U bent hier
Nieuwe brandweerkazerne in Borgloon

De hulpverleningszone Zuid-West Limburg krijgt er een brandweerkazerne bij, in Borgloon. Begin maart 2014 zette provinciegouverneur Herman Reynders hiervoor het licht op groen. Eerder gaf ook  toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Joelle Milquet al haar fiat. De bijkomende kazerne is nodig om enkele blinde vlekken op de kaart weg te werken. 

Een universitair onderzoek toonde aan dat de gemiddelde interventietijd in de regio Wellen-Borgloon-Heers oploopt tot boven de 20 minuten terwijl de voorgestelde normtijd voor zeer dunbevolkte gebieden als deze tussen 16 en 20 minuten zou moeten liggen.

De nieuwe kazerne wordt gerealiseerd samen met het nieuwe politiegebouw van de Politiezone Kanton Borgloon en komt op de site van de oude rijkswachtkazerne, op de hoek van de Ervaertstraat en de Guldenbodemlaan. De gemeenten Borgloon, Heers en Wellen zullen de bouw prefinancieren.

De komende maanden richt de zone een informatiecampagne aan de inwoners van Borgloon om kandidaat-vrijwiliggers te verzamelen. De geselecteerde kandidaten zullen vervolgens gedurende een jaar een opleiding volgen bij het Provinciaal Limburgs Opleidings- en Trainingscentrum (PLOT) in Genk. 

De nieuwe brandweerpost in Borgloon, met een eerste kern vrijwilligers, zal wellicht in de loop van 2016 operationeel zijn.

Lees ook: Onze brandweerkazerne in Borgloon

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane