U bent hier
Opgepast: gebruik géén zwaailicht in je privévoertuig

In ons streven om zo snel mogelijk in de kazerne te zijn bij een oproep voor een woningbrand, begaat elke brandweerman of -vrouw al eens een verkeersovertreding. Krijgen we daarvoor een boete, dan betalen we die zelf. Om andere weggebruikers te waarschuwen van onze dringende missie zijn er zelfs collega’s (niet enkel in onze zone) die hun privévoertuig uitrusten met een zwaailicht. “Dat houdt wel enkele ernstige risico’s in,” waarschuwt zonecommandant Bert Swijsen.

Een vaststelling die zich niet alleen in onze eigen zone voordoet: Het gebruik van zwaailichten en allerlei flitslampen in privévoertuigen van brandweerlieden. De wetgever kan met het oneigenlijk gebruik van die zwaailichten niet lachen. Om iedereen hiervan op de hoogte te stellen, licht zonecommandant Bert Swijsen, graag een en ander toe.

Vergeten wegcode

“Ik trap een open deur in als ik zeg dat het verkeer steeds drukker wordt, de files zich al lang niet meer alleen voortdoen op autowegen en het tijdens de spits quasi overal moeizaam vooruit gaat. En dan ben je brandweerman thuis of elders en krijg je een oproep voor een dringende interventie. Hoewel we allemaal weten dat we ons bij de verplaatsing naar de kazerne aan de wegcode dienen te houden, vergeten we dat allemaal evengoed als we op onze pager ‘woningbrand’ zien verschijnen.”

Zelf boete betalen

“Ik denk dat er weinig collega’s zijn, ook ikzelf niet, die zich dan netjes aan de maximum snelheid houden, die 30 km per uur rijden op verkeersdrempels, ... En hoewel het natuurlijk niet mag, denk ik dat heel veel burgers daar ook begrip voor hebben. Ze zouden zelfs verontwaardigd zijn als ze wisten dat je die flitsboete als brandweerman niet kan ontlopen en dat je die boete zelf moet betalen. Dat is nu eenmaal de drive van een echte brandweerman/vrouw.”

Snel door het verkeer?

“Maar ik wil wel waarschuwen voor diegenen die in hun drive om toch zo snel mogelijk in de kazerne te geraken misschien een stap te ver gaan. Om sneller door het verkeer te geraken, of om die hindernissen in het verkeer - al dan niet deskundig aangebracht om het verkeer veiliger te maken - te omzeilen, nemen sommige collega’s grote risico’s.”

Flitslicht in privé-voertuig

“Ik stel vast, en zeker niet alleen in onze zone, dat brandweerlieden hun privé-voertuig uitrusten met allerlei flitslichten en signalisatie om andere weggebruikers te waarschuwen van hun dringende missie. Op zich lijkt dat nog wel een goed idee, en ik ben er ook zeker van dat dit zo bedoeld is, maar er zijn wel een aantal keerzijden, waarvoor ik jullie toch graag wil waarschuwen.”

Waarschuwingen

 • Niet elke burger of politieagent is even begripvol voor een privé-voertuig met flitslampen (al dan niet blauw) achter de zonneklep. Flitslampen die gebruikt worden om zich door het verkeer te banen alsof het om een prioritair voertuig gaat. Wij hebben hierover al klachten gekregen van zowel politie als burgers.
 • Ongeacht deze signalisatie moet je je als brandweer(m/v) aan de wegcode houden. Die wegcode voorziet – helaas - geen uitzonderingen voor brandweermannen die naar de kazerne rijden.
 • Advies van de politie leert ons dat het gebruik van deze signalisatie ernstige gevolgen kan hebben:
  • De politie kan je rijbewijs intrekken, afhankelijk van de overtredingen die je hebt begaan. Het gebruik van prioritaire signalisatie is hierbij een verzwarende omstandigheid
  • Jouw autoverzekering kan zich terugtrekken in geval van een ongeval
  • Bij vaststelling dat je extra signalisatie voert in je auto, kan de politie je voertuig de toegang tot het verkeer ontnemen, op basis van artikel 28, bijlages 6 en 7 van het KB van 15/03/1698 en zijn aanvullingen. Meer bepaald gaat het over de verplichte en toegelaten verlichting en reflectoren op voertuigen. Je zal deze dan moeten verwijderen en je moet dan je voertuig terug laten keuren voordat je het opnieuw mag in verkeer brengen.
  • Je bent geen prioritair voertuig met dringende opdracht, dus alle overtredingen van de wegcode kunnen een PV tot gevolg hebben. Voor de zwaardere inbreuken (rijden door rood, te hoge snelheid, negeren inhaalverbod) kan je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor 15 dagen. De kans hierop vergroot als je ook nog andere weggebruikers in gevaar brengt

Conclusie

Ik hoop dat jullie tot dezelfde conclusie kunnen komen als ik: namelijk, dat het niet correct is dat er geen enkele wettelijke manier bestaat waardoor een brandweerman sneller in de kazerne kan geraken als dat noodzakelijk is. Maar het is ook geen goede oplossing om dan maar je voertuig uit te rusten met signalisatie en flitslichten. Bij deze hoop ik dan ook dan je twee keer nadenkt voor je je voertuig eventueel zou uitrusten met zulke zwaailichten. Want een gewaarschuwd man of vrouw is er twee waard.” Bert Swijsen

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane