U bent hier
Opleidingsaanbod 2017 - deel 1

Onder het motto ‘levenslang leren’ biedt ook onze organisatie de mogelijkheid om jouw kennis, vaardigheden en competenties verder te ontplooien. De cel Opleidingen heeft hiervoor een opleidingsaanbod voor 2017 uitgewerkt, dat we graag aan je voorstellen.

Mocht je één van de opleidingen uit onderstaande aanbod willen volgen, leg dan voor 14 april je aanvraagformulier opleiding ter goedkeuring voor aan je sectorcommandant. Je vindt het formulier op de website van de zone onderaan deze pagina.

1. Delta-opleiding oud brevet brandweerman => BO2

Elke houder van het oude brevet brandweerman die het brevet BO2 – dit is de nieuwe brevetopleiding korporaal – wenst te behalen, moet eerst een delta-opleiding van 61 lesuren volgen. In de delta-opleiding ligt de klemtoom op technische hulpverlening.

Dit voorjaar richt het PLOT deze delta-opleiding in in dag- en avondopleiding. De dagopleiding start op dinsdag 18 april 2017 en de avondopleiding op 20 april 2017. De lessen vinden plaats in het PLOT brandweerschool, Horizonlaan 42, 3600 Genk. Meer info en de volledige uurroosters vind je op de website van de brandweerschool. In het najaar wordt deze delta-opleiding opnieuw ingepland.

2. Snelste Adequate Hulp

Een van de actiepunten van de dienst opleiding voor het middenkader is alle onderofficieren in de loop van de volgende vijf jaren aan de 3 sessies van de opleidingscyclus Snelste Adequate Hulp laten deelnemen.

Binnenbrandbestrijding

Dit voorjaar biedt het PLOT de sessie SAH Binnenbrandbestrijding in dag- en in avondopleiding aan. De data van de opleidingen vind je hieronder. De doelgroep is het middenkader. De lessen vinden plaats in de PLOT-brandweerschool, Horizonlaan 42, 3600 Genk.

Snelste Adequate Hulp: DAGsessie
DATUM UUR
Woensdag 3 mei 09:00-16:00
Donderdag 11 mei 09:00-16:00
Dinsdag 16 mei 09:00-16:00

Snelste Adequate Hulp: AVONDsessie
DATUM UUR
Dinsdag 2 mei 19:00-22:00
Maandag 15 mei 19:00-22:00
Vrijdag 19 mei 19:00-22:00
Dinsdag 30 mei 19:00-22:00
Donderdag 8 juni 19:00-22:00

Als het aantal kandidaten de beschikbare plaatsen overstijgt, geeft het PLOT voorrang aan de houders van het brevet sergeant die de opleiding MO2 (= de nieuwe brevetopleiding adjudant) in de toekomst wensen aan te vatten. Beide attesten maken deel uit van de delta-opleiding die de houders van het brevet sergeant moeten hebben gevolgd, voor ze met de opleiding MO2 mogen starten.

3. FOROP 1

Om in de toekomst over voldoende instructeurs te beschikken die in de eigen post voortgezette vorming mogen geven, richt het PLOT in de maanden mei/juni de cursus FOROP 1 in. De lessen vinden plaats in het PLOT brandweerschool, Horizonlaan 42, 3600 Genk op:

DATUM UUR
Maandag 22 mei 18:00-22:00
Maandag 29 mei 18:00-22:00
Donderdag 8 juni 18:00-22:00
Zaterdag 10 juni 08:30-17:00
Donderdag 15 juni 18:00-22:00
Zaterdag 17 juni 08:30-17:00
Zaterdag 24 juni 08:30-17:00

Elk operationeel personeelslid kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat hij/zij na afloop van de opleiding als instructeur of lesgever (voortgezette) vorming verzorgt in de eigen post /sector of de zone. Een tweede sessie FOROP I is gepland voor de maanden oktober/november.

Voor 14 april inschrijven

Mocht je belangstelling hebben om één van deze opleidingen te volgen, leg dan voor 14 april je aanvraagformulier opleiding ter goedkeuring voor aan je sectorcommandant. Je vindt het formulier op deze pagina, onderaan.

Opleidingsaanbod 2017 - deel 1 Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane