U bent hier
Opleidingsaanbod zomer en najaar 2018

Onder het motto ‘levenslang leren’ biedt ook onze organisatie de mogelijkheid om jouw kennis, vaardigheden en competenties verder te ontplooien. Hier vind je alvast een overzicht van de opleidingen voor de zomer en het najaar van 2018.

Mocht je één van de opleidingen uit onderstaande aanbod willen volgen, leg dan je aanvraagformulier opleiding ter goedkeuring voor aan je sectorcommandant.

Je vindt het formulier ook op deze website onderaan deze pagina.

Opleidingsaanbod PLOT Brandweerschool 2018

In 2018 biedt de brandweerschool van het PLOT verschillende opleidingen aan in dag- en/of avondonderwijs. Hieronder het globaal overzicht van het opleidingsaanbod 2018, waarvan alle uren meetellen als voortgezette vorming.

1. FOROP 1 (40 uren)

Om in de toekomst over voldoende instructeurs te beschikken die in de eigen post voortgezette vorming mogen geven, wordt de cursus FOROP 1 aangeboden in avondopleiding in de maanden september en oktober. Deze opleiding is tevens een keuzemodule van de brevetopleiding MO 1. In dit kader is de keuzemodule FOROP 1 verplicht te volgen door beroepsbrandweerlui maar optioneel voor vrijwillige brandweermannen.

De lessen vinden plaats op:

Datum Uur

maandag 10 september

18u00 - 22u00

donderdag 13 september

18u00 - 22u00

maandag 17 september

18u00 - 22u00

zaterdag 22 september

8u30 - 17u00

woensdag 26 september

18u00 - 22u00

maandag 1 oktober

18u00 - 22u00

zaterdag 6 oktober

8u30 - 17u00

donderdag 11 oktober

18u00 - 22u00

Elke operationeel personeelslid kan zich kandidaat stellen op voorwaarde dat hij/zij na afloop van de opleiding als instructeur of lesgever voortgezette en/of permanente vorming verzorgt in de eigen post /sector of de zone.

Voor deze opleiding kunnen vrijwillige brandweermannen bij hun werkgever educatief verlof aanvragen.

2. Brandweerman In Nood (BIN) (9 uren)

De opleiding BIN bestaat uit 2 uren theorie en 7 uren praktijk. De theorie volg je met maximum 24 personen per sessie en de praktijk met 12 personen per sessie. In iedere sector vindt één sessie theorie plaats en wel op

  • Woensdag 29 augustus van 19u00-21u00 in post Sint-Truiden
  • Woensdag 5 september van 14u00-16u00 in post Hasselt
  • Donderdag 4 oktober van 19u00-21u00 in post Heusden-Zolder

Eén sessie theorie combineer je met één van de volgende praktijksessies in dagopleiding (8u30 tot 16u00) op de oefenlocatie van het PLOT in Zonhoven (MK Zuid, Jacob Lenaertsstraat):

  • Woensdag 12 september 2018
  • Zaterdag 29 september 2018
  • Dinsdag 16 oktober 2018
  • Zaterdag 10 november 2018
  • Maandag 19 november 2018

3. Tweedaagse opleiding Houthaktechnieken Vervolmaking

Op 12 en 13 juni verzorgt het Centrum Duurzaam Groen de tweedaagse voorgezette opleiding Houthaktechnieken Vervolmaking (12 uren). De uren liggen nog niet vast. Het aantal plaatsen voor onze zone is beperkt tot maximum 4 personen. De plaatsen zijn voorbehouden voor kandidaten die in het verleden reeds een gevorderde opleiding houthaktechnieken hebben gevolgd bij een andere organisatie (bv. Inverde).

4. Dagopleiding Redding bij een Instorting

Op 21 juni vindt aan het PLOT in dagopleiding (8u30 tot 17u00) de try out van de opleiding Redding bij een instorting plaats. Het aantal plaatsen voor onze zone is beperkt tot maximum 4 deelnemers. Voor deze module uit van de B-delta komen enkel personen in aanmerking die de B-delta nog niet hebben gevolgd.

5. Dagopleiding Openen deur

Op 25 oktober verzorgt slotenspeciaalzaak BESA uit Tessenderlo twee sessies openingstechnieken van deuren van telkens drie uren. Je kan kiezen tussen een sessie in de voormiddag (9u00 tot 12u00) of in de namiddag (13u00 tot 16u00). Het aantal plaatsen voor onze zone is beperkt tot maximum 3 personen per sessie.

Inschrijven


Mocht je één van de opleidingen uit het aanbod 2018 willen volgen, aarzel dan niet het lessenrooster aan te vragen via mail (marc.coenen@zuidwestlimburg.be).

Als de uren passen, leg dan voor 28 mei 2018 jouw aanvraagformulier opleiding ter goedkeuring voor aan je sectorcommandant. Je vindt het formulier op de website van de zone onder aan deze pagina.

We breiden het opleidingsaanbod in de loop van 2018 nog uit. Als dat gebeurt, verneem je dit via de zonale nieuwsbrief.

Dienst opleidingen

Opleidingsaanbod zomer en najaar 2018 Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane