U bent hier
Educatief verlof voor brandweervrijwilligers

Enkele brandweeropleidingen zijn door het Vlaams gewest goedgekeurd als beroepsopleiding. Ze komen hierdoor in aanmerking voor betaald educatief verlof. Dat laat minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon weten in zijn omzendbrief van 10 november 2016.

De hieronder vermelde brandweeropleidingen zijn in het Vlaams gewest erkend vanaf 12 april 2016, voor de duur van 1 jaar. We geven jullie een overzicht van die erkende opleidingen en het aantal uren die in aanmerking komen voor betaald educatief verlof.

Erkende brandweeropleidingen in Vlaanderen

 • Cursus Brandweerman (B01) deel 1 (module 2, 3 en 6) – 100 uur
 • Cursus Brandweerman (B01) deel 2 (module 7 en 9) – 35 uur
 • Cursus Brandweerman (B01) deel 2 (module 8) – 41 uur
 • Cursus Brandweerman (B01) deel 2 (module 10 en 11) – 36 uur
 • Cursus Sergeant (M01) deel 1 (module 1 t/m 5) – 118 uur
 • Cursus Sergeant (M01) deel 2 (PREV 1) – 40 uur
 • Cursus Sergeant (M01) deel 2 (FOROP 1) – 40 uur
 • Cursus Kapitein (OFF 2) deel 2 (PREV 2) – 40 uur

Spelregels educatief verlof

Zowel de hulpverleningszone als de vrijwillige brandweerman moet een paar dingen in acht nemen, instructies die ook vermeld staan in de omzendbrief.

 • Als brandweervrijwilliger moet je de toestemming vragen aan de zonecommandant of zijn afgevaardigde, wil je een brandweeropleiding volgen
 • Enkel voor het aantal effectief gevolgde aantal opleidingsuren, vermeld op de getuigschriften, krijg je als brandweervrijwilliger betaald educatief verlof.
 • De hulpverleningszone betaalt het inschrijvingsgeld van de brandweeropleiding
 • De brandweervrijwilliger ontvangt voor de effectief gevolgde lesuren gewoon zijn loon van de werkgever. De hulpverleningszone betaalt niet, om zo dubbel betaalde uren te vermijden
 • De brandweervrijwilliger bezorgt een kopie van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor educatief verlof en een kopie van het getuigschrift nauwgezetheid ( wordt geleverd door de brandweerschool) aan de hulpverleningszone

Arbeidsongeval tijdens opleiding

Omdat de arbeidsovereenkomst met de werkgever tijdens een brandweeropleiding geschorst wordt, doen we bij een erkend arbeidsongeval tijdens de brandweeropleiding een beroep op de arbeidsongevallenverzekering van de zone. Dit omdat de brandweeropleiding gezien wordt als ‘toegelaten zending in opdracht van de zone’.

Educatief verlof elders

In Wallonië gelden nagenoeg dezelfde regels voor het betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers. Enkel het aantal erkende opleidingsuren voor bepaalde onderdelen van de opleiding verschillen. De opleidingen zijn er erkend vanaf 1 augustus 2016, voor de duur van 1 jaar.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er nog geen betaald educatief verlof voor brandweeropleidingen. Dat betekent dat brandweervrijwilligers die in het BHG werken, geen aanvraag kunnen indienen. Maar hierin komt binnenkort wel verandering.

Wat is betaald educatief verlof?

Betaald educatief verlof kun je omschrijven als het recht, toegekend aan werknemers uit de privésector, om erkende opleidingen te volgen en om hiervoor op het werk afwezig te zijn met behoud van je loon.

Welk gewest bevoegd is voor de erkenning van het educatief verlof, hangt af van de plaats waar je werkgever (van je job in hoofdberoep) gevestigd is.

Overleg met werkgever

Let wel op dat je dit eerst overlegt met je werkgever. Wettelijk gezien kan deze dat niet weigeren, MAAR je wint er niets mee om dit af te dwingen, integendeel. Als je je werkgever kan overtuigen van het voordeel van een brandweerman in dienst te hebben, wordt het een win-win situatie waar beiden voordeel uit halen.

Vragen?

Heb je nog vragen over de toepassing van het betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers? Wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij de Dienst Betaald Educatief Verlof van het Vlaams Gewest.

Educatief verlof voor brandweervrijwilligers Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane