U bent hier
Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan

Al van POP gehoord? Niet de muzieksoort, maar wel het persoonlijk ontwikkelingsplan! Met dit POP wil de dienst Opleiding – in overleg met jou – komen tot een zinvolle invulling van de voortgezette opleiding. Weet je nu al dat je in 2019 een brevetopleiding of een andere voortgezette opleiding wilt volgen? Vul dan zo snel mogelijk een opleidingsaanvraag in!

Het opleidingslandschap bij de brandweer is sterk veranderd door de brandweerhervorming. Daarbij is de belangrijkste wijziging ongetwijfeld de invoering van voortgezette vorming, waarvan iedere operationele brandweerman vanaf 2019 jaarlijks 24 uren moet volgen. Met de invoering in 2019 van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor de periode 2019-2021 wil de dienst Opleiding van onze hulpverleningszone in overleg met jou komen tot een zinvolle invulling van de voortgezette vorming.

Een meersporenbeleid

De uitgangspunten van de invulling van een POP 2019-2021 zijn de volgende:

 • De scenariotraining (6 uren) blijft voor iedereen een jaarlijkse verplichting.
 • In de periode 2019-2021 neem je - in de jaren dat je geen brevetopleiding volgt - deel aan één van volgende attestopleidingen aan het PLOT of een externe locatie:
  • Redding bij een instorting (8 uren)
  • Brandweerman in Nood (9 uren)
  • Houthaktechnieken (basis of gevorderd: 12 uren)
 • De resterende uren voortgezette vorming (min. 6 en max. 9 uren) mag je vrij invullen. Hiervoor heb je bv. de keuze uit de sessies voortgezette vorming van 3 uren die we lokaalaanbieden (in 2019 zijn dat hoogbouw, bosbranden, dumpen van drugslabo’s) of een andere erkende voortgezette vorming aangeboden door het PLOT (bv. rijbewijs C, EVAL, FOROP-1, … enz.) of een andere organisatie (bv. het jaarlijks congres van de BVV).
 • Verkies je een brevetopleiding (bv. delta BO1 of MO1) te volgen, dan moet je dat jaar enkel nog deelnemen aan de scenariotraining. Iedere brevetopleiding in combinatie met de scenariotraining volstaat immers ruimschoots om de verplichte 24 uren voortgezette vorming te halen. In dat geval geniet je vrijstelling van de opleidingen opgesomd onder punten 2 en 3.

Als onderofficier of officier kan je deze opleidingen pas aanvatten nadat je de volledige cyclus Snelste en Adequate Hulpverlening (Binnenbrandbestrijding, Technische Hulpverlening en Incidenten Gevaarlijke Stoffen) hebt afgewerkt.

Wat verwachten we van jou?

Nu is het aan jou om de dienst Opleiding te laten weten welke invulling jij wenst te geven aan je POP 2019-2021. Concreet verwachten we het volgende van jou:

 • Als je in 2019 een brevetopleiding of een andere voortgezette opleiding (bv. PREV-1 of gaspakken) wilt volgen, bezorg ons dan zo snel mogelijk een opleidingsaanvraag. Je vindt het formulier op https://www.zuidwestlimburg.be/hulpverleningszone-zwl/personeel-formulieren. Na goedkeuring door je sectorcommandant legt de dienst Opleidingje voorkeur vast in je POP.
 • Verkies je je POP 2019-2021 op te vullen met de opleidingen vermeld onder punt 2, dan mag je ons altijd je voorkeur van volgorde laten weten op opleiding@zuidwestlimburg.be.

In de mate van het mogelijke zal de dienst Opleiding je voorkeur respecteren. Het aantal beschikbare plaatsen is in sommige opleidingen beperkt. Meermaals zal de vraag dan ook het aanbod overstijgen. We rekenen op je begrip mocht je je voorkeur niet in 2019 maar pas later in 2020 of 2021 krijgen.

Bij geen reactie van jou vult je lokale OFF-VTO je POP 2019-2021 naar eigen goeddunken op met ieder jaar één opleiding uit punt 2 gecombineerd met de voortgezette vorming lokaal aangeboden in sessies van 3 uren uit punt 3.

Meer info?

Op de jaarvergadering in december lichten we het POP 2019-2021 uitgebreid toe. Vanzelfsprekend hoef je niet tot dan met je vragen te blijven zitten. Heb je vragen over het concept POP of de invulling van je POP, aarzel dan niet contact op te nemen met de lokale OFF-VTO van je sector.

Het Persoonlijk OntwikkelingsPlan Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane