U bent hier
Brandweer, beroepsgeheim en de sociale media

Leuk of niet, om de sociale media kun je niet meer heen. Ook de hulpverleningszones zijn aanwezig op Twitter, Facebook en LinkedIn. We willen onze organisatie op die manier bekender maken. Waar we niet over berichten zijn de ‘ongoing’ interventies. Want ook de brandweer  is gebonden aan het beroepsgeheim. We zetten een aantal afspraken en regels omtrent het gebruik van sociale media op een rij.

Eerst en vooral zijn er de omzendbrief van Binnenlandse Zaken van 9 augustus 2011 en het Koninklijk Besluit van 19 april 2014 over het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones die ons voorschrijven wat we als brandweerpersoneel wel en niet mogen vertellen aan pers en publiek.

Wat zegt de wet?

Artikel 13 uit het administratief statuut van het operationeel personeel bij de hulpverleningszones (Koninklijk Besluit van 19 april 2014) schrijft wel dat je als operationele spreekrecht hebt. Maar je mag niet zomaar over een interventie met de buitenwereld communiceren. Het recht op privacy van de slachtoffers mag je niet schenden. Dus geen adressen doorgeven, niet zomaar over de omstandigheden van de brand of een ongeval beginnen babbelen met eender wie er om vraagt.

Beroepsgeheim voor brandweerman

De omzendbrief van Binnenlandse Zaken van 9 augustus 2011 gaat over hoe we zouden moeten omgaan met de pers. Als hulpverlener ben je gebonden aan het beroepsgeheim (zie artikel 458 van het Strafwetboek) en aan de discretieplicht. Dus zonder (schriftelijke) toestemming mag je geen gegevens over een brand of ongeval doorgeven aan de pers of het ‘grote publiek’. 

Ook het doorsturen van foto’s van de schade en van de slachtoffers is niet toegestaan. Discretieplicht houdt in dat je je eigen vrijheid van meningsuiting beperkt om het openbaar en algemeen belang niet te schaden.

Bescherm de persoonlijke levenssfeer

Het adres van de interventie bekend maken aan derden mag ook niet, vanwege de bescherming op de persoonlijke levenssfeer. Het adres mag dus wel gecommuniceerd worden aan de hulpverleners die naar de plek van de brand of ongeval moeten. Personen die geen hulpverlener zijn, hoeven dit niet te weten. Zelf de pers contacteren met informatie over een interventie is uit den boze!

Verwijs door naar overste

Bij grote branden waarbij de veiligheid of de gezondheid van omwonenden een risico loopt, treedt een rampenplan in werking. Er start ook een crisiscommunicatieplan op. Krijg je in zo’n geval te maken met nieuwsgierige journalisten of omwonenden, ook altijd doorverwijzen naar de korpsoverste. In het geval het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd, is de burgemeester het eerste aanspreekpunt. Raad de journalist aan zijn gegevens door te geven aan de burgemeester of zijn/haar woordvoerder en vraag hem vriendelijk doch met aandrang jou je werk te laten doen.

Geen foto’s op sociale media

We vragen elk personeelslid van onze zone, of je nu administratief medewerker, vrijwilliger of beroepsbrandweerman bent, voorzichtig om te springen met foto’s van interventies en gegevens van slachtoffers. Met andere woorden: geen foto’s en gegevens doorgeven of op de sociale media plaatsen. Zo vermijd je achteraf met de ‘gebakken peren’ te zitten. Krijg je toch nieuwsgierige vragen van bijvoorbeeld een journalist? Verwijs deze dan door naar de officier van dienst.

Voorbeeldfunctie

Als brandweerman of –vrouw, als ambulancier, verpleger of administratief medewerker van een overheidsorganisatie zoals onze hulpverleningszone bekleed je een soort van openbaar ambt. De financiers van onze organisatie zijn enerzijds de gemeentebesturen die tot onze zone behoren en anderzijds de federale overheid (ministerie van Binnenlandse Zaken). Ook naar hen toe moet je als personeelslid loyaal en tegelijk discreet zijn.

Bezint eer ge begint

We moeten ons als werknemer van de hulpverleningszone waardig gedragen. Kwetsend, denigrerend of aanstootgevend taalgebruik als het over de werkgever of de gemeenten in onze zone gaat, kan leiden tot een breuk in de vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer. 

Is er iets waar je je over opwindt, contacteer dan eerst je directe overste en kijk of je met een gesprek of met het doorgeven van het probleem al heel wat irritatie kunt wegwerken. Probeer in je boodschappen ook positief en waarderend te communiceren. Vermijd boodschappen die het vertrouwen van het grote publiek in de hulpverleningszones kunnen schaden.

Wil je mee weten over het beroepsgeheim van de brandweer?

Lees hier:

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane