U bent hier
Omnium verzekerd

De hulpverleningszone voorziet een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen voor haar personeelsleden, via verzekeringsmaatschappij Ethias. Dankzij deze verzekering ben je verzekerd tijdens een gewone dienstverplaatsing of tijdens de verplaatsing naar de kazerne bij een oproep. We geven graag wat meer uitleg over deze polis.

Deze verzekering verzekert de persoonlijke wagens van onze personeelsleden (beroepspersoneelsleden, vrijwilligers en administratie) tijdens het gebruik van hun wagen in opdracht. De verzekering geldt zowel voor gewone dienstverplaatsingen als voor de dringende interventie-oproepen op weg naar de kazerne.

Schadedekking

Eventuele schade opgelopen tijdens het gewone traject naar en van het werk is uitgesloten. De schade die je oploopt op weg van je huis naar de eerste opdracht en van de laatste opdracht terug naar huis, zonder langs de vaste werkplaats te komen, is wél gedekt.

Wat bedoelen we hiermee?

A: Iemand die bijvoorbeeld als administratief medewerker in de post Hasselt werkt, maar een goedgekeurde verplaatsing met het eigen voertuig naar een vergadering in de post Heusden-Zolder maakt en van daar rechtreeks naar huis. Dan is deze persoon verzekerd voor het traject Hasselt-Heusden-Zolder en vervolgens het traject van Heusden-Zolder naar huis.

B: Iemand die opkomt voor een dringende interventie ( bv op de pager ) is verzekerd van de eerste opdracht ( de weg naar de kazerne vanaf het ogenblik van de oproep ) tot de laatste opdracht terug naar huis ( de weg van de kazerne naar huis ). Let wel enkel voor het traject kazerne terug naar huis, dus niet naar elders!!

C: Iemand die opleiding gat volgen kan verzekerd zijn indien dit valt onder de goedgekeurde verplaatsing. Dit is dezelfde definitie als gehanteerd wordt voor de verplaatsingsvergoeding. Dus stel: een vrijwilliger van Beringen rijdt naar de kazerne. Dit traject is niet verzekerd (=geplande opleiding in het Plot is gelijkgesteld aan woon-werk verkeer). In de post Beringen is geen dienstvoertuig ter beschikking en deze persoon gebruikt zijn eigen voertuig samen met 2 andere collega’s om naar het Plot te rijden. Dit traject is wel verzekerd, want het is een verplaatsing die goedgekeurd is via het opleidingsreglement. Het traject terug naar de kazerne is eveneens verzekerd. De weg van de kazerne naar huis niet, want deze wordt verzekeringstechnisch weer gelijkgesteld aan regulier woon-werk verkeer.

Verzekerd risico

Welke risico’s zijn nu verzekerd? Stoffelijke schade (glasbraak inbegrepen), diefstal en brand. De tussenkomst is beperkt tot de werkelijke waarde van het voertuig op het ogenblik van de schade, met een maximum van 25.000 euro, btw niet inbegrepen.

Wat doen bij schade?

Wat moet je doen bij schade? Schadegevallen in verband met voertuigen moet je doorgeven aan onze dienst verzekeringen (stafdienst) via dit mailadres: schade@zuidwestlimburg.be.

Welke informatie geef je door?

Je zorgt er voor dat je een volledig ingevuld Europees aanrijdingsformulier kunt doorsturen. Heb je geen aanrijdingsformulier voorhanden, dan kun je ook een beroep doen op een onafhankelijke getuigenverklaring OF een verklaring van de politie.

Daarnaast moet je ook zorgen voor een schriftelijke bevestiging dat de verplaatsing die je maakte, een dienstopdracht was, opgedragen door de officier van dienst, je diensthoofd of de sectorcommandant.

De SOP voor het aangeven van voertuigschade is in deze zin aangepast.

Omnium verzekerd Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane