U bent hier
Evalueren om positief te kunnen evolueren

Eind 2017 starten we met de invoer van een 2-jarige evaluatiecyclus. Wat mag je als werknemer hiervan verwachten? In de eerste plaats ondersteuning en begeleiding zodat jij je binnen onze organisatie positief kunt ontwikkelen. Een groep van leidinggevenden startte alvast met een intensieve opleiding om de evaluatiecycli goed te kunnen begeleiden. Later volgen nog informatiesessies voor jou en je collega’s. We lichten in dit artikel een en ander toe.

Aan het begin van zo een evaluatiecyclus, starten we met een functiegesprek voor elke medewerker. Daaruit volgt dan later een functioneringsgesprek, om de evaluatiecyclus te beëindigen met een evaluatiegesprek. De opstart van dit evaluatiesysteem vloeit onder meer voort uit de publicatie van een aantal teksten in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2016, door Binnenlandse Zaken.

Waarom evalueren?

De kwaliteit van onze medewerkers – die van jou en mij - is een cruciale factor voor de kwaliteit van de hulpverlening die wij bieden. Daarom is die kwaliteit het vertrekpunt van elke evaluatiecyclus. Het doel van zo een evaluatie is dan ook om jou als medewerker te ondersteunen en begeleiden zodat je je positief kunt ontwikkelen. Het gaat dus niet om bestraffen en ontslaan.

Hoe beginnen we hieraan?

De opstart van zo een evaluatiesysteem is een heel proces. Het vraagt een duidelijk engagement, niet alleen van de werknemers maar ook van de leidinggevenden. Daarom volgt elke leidinggevende (officier, onderofficier, leidinggevende medisch kader en administratief leidinggevende) in de loop van 2017 en 2018 een opleiding Evaluaties (kortweg EVAL) bij het PLOT.

Vorming voor leidinggevenden

Deze opleiding omvat 28 vormingsuren en gaat over competentiemanagement en gesprekstechnieken. De deelnemers krijgen ook info over het wettelijke kader. De eerste EVAL-sessie ging al van start op 6 maart.

Informatiesessies voor werknemers

We organiseren in het najaar informatiesessies voor alle medewerkers. Daar zullen we toelichten hoe de nieuwe evaluatiemethodiek werkt en hoe we die precies zullen toepassen in onze zone. We houden je op de hoogte van de datums van deze infosessies. Hou zeker de nieuwsbrief in de gaten!

Nu al vragen?

Zit je nu al met vragen?

Aarzel niet en neem contact op met een van de leden van de werkgroep Evaluatie:

Evalueren om positief te kunnen evolueren ELDucation.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane