U bent hier
Vacature beroepssergeant - hoofd zonale dispatch

In 2022 gaat het huidige hoofd van de zonale dispatch met pensioen. Vandaar dat we op zoek gaan naar een opvolger. We hebben dus een vacature voor een beroepssergeant, via bevordering of professionaliseren in eigen zone of vanuit een andere zone. Tegelijk leggen we ook een wervingsreserve aan. Solliciteren kan tot en met zondag 30/1/'22. 

De bevordering tot sergeant is een leidinggevende functie met minimaal deze functiebeschrijvingen:

 • Sergeant
 • Administratief technisch deskundige of operationeel deskundige
 • Chauffeur, pompbediener, bediener hoogtewerker
 • Evaluator
 • Instructeur

Er kunnen nog andere functies toegevoegd worden in kader van specialisaties van de post waar je tewerkgesteld bent.

Functieomschrijving hoofd dispatch

Wat houdt de functie van beroepssergeant hoofd dispatching in?

 • Je werkt in post Hasselt, op de zonale dispatch. Je werkt samen met de kapitein van de dispatch, met andere (onder)officieren, met de dispatchers en met andere operationelen
 • Als beroepssergeant hoofd dispatching sta je in voor de dagelijkse coördinatie van de zonale dispatch. Je zorgt ervoor dat de dispatch in zijn geheel goed functioneert en dat dispatchers hun taken op een efficiënte, doeltreffende en kwalitatieve manier uitvoeren
 • Je specialiseert je gaandeweg in de dispatch. Je werkt de nodige projecten, adviezen, procedures, plannen, instructies of technische fiches uit en zorgt voor de implementatie en verankering in onze organisatie. Je bouwt mee aan het zonale beleid en realiseert mee de vooropgestelde doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan
 • Je neemt algemene operationele en administratief leidinggevende taken op. Je voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om ervoor te zorgen dat de opdrachten - die de zone jou toekent - naar behoren worden vervuld. Je neemt deel aan vergaderingen, overleg, werkgroepen, (inter)zonale oefeningen,… en rapporteert hierover
 • Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de dispatch en faciliteert en stimuleert de teamwerking. Tevens waak je over de interne communicatiedoorstroming binnen de dispatch zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt tussen de dispatchers onderling
 • Als echte ‘people manager’ weet je samen te werken en anderen te enthousiasmeren. Je bent bedreven in het aansturen en coördineren van de dispatchers. Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de organisatiecultuur van onze hulpverleningszone

Wie zoeken we?

We zoeken een collega met volgend profiel:

 • Je hebt een vurige interesse in veiligheid, hulpverlening en in dispatching
 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust
 • Je bent sterk in plannen, organiseren en coördineren
 • Je denkt en handelt proactief en strategisch, je hakt knopen door, ook in stresssituaties
 • Je staat voor een sterke veiligheidscultuur en weet dit te vertalen naar concrete acties en richtlijnen
 • Je bezit natuurlijk leiderschap, bent mensgericht en hebt verantwoordelijkheidszin
 • Je kan samenwerken en communiceren met verschillende teams en diensten binnen en buiten onze hulpverleningszone
 • Je draagt met jouw technische expertise rechtstreeks bij aan de verdere ontwikkeling van de hulpverleningszone
 • Aan kwaliteit hecht je veel belang, opleidingen en bijscholingen zijn voor jou onontbeerlijk

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure en te kunnen bevorderen, moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Je bent benoemd in de graad van brandweerman of korporaal. Als stagiair kom je niet in aanmerking
 • Je kreeg de vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ bij je laatste evaluatie
 • Je bezit het brevet M01. Voor een bevordering naar beroepssergeant: je bent geslaagd in alle modules van deel 1 en 2 van het brevet M01
 • Je bent geslaagd voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57 van het KB van 19 april 2014
 • Je hebt geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie
 • Je bent geslaagd voor de competentietest van het FGA middenkader. Deze test vindt plaats in het PLOT op zaterdag 15 januari 2022 om 9 uur. Ter voorbereiding van deze competentietest kan je een webinar volgen. Vraag de link via mail aan an.fonteyn@zuidwestlimburg.be

Om te kunnen professionaliseren (als je al vrijwilliger bent), zijn er ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Je bent benoemd als vrijwillig personeelslid
 • Je voldoet aan de voorwaarden in de functiebeschrijving
 • Je beschikt over een graadanciënniteit van ten minste 2 jaar (in de graad van sergeant of in een hogere graad), aanwervingsstage niet inbegrepen.
 • Je kreeg een vermelding ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘zeer goed’ bij je laatste evaluatie
 • Je behaalde het attest ‘Competentiemanagement en evaluatie’ en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1
 • Je hebt geen niet-doorgehaalde tuchtsanctie

Deadline solliciteren

Solliciteren voor deze functie doe je via ons jobplatform jobs.zuidwestlimburg.be en dit ten laatste op zondag 30 januari '22 om 23:59 uur.

Meer informatie

In het pdf-document Vacature beroepssergeant - hoofd dispatching staat nog veel meer informatie over de functieomschrijving, de sollicitatieprocedure, de voorwaarden, het competentiewoordenboek, ... Je kan het downloaden door op bovenstaande link te klikken.

Onthoud alvast deze data:

 • Competentietest FGA Middenkader op zaterdag 15 januari '22 in PLOT Genk, 09:00 uur 
 • Deadline sollicitatie op zondag 30 januari '22, 23:59 uur, via jobs.zuidwestlimburg.be
 • Schriftelijke proef maandag 7 februari '22, 18:00 uur, post Hasselt
 • Mondelinge proef maandag 14 februari '22 en dinsdag 15 februari '22
 • Beslissing zonecollege op maandag 21 februari '22

Alle data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen!

Nog vragen? Neem contact op met de An Fonteyn van de personeelsdienst

Vacature beroepssergeant - hoofd zonale dispatch Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws