U bent hier
Lancering van De Brandweertoets

De brandweertoets is een belevingsenquête, waarin de onderzoekers zullen nagaan hoe de personeelsleden van de hulpverleningszones ‘de brandweer’ beleven. Het onderzoek is een initiatief van Netwerk Brandweer en de VVSG, naar analogie met een groot brandweeronderzoek in Nederland. We geven hier graag wat meer info over hoe de enquête in zijn werk zal gaan.

Op 21 januari krijg je de enquête in je mailbox. We roepen dan ook iedereen op om die enquête zo volledig mogelijk in te vullen. De antwoorden zullen geanalyseerd worden door een onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen. Zij hielpen ook mee bij het opstellen van de vragenlijst.

Netwerk Brandweer en de VVSG hebben zich voor deze brandweertoets gebaseerd op de Nederlandse Belevingsenquête die vlak voor de zomer in 2017 afgenomen is. "Door deze enquête naar Vlaanderen over te plaatsen, zorgen we ervoor dat we onze Vlaamse brandweer kunnen vergelijken met de Nederlandse brandweer," verduidelijkt Cathy Deschryver, stafmedewerker Netwerk Brandweer.

"De bedoeling is dat elk zone achteraf een rapport met de zonale resultaten krijgt, zodat het beleid hiermee aan de slag kan. Er komt ook een rapport over het Vlaamse brandweerleven."

Welke vragen mag je verwachten?

 • Vragen voor het operationeel personeel: zowel vrijwilligers als beroeps kunnen deze vragen invullen. De vragen gaan over:
  • Introductiedeel met algemene gegevens (leeftijd, tewerkstelling…)
  • Algemeen beeld van de evolutie van het werk bij de brandweer
  • Schaalvergroting: zonevorming, veranderingen t.o.v. vroeger, betrokkenheid…
  • Vakinhoud: hoe is het brandweervak zelf geëvolueerd?
 • Eén thema dat willekeurig toegewezen wordt:
  • Enkel voor operationeel personeel:
   • Snelst Adequate Hulp (SAH) – Minimale middelen
   • Uitruktijd en beschikbaarheid
   • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
  • Voor iedereen (operationeel en ondersteunende/administratieve diensten):
   • Sturing in en op het werk
 • Het optionele deel van de enquête: Optioneel kun je nog een of meerdere extra delen invullen over één van de drie andere operationele thema’s (die je nog niet ingevuld hebt). Je kan dat een thema kiezen waar je graag je mening over wilt geven of dat veel meer speelt dan het willekeurig toegewezen deel.

Verplicht operationeel thema

Waarom is er een verplicht operationeel thema dat je niet zelf kan kiezen? Dit verplichte deel is nodig om over alle thema’s een minimum aantal antwoorden binnen te krijgen die geldige resultaten opleveren. Zonder verplicht toegewezen deel lopen we het risico dat het grootste deel van de deelnemers aan één of twee thema’s deelneemt en dat we voor de andere thema’s onvoldoende antwoorden binnenkrijgen.

Alles invullen voor een zo volledig mogelijk beeld

Ideaal is als de deelnemers de tijd nemen om alle thema’s in te vullen! Dan leggen we een binnen enkele maanden een zeer compleet beeld van de brandweer op tafel waarmee we écht mee aan de slag kunnen!

Ook voor administratief en technisch personeel

In de belevingsenquête betrekken we ook de zonale administratieve en ondersteunende diensten! Voor de administratieve en ondersteunende diensten is er ook een algemeen deel dat zo gelijk mogelijk loopt met de vragen voor de operationele medewerkers. Voor hen zijn de zuivere operationele thema’s vervangen door voor hen aangepaste onderwerpen.

Lancering van De Brandweertoets BVV
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane