U bent hier
Opleidingsaanbod najaar 2017

Onder het motto ‘levenslang leren’ biedt ook onze organisatie de mogelijkheid om jouw kennis, vaardigheden en competenties verder te ontplooien. Hier vind je alvast een overzicht van de opleidingen voor het najaar van 2017.

Mocht je één van de opleidingen uit onderstaande aanbod willen volgen, leg dan je aanvraagformulier opleiding ter goedkeuring voor aan je sectorcommandant. Je vindt het formulier op de website van de zone onderaan deze pagina.

Delta-opleiding oud brevet Brandweerman -> BO2

Elke houder van het oude brevet brandweerman die het brevet BO2 – dit is de nieuwe brevetopleiding korporaal – wenst te behalen, moet eerst een delta-opleiding van 61 lesuren volgen. In de delta-opleiding ligt de klemtoom op technische hulpverlening.

Datum Uur
Zaterdag 9 september 2017 09:00 - 17:00
Maandag 11 september 2017 18:00 - 22:00
Dinsdag 12 september 2017 18:00 - 22:00
Woensdag 13 september 2017 18:30 - 21:30
Maandag 18 september 2017 18:30 - 21:30
Dinsdag 19 september 2017 18:30 - 21:30
Woensdag 20 september 2017 18:00 - 20:00
Donderdag 21 september 2017 18:00 - 22:00
Dinsdag 26 september 2017 18:00 - 22:00
Donderdag 28 september 2017 18:00 - 22:00
Maandag 2 oktober 2017 19:00 - 21:00
Dinsdag 3 oktober 2017 18:00 - 22:00
Donderdag 5 oktober 2017 19:00 - 21:00
Maandag 9 oktober 2017 18:30 - 21:30
Dinsdag 10 oktober 2017 18:30 - 21:30
Woensdag 11 oktober 2017 18:30 - 21:30
Donderdag 12 oktober 2017 18:30 - 21:30
Zaterdag 14 oktober 2017 10:00 - 17:00
Maandag 16 oktober 2017 18:00 - 22:00
Dinsdag 17 oktober 2017 18:00 - 22:00
Woensdag 18 oktober 2017 18:30 - 21:30
Donderdag 19 oktober 2017 18:30 - 21:30
Maandag 23 oktober 2017 18:00 - 22:00
Woensdag 25 oktober 2017 18:30 - 21:30
Donderdag 26 oktober 2017 18:30 - 21:30
Dinsdag 7 november 2017 18:00 - 22:00
Woensdag 8 november 2017 18:00 - 22:00

2. Brevetopleiding BO2 (30 uren)

Heb je het brevet BO1 op zak of ben je houder van het oude brevet brandweerman en het brevet delta-opleiding BO 1, dan voldoen je aan de voorwaarden om de brevetopleiding BO2 aan te vatten. De lessen vinden plaats op:

Datum Uur
Zaterdag 23 september 2017 09:00 - 16:00
Vrijdag 29 september 2017 08:30 - 17:00
Zaterdag 30 september 2017
09:00 - 16:00
Donderdag 5 oktober 2017 08:30 - 12:30
Zaterdag 14 oktober 2017 09:00 - 16:00

3. Brevetopleiding MO1 (modules)

Ben je houder van het oude brevet korporaal? Dan kan je jezelf kandidaat stellen voor de brevetopleiding MO1 of de nieuwe brevetopleiding sergeant. De opleiding bestaat in totaal uit 254 uren. Nog dit najaar biedt het PLOT enkele modules aan uit het generieke deel.

Het programmarooster van deze brevetopleiding is nog niet bekend maar krijg je op eenvoudig verzoek toegezonden zodra het beschikbaar is. Mocht je het programmarooster willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar Marc Coenen.

4. FOROP 1 (40 uren)

Om in de toekomst over voldoende instructeurs te beschikken die in de eigen post voortgezette vorming mogen geven, wordt de cursus FOROP 1 aangeboden. Deze opleiding is ook een keuzemodule van de brevetopleiding MO 1 (= nieuwe sergeant). In dit kader is de keuzemodule FOROP 1 verplicht te volgen door beroepsbrandweerlui maar optioneel voor vrijwillige brandweermannen. De lessen vinden plaats op:

Datum Uur
zaterdag 14 oktober 8u30 - 17u00
zaterdag 21 oktober 8u30 - 17u00
donderdag 26 oktober 18u00 - 22u00
donderdag 9 november 18u00 - 22u00
donderdag 16 november 18u00 - 22u00
zaterdag 18 november 8u30 - 17u00
donderdag 23 november 18u00 - 22u00

Ieder operationeel personeelslid kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat hij/zij na afloop van de opleiding als instructeur of lesgever voortgezette en/of permanente vorming verzorgt in de eigen post, in de sector of in de zone.

Voor alle opleidingen aangeboden door het PLOT kunnen vrijwillige brandweermannen bij hun werkgever het recht op educatief verlof uitoefenen.

4. BVV-congres 2017

Het congres van de BVV vindt dit jaar plaats op zaterdag 21 oktober 2017 in Herentals. Deuren openen om 8u30 met welkomstontbijt voor de deelnemers en afsluitend is er een netwerkmoment. De zone neemt het inschrijvingsgeld voor haar rekening en voorziet in de mate van het mogelijke collectief vervoer vanuit de verschillende posten. Deelname aan het congres telt gedeeltelijk mee als voortgezette vorming maar de uren worden niet vergoed.

Voor 28 juli inschrijven

Mocht je één van de opleidingen uit bovenstaand aanbod willen volgen, leg dan voor 28 juli je aanvraagformulier opleiding ter goedkeuring voor aan je sectorcommandant. Je vindt het formulier op deze pagina, onderaan.

Opleidingsaanbod najaar 2017 Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.be
Meer nieuws