U bent hier
Grote gasrampoefening in Hasselt

Op donderdag 18 juni namen de verschillende hulpdiensten waaronder brandweer Hasselt, politie HAZODI, de medische diensten en de civilie bescherming, samen met de Stad Hasselt deel aan een grote rampoefening. Bij De Watergroep was zogezegd het giftige chloorgas ontsnapt. "Zulke grote oefeningen zijn nuttig om ons voor te bereiden op een echte ramp," legt burgemeester Hilde Claes uit. Zij kijkt samen met alle deelnemende diensten terug op een geslaagde oefening in rampbeheersing.

In totaal namen een tachtigtal mensen van brandweer, politie, medische hulpverleningsdiensten, civiele bescherming, het leger, stedelijke diensten en de provincie Limburg deel aan de grote gasrampoefening in de Hasseltse Willekensmolenstraat. Na afloop waren alle betrokken partijen zeer tevreden over het verloop. Burgemeester Hilde Claes sprak van een bijzonder waardevolle oefening: “Er werd heel professioneel en degelijk gewerkt. Dit geeft me veel vertrouwen voor als we in de toekomst met een echte rampsituatie zouden geconfronteerd worden.”

Situatieschets van de oefening

Voor de oefening werd een chloorgaslek gesimuleerd bij De Watergroep in de Willekensmolenstraat 122 in Hasselt. Het schadelijke gas verspreidde zich over de Willekensmolenstraat, Casterhovenstraat, Vlinderstraat en de Muggenstraat. Deze straten werden tijdens de oefening afgezet door de politie en de deelnemers werden geconfronteerd met één dode en een aantal gewonden.

Algemene evaluatie van de oefening

Na afloop volgde een evaluatiemoment met de vertegenwoordigers van de verschillende disciplines. “Algemeen konden we vaststellen dat er een goede vergaderstructuur en beeldvorming was tussen de verschillende disciplines”, zei burgemeester Hilde Claes. “Elke discipline kwam goed en duidelijk aan het woord in het gemeentelijke crisiscentrum, wat een goede besluitvorming mogelijk maakte. De verwittigingsprocedure en het oprichten van het callcentrum bij Binnenlandse Zaken liepen enigszins stroef en nemen we opnieuw onder de loep.”

Evaluatie per discipline

De brandweer van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg loofde de serene werksfeer maar vond de communicatie tussen de mensen op het terrein en het crisiscentrum iets te onrustig. De communicatiedoorstroming is een aandachtspunt.

De medische diensten werden goed ontvangen door brandweer en kregen een perfecte briefing in een duidelijke, niet al te technische taal. De hulp aan de slachtoffers liep vertraging op, maar dat kwam omdat de plek van de ramp niet direct vrijgegeven werd, uit gevaar voor de gaswolk.

De politie was zeer snel aanwezig met zes ploegen, ruim binnen gestelde aanrijtijden. Bijkomende ploegen waren stand by indien nodig. Het nationaal communicatiekanaal werkte goed, er was een goed radiocontact. Het was voor de politie wel onduidelijk hoe ze konden omgaan met de pers op het terrein.

Discipline vier (logistiek) had een goede samenwerking met de Civiele Bescherming.

De communicatieploeg was goed voorbereid en werkte volgens de actuele, nieuwe principes van crisiscommunicatie. Er was een goede opvolging van de vragen van de bevolking. Een aandachtspunt is dat er nog meer geanticipeerd mag worden in de communicatie.

Besluit na de gasrampoefening

Alle diensten hebben op een professionele en degelijke wijze gehandeld, iets waar burgemeester Hilde Claes en de bevelhebbers van de verschillende hulpverleningsdiensten erg tevreden over waren. "Dat schept vertrouwen, zeker met het oog op een eventuele echte ramp." De teamleden zijn goed voorbereid. En de dingen die niet zo goed liepen, krijgen in de komende dagen en weken de nodige aandacht en worden bijgestuurd.

Grote gasrampoefening in Hasselt Vinstermik.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane