U bent hier
Captatieverbod in Limburg door droogte

  Door te weinig neerslag tijdens de afgelopen weken en door de gevolgen van de droogte in 2018 staat het grondwaterpeil in Limburg erg laag. De gouverneur, Herman Reynders, heeft op 4 juli 2019 een captatieverbod uitgevaardigd, dat vanaf 11 juli 2019 nog is uitgebreid. Voor iedereen geldt: ga spaarzaam om met water.

  De laatste 3 weken viel er in Vlaanderen en Limburg weinig of geen neerslag. De peilen en debieten van de bevaarbare waterlopen zijn dalend. Op de Maas in onze provincie zijn de afvoeren momenteel lager dan op hetzelfde moment in 2017 en 2018. Ook op de onbevaarbare waterlopen zijn de debieten en peilen dalend en worden er op heel wat plaatsen erg lage peilen gemeten. Nieuwe metingen uitgevoerd door de provinciale dienst Water en Domeinen bevestigen dit.

  Gevolgen waterschaarste beperken

  Ook de grondwaterstanden in de freatische (ondiepe) waterlagen zijn erg laag en in dalende lijn. Er wordt de volgende dagen weliswaar neerslag voorspeld, maar onvoldoende om de lage afvoeren en peilen te normaliseren. Om de gevolgen van de waterschaarste zoveel mogelijk te beperken nemen de waterbeheerders maatregelen. Voor de Maas, het Albertkanaal en de Kempische kanalen in Limburg vertaalt zich dat in maatregelen zoals het stilleggen van de waterkrachtcentrales, het maximaal terug pompen aan de sluis van Ham, het dichtzetten voor 50% van de watervangen voor natuur en landbouw,…

  Op 5 juli werd voor enkele stroomgebieden in Limburg een lokaal captatieverbod uitgevaardigd. In overleg met het Limburgs droogte-overleg wordt omwille van de aanhoudende droogte dit captatieverbod verder gedifferentieerd uitgebreid.

  Uitbreiding gedifferentieerd lokaal captatieverbod onbevaarbare waterlopen

  In bepaalde stroomgebieden in Limburg staat het waterpeil dermate laag, dat er kans is op zowel gezondheidsrisico’s als ecologische schade. Daarnaast vergroot het dichtgroeien van beken (bij gebrek aan water) het risico op overstromingen bij plotse hevige regenval. Tenslotte speelt ook het domino-effect een rol: in gebieden stroomafwaarts (buiten Limburg) met een alarmerend laag waterpeil zou capteren in hogerop gelegen gebieden dezelfde nefaste gevolgen hebben.

  Provinciegouverneur Herman Reynders: "In dit opzicht kondig ik vanaf vandaag een verbod uit om water te capteren in de volgende stroomgebieden (zie ook kaartjes onderaan deze pagina):

  Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in

  • de stroomgebieden van de Grote Nete in Hechtel-Eksel en de Kleine Hoofdgracht in Lommel en Pelt
  • het volledige stroomgebied van de Melsterbeek en zijbeken, het volledige stroomgebied van de Herk en zijbeken en het volledige stroomgebied van de Mombeek en zijbeken in de gemeenten Gingelom, Heers, Sint-Truiden, Borgloon, Wellen, Kortessem, Alken, Tongeren,Diepenbeek, Hasselt, Nieuwerkerken en Herk-de-Stad (= interventiegebied hulpverleningszone Zuid-West Limburg)

  • het volledige stroomgebied van de Mangelbeek - Laambeek en zijbeken in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Lummen, Zonhoven en Oudsbergen (= interventiegebied hulpverleningszone Zuid-West Limburg)

  • het volledige stroomgebied van de Warmbeek en zijbeken in de gemeenten Peer, Pelt, Hamont-Achel en Bocholt
  • het volledige stroomgebied van de Bosbeek en zijbeken en de volledige stroomgebieden van de Zanderbeek en de Vrietselbeek in de gemeenten As, Oudsbergen, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Maasmechelen
  • het stroomgebied van de Langkeukelbeek - Asbeek in de gemeente Lanaken.

  Uitzonderingen

  Met volgende uitzondering:

  • indien het een beperkt capteren betreft van drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat
  • voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

  Uiteraard ben ik ook bezorgd over de economische effecten die de huidige maatregelen mogelijks hebben. Om de gevolgen voor de land- en tuinbouw (en bij uitbreiding bedrijven) te beperken, zijn er volgende alternatieve waterbronnen:

  • Captatie in andere gemeenten/uit andere stroomgebieden dan vermeld in het besluit is wel toegestaan
  • Captatie uit bevaarbare waterlopen en kanalen is wel nog toegestaan.

  Daarvoor moet je wel een melding doen of een vergunning aanvragen bij de Vlaamse Waterweg. !!! Vanaf 1/4/2019 moeten mobiele watercaptaties verplicht vanop vaste locaties langs deze waterwegen worden uitgevoerd. Aquafin doet er alles aan om ook dit jaar zo snel mogelijk vanuit de RZWI gezuiverd afvalwater als alternatief (voor een aantal toepassingen) ter beschikking te stellen."

  Meer info:

  Algemene oproep tot zuinigheid

  Momenteel dringen er zich nog geen andere maatregelen op. Gouverneur Reynders: "Maar zoals steeds roep ik elke Limburger, organisatie of openbaar bestuur op om een inspanning te leveren om zuinig en rationeel om te springen met watergebruik, zodat de effecten voor iedereen beperkt blijven en we de bedeling van drinkwater kunnen blijven garanderen."

  © Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane