U bent hier
Voor brandweervrijwilligers: cumul vervangingsuitkering

Je bent in bijberoep brandweervrijwilliger in onze zone en je combineert dat nog met een hoofdjob ergens anders. Kan je dan in je hoofdjob arbeidsongeschikt zijn en toch nog actief blijven als vrijwilliger in de hulpverleningszone? Greet Mekers van de personeelsdienst legt het uit.

“Je kan in uitzonderlijke gevallen je vergoedingen van vrijwillige brandweerman of van het medisch kader combineren met een vervangingsinkomens. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden," zegt Greet. Hieronder legt ze uit wat we bedoelen met een vervangingsinkomen en onder welke voorwaarden je dat inkomen mag combineren met je verdiensten als brandweervrijwilliger.

Vervangingsinkomen cumuleren

Wat moet je verstaan als vervangingsinkomen? En welke zijn de voorwaarden om te mogen cumuleren? Een overzicht:

 • Je krijgt een uitkering van de mutualiteit bij ziekte of bevallingsrust = cumuleren is mogelijk onder bepaalde voorwaarden, hieronder opgesomd:
  • Als je vooraf de toelating van de adviserende geneesheer van je ziekenfonds gevraagd hebt via een speciaal aanvraagformulier
  • Je moet ook een goedkeuring ‘kennisgeving van toestemming’ hebben
  • Je moet maandelijks een ‘verklaring van inkomen’ bezorgen aan het ziekenfonds
  • Aan de hand van deze verklaring zal je ziekte-uitkering verminderd worden.
  Denk er aan: bezorg je medische attesten altijd via mail aan ziekte@zuidwestlimburg.be
 • Je krijgt een werkloosheidsuitkering bij volledige werkloosheid of tijdelijke werkloosheid (economisch of bij slecht weer) = cumuleren is mogelijk onder de volgende voorwaarden:
  • Voor het cumuleren van opleidingsuren
  • Voor uitzonderlijke prestaties
  • !!Regelmatige prestaties, zoals wachtdiensten, kun je niet cumuleren!!
  • Hoe vraag je dit aan?
   • Je vult het formulier C1A in samen met de hulp van je vakbond of hulpkas
   • En je stuurt dit op naar het RVA-kantoor van je woonplaats.
 • Je krijgt een onderbrekingsuitkering (bij loopbaanonderbreking) = cumuleren is altijd mogelijk.

Meer weten?

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane