zullen er in de nieuwbouw bijgevolg meerdere ontvangstlokalen ter beschikking zijn waar de burger in alle rust en met de nodige privacy met zijn probleem of vraag terechtkan. Zo zal er in het bijzonder een slachtofferlokaal ingericht worden voor de opvang van slachtoffers na een traumatische gebeurtenis.

Consultatieruimtes

Een modern cellencomplex, goed uitgeruste regie- en verhoorlokalen en consultatieruimtes voor advocaten, zijn andere nieuwigheden die voorzien worden in het politiegebouw. “We hebben in deze geprobeerd om vooruitziend te zijn op toekomstige ontwikkelingen, zoals onder meer de te verwachte uitbreidingen van de Salduz-wetgeving,” aldus Korpschef Rohnny Maes.

Crisiszaal

Daar waar men nu tekort aan heeft, wordt in het nieuwe politiecommissariaat ook ruimschoots voorzien in polyvalente vergaderruimtes, technische lokalen, voldoende kleedruimtes en andere opbergruimte. In geval van grootschalige crisissituaties, zullen alle partners voor overleg terecht kunnen in de crisiszaal, die uitgerust wordt met de meest moderne technieken.

Brandweerkazerne

Niet alleen voor de politiezone is deze nieuwbouw een langverwacht project voor een betere dienstverlening. Ook hulpverleningszone Zuid-West Limburg wil met de nieuwe brandweerpost de bewoners in de regio Borgloon-Heers-Wellen een stuk sneller kunnen helpen.

Snellere interventietijden

Hulpverleningszone Zuid-West Limburg telt op dit moment 7 brandweerposten, waarvan 2 in het zuiden van onze zone: Tongeren en Sint-Truiden. Waarom dan een bijkomende brandweerpost in Borgloon? Waarnemend zonecommandant Bert Swijsen licht toe: “Al in 2005 toonde universitair onderzoek aan dat in de regio Wellen-Borgloon-Heers de gemiddelde interventietijd opliep tot boven de 20 minuten. Terwijl dat in een dunbevolkt gebied eigenlijk tussen 16 en 20 minuten zou moeten zijn. Ook het systeem van Snelst Adequate Hulp (SAH), dat sinds 2007 geldt, biedt onvoldoende soelaas. Enkel een bijkomende brandweerpost kan de aanrijtijden beduidend laten dalen.”

Aanwerving brandweervrijwilligers

Over die bijkomende brandweerpost in het zuiden van ons interventiegebied was er snel een akkoord, net zoals over de locatie: Borgloon. Bert Swijsen: “Die gemeente is geografisch centraal gelegen en is zo het beste geschikt om de ‘blinde vlekken’ in Zuid-Limburg weg te werken. Borgloon beschikt daarnaast over een goed bevolkt centrum, waardoor we denken daar een voldoende grote kern vrijwilligers te kunnen rekruteren.” Die aanwerving is trouwens al gestart, de eerste brandweervrijwilligers zouden nog voor de eindejaarsfeesten aan hun opleiding moeten starten.

Bouwteam

Voor de bouw van het nieuwe complex wordt beroep gedaan op het bouwteam met algemeen aannemer Kumpen, architectenbureau a2o en studiebureau Establis, Boydens en Macobo. De politiezone en brandweer worden bijgestaan door Grontmij Belgium, die als trajectbegeleider instaat voor de opmaak van het programma van eisen, de begeleiding van de gunningsprocedure en het contractmanagement tijdens uitvoering.

De totale kostprijs van de werken inclusief honoraria van de ontwerpers bedraagt circa 7,5 miljoen euro BTW inclusief. De ingebruikname van de gebouwen is voorzien tegen einde januari 2017.

Meer info:

Bouw brandweerkazerne Borgloon gestart Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane