U bent hier
De Brandweer komt uit haar kot

Vrijdagmorgen 20 maart 2020, in alle vroegte, landde de veel besproken lading van 5 miljoen mondmaskers voor medisch personeel in ons land. Deze mondmaskers zijn bedoeld voor onze ziekenhuizen, huisartsposten, verplegers…. Na aankomst op de luchthaven bracht de civiele bescherming deze mondmaskers naar de militaire kazerne van Peutie. De brandweerzones van Vlaanderen, Brussel en Wallonië boden hun hulp aan om dit urgent medisch materiaal zo snel mogelijk naar alle medische diensten te brengen die in deze periode in de vuurlinie staan.

Elke hulpverleningszone of brandweerzone stuurde vrijdagmorgen minstens één ploeg van twee personen met logistieke voertuigen naar Peutie. Daar werden per regio, alle pakketten met chirurgische mondmaskers ingeladen en gebracht naar de eigen brandweerzone. Ofwel bracht de brandweer de mondmaskers ter plaatse, ofwel konden de pakketten opgehaald worden op een centraal punt.

Mondmaskers in enkele uren ter plekk

Dankzij de inzet van alle partijen, Volksgezondheid, de brandweerzones, de Civiele Bescherming, het Rode Kruis, Defensie, Binnenlandse Zaken en het Federale Crisiscentrum (NCCN), de brandweerscholen en alle andere partijen - waarbij iedere schakel in deze keten cruciaal was - werden de mondmaskers in enkele uren bij de medische diensten afgeleverd.

#samentegencorona

Alhoewel de brandweermensen, en dan vooral de ambulanciers van de brandweer (die voor meer dan 70% van de ziekenwagens instaan in Vlaanderen) een reëel risico lopen op besmetting en dat er ook in de hulpverleningszones een tekort dreigt aan beschermend medisch materiaal, tonen de hulpverleningszones hiermee dat ook zij alles in het werk willen stellen om de crisissituatie zo snel mogelijk de baas te zijn. Door de mondmaskers te bezorgen aan de medische wereld, dragen brandweermensen collegiaal bij aan de veiligheid van mede-hulpverleners.

De komende periode worden nog leveringen van mondmaskers verwacht. Vanuit de brandweer zetten we opnieuw brandweermensen en logistieke voertuigen in om deze verdelingen vlot te laten verlopen volgens de verdeelinstructies opgegeven door FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum.

Bel 112 en 101 enkel bij brand en levensbedreigende situaties

Alle hulpverleners lopen risico op besmetting. Ook de brandweer en de ziekenwagens die voor de brandweer actief zijn (die meer dan 70% is van alle dringende ziekenwagenvervoer voor hun rekening nemen). Daarom vragen we vanuit de hulpverleningszones om de nummers 112 en 101 enkel voor écht dringende interventies te gebruiken.

In de praktijk merken we immers dat een aanzienlijk deel van de oproepen perfect door de inwoners zelf afgehandeld kan worden en waarvoor geen hulp nodig was. Door de vraag naar hulp te beperken tot écht dringende oproepen - namelijk situaties van brand en levensgevaar - beperken we het aantal contacten van onze eigen hulpverleners en zorgen we ervoor dat we voldoende gezond personeel actief hebben om alle oproepen even snel aan te kunnen.

De brandweer komt (altijd) uit haar kot

De brandweer komt altijd uit haar kot voor noodsituaties en vraagt aan iedereen om dit te respecteren. We geven voorrang aan noodhulp en zullen dan ook geen persvragen beantwoorden. Toch nood aan informatie? Contacteer het Netwerk Brandweer via Maarten Van Severen – 0486 80 79 48 – maarten.vanseveren@vvsg.bebrandweer@vvsg.be

    De Brandweer komt uit haar kot Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
    Meer nieuws
    © Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane