U bent hier
Proper gewerkt is gezond gewerkt

Tijdens een brandinterventie hechten gevaarlijke stoffen zich vast aan brandweerkledij. De kledij die brandweermannen en -vrouwen tijdens de brand beschermt tegen het vuur, vormt nà een interventie het grootste gevaar voor de gezondheid van de brandweer. Daarom een 10-tal tips om proper en dus gezond te werken.

Uit studies blijkt dat er een verband is tussen het werk van brandweermannen en kanker. Nu de kennis over dit probleem beschikbaar is, kunnen we een eerste oorzaak aanpakken, namelijk een gebrek aan vaste en duidelijke veiligheids- en hygiëneregels. Het gaat er in de eerste plaats om de vervuilde interventiekledij (vervuild door een brand) op een veilige en hygiënische manier proper te krijgen. Want proper is gezond!

Kankerverwekkende stoffen

Waarom is propere interventiekledij zo belangrijk? Tijdens een brand hechten kankerverwekkende stoffen zoals PAK’s en VOC’s (denk aan benzeen en benzo(a)pyreen) zich aan de brandweerkledij. Als die vervuilde kledij niet meteen gereinigd wordt, en de brandweerman zich na een interventie niet meteen doucht, loop hij of zij het risico die stoffen via de huid op te nemen in het lichaam.

Hoe omgaan met vervuilde brandweerkledij?

Maatregelen om het risico op teelbal- en prostaatkanker, huid- en hersenkanker of Non-hodgkin lymfoon te verkleinen, komen neer op het beperken van blootstelling aan die kankerverwekkende stoffen. Al van bij de opleiding geven we aandacht aan hoe je best omgaat met vervuilde kledij. We sommen al die tips hier voor je op:

Vóór de uitruk:

 • Zorg steeds voor een proper (schoon) interventiepak
 • Trek nitril handschoenen aan onder je blushandschoenen

Tijdens de interventie:

 • Kom NIET in de vervuilde zone als je daar geen taak hebt, bijvoorbeeld de chauffeur
 • Gebruik ALTIJD adembescherming, ook tijdens het nablussen of tijdens een controle

Na de interventie:

 • Hou de adembescherming aan als je afgespoten wordt
 • Doe vervuilde interventiekledij in de voorziene containers en trek een droge, propere overall aan
 • Draag een P3-masker zolang je met vervuild materiaal in contact komt
 • Vervuild gereedschap afspuiten alvorens terug in de autopomp te hangen
 • Verzamel vervuilde adembescherming, slangen, kledij en ander materiaal en voer dit in een afgescheiden laadruimte af naar de kazerne
 • Stap NOOIT met vervuilde kledij in de cabine van de autopomp

Terug in de kazerne:

 • Reinig de cabine en het ingezette klein materiaal als dat nodig is
 • Laat de deuren en ramen van de autopomp open staan
 • Gebruik nitril handschoenen en een P3-masker om vervuilde kledij in de wasmachine te steken
 • Registreer elk gewassen pak in het voorziene logboek
 • Reinig adembescherming, ook de draagstellen, grondig

Handen wassen

Zorg er voor dat je tijdens een lange interventie je handen af en toe kunt wassen, als je bijvoorbeeld iets wilt eten. Een zeeppompje meenemen in de wagen is een goede gewoonte. Want: proper gewerkt is gezond gewerkt!

Proper gewerkt is gezond gewerkt Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane