U bent hier
Multidisciplinaire crisisoefening bij jarige post Borgloon

De jongste telg in onze brandweerfamilie, post Borgloon, heeft net een eerste verjaardag achter de rug. En dat vierden ze onder andere met een geslaagde opendeurdag én een multidisciplinaire crisisoefening. Een atypische crisisoefening, want het ging niet om een rampsituatie. Dit keer liep er iets grondig mis op een basisschool.

De oefening was multidisciplinair opgevat, maar omvatte dus niét het scenario van een rampsituatie. Waar ging het dan wel om? Sectorcommandant kapitein Dirk Odeurs licht het scenario toe: “Tijdens de voorbereiding van de opendeurdag op school beslist Charel Kip – een ouder - wraak te nemen op het lerarenkorps en de directie. En wel omdat ze zijn 12- jarige zoon na herhaaldelijk wangedrag geschorst hebben. De man trekt met een wapen naar de school en schiet aan de ingang zonder aarzelen meester Jos neer. De andere aanwezige leerkrachten horen de schoten en verwittigen de hulpdiensten. Charel Kip vervolgt zijn weg in de school en probeert zoveel mogelijk slachtoffers te maken.”

Multidisciplinair

Heel wat disciplines (D) namen deel aan de oefening. “D1 brandweer was vertegenwoordigd door post Borgloon (5 brandweermannen) en post Sint-Truiden (6). De politiezone Kanton Borgloon (D3) deed mee met 8 leden, de medische discipline (D2) vormde met 42 mensen de grootste groep deelnemers. Dit team bestond onder andere uit leden van ziekenwagendienst Ambi-Care en de MUG van het Sint-Trudo ziekenhuis. Oefenden ook nog mee: leden van de pers en de noodcentrale 112.”

AMOK-principes

De oefening verliep verder als volgt: “Nadat de dispatching de politie verwittigd had, snelden de agenten naar basisschool Nieuwland en betraden ze het schoolgebouw, rekening houdend met de aangeleerde AMOK-principes. Aan de inkom werden ze onmiddellijk geconfronteerd met het levenloze lichaam van meester Jos. De politiediensten zorgden vanaf dan, in overleg met de toegesnelde hulpdiensten, voor de evacuatie van de aanwezige, niet-gekwetste personen. De opvang van deze mensen was voorzien in de gezamenlijke refter van politie en brandweer.”

Doorvragen

In het scenario had de beller van het noodnummer, meester Luc, in eerste instantie weinig informatie en vroeg hij enkel om hulp van de politie. Als de calltaker van de NC112 doorvraagt, komt hij te weten dat er een vergadering van het oudercomité bezig is én tegelijkertijd ook een vergadering van de leerkrachten. Maar Luc weet niet hoeveel mensen aan beide vergaderingen deelnemen. Hij weet wel dat de klusjesman en 2 poetsvrouwen in de school aanwezig zijn.

Oproepformulier

Alle ziekenwagendiensten die deelnamen aan de oefening, kregen een 100-oproepformulier. Dit moesten ze invullen en aan het einde van de oefening overhandigen aan de observator. Zo konden de deelnemers achteraf nakijken welke info de hulpdiensten gekregen hadden en wat ze ermee gedaan hebben. Het ambulancepersoneel kreeg ook de gelegenheid om de aangeleerde standing orders te oefenen. Tijdens de oefening was de politie- en brandweerkazerne in Borgloon omgetoverd tot ‘ziekenhuis’ waar de gewonden uit de oefening opgevangen werden.

Brandweerdoelstellingen

De doelstelling voor de brandweer waren:

  • Opvang aan de poort van de school
  • Toegang tot de speelplaats
  • Evacuatie slachtoffers met ladderwagen
  • Plaatsen van tent en zeil (voor het dodelijke slachtoffer)

“Alle doelstellingen zijn behaald,” blikt kapitein Dirk Odeurs tevreden terug. “Behaald en oké bevonden. Een verbeterpunt voor een volgende oefening is misschien dat we in de toekomst wel een briefingsmoment voor de NC 112 moeten voorzien, zodat zij weten hoe zij de oefening moeten of mogen sturen. Voor de deelnemende brandweerlieden was het in elk geval wel een erg leerrijke en geslaagde oefening.”

Multidisciplinaire crisisoefening bij jarige post Borgloon Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane