U bent hier
Vacature voor Brandpreventieadviseur als gedetacheerde bij Binnenlandse Zaken

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie is op zoek naar een brandweerman(m/v)-brandpreventieadviseur via detachering, om 2 dagen per week alle hulpverleningszones in ons land én hun brandpreventieadviseurs te ondersteunen bij de uitvoering van het Nationaal Brandpreventieplan.

Randy Maenhout, attaché bij de directie Brandpreventie legt uit van waar de oproep voor een gedetacheerde brandpreventieadviseur komt: “In 2016 vielen er minstens 77 dodelijke slachtoffers bij of ten gevolge van branden in woningen. De gemiddelde burger is nog niet altijd overtuigd van het belang van voldoende rookmelders om zo tijdig te weten dat het brandt. Hij heeft ook nog niet voldoende weet van een goed voorbereid vluchtplan om de woning tijdig te kunnen verlaten. Bovendien is de gemiddelde burger zich niet voldoende bewust van zijn verantwoordelijkheid bij brand om zijn eigen veiligheid en die van de mensen rondom hem te verzekeren.”

Nationaal brandpreventieplan

“Het integraal veiligheidsbeleid van de brandweer is gebaseerd op de veiligheidsketen en bestaat naast interventie ook steeds meer uit preventie. De laatste jaren besteedt de brandweer in dit kader vaker aandacht aan het preventiebeleid in particuliere woningen. Dit komt onder meer door het Nationaal Brandpreventieplan voor Woningen, dat FOD Binnenlandse Zaken in 2010 in het leven heeft geroepen. Door het opstellen van een jaarlijks actieplan willen FOD Binnenlandse Zaken, maar ook de hulpverleningszones en verschillende andere partners de brandveiligheid elk jaar een stuk dichter bij de burger brengen.”

In het verleden

Attaché Maenhout: “Om het Nationaal Brandpreventieplan met de nodige expertise te kunnen uitwerken en vooral om te kunnen aansluiten op de noden van het terrein werden van 2012 tot 2016 deeltijds Nederlandstalige en Franstalige brandweerlieden gedetacheerd bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

Deze brandweerlui droegen bij tot de realisatie van onder meer:

 • het creëren van draagvlak bij de brandweer (zonecoördinatoren en brandpreventieadviseurs in de hulpverleningszones);
 • het onderhouden van overlegstructuren (onder de vorm van stuurgroepen en bilateraal overleg);
 • het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij de uitwerking van sensibiliseringscampagnes (14 daagse van de Veiligheid, CO-vergiftiging, …).”

Ondersteuning in 2018

“De ondersteuning van de hulpverleningszones en de brandpreventieadviseurs blijft noodzakelijk in 2018, gelet op het belang van de verdere uitvoering van het Nationaal Brandpreventieplan.

Als projecten voor 2018 denken we hier concreet aan:

 • uitwerken van concrete tools en werkinstrumenten voor de brandpreventieadviseurs;
 • de 14-daagse van de Veiligheid in september;
 • publicaties, artikels en teksten die het bewustzijn en het verantwoordelijkheidsgevoel van de burger voor brandveiligheid vergroten."

1 brandweerman (m/v) gezocht

"Wij wensen 1 brandweerman (Nederlands- of Franstalig) te detacheren voor 2 dagen per week, vanaf de ingang van het contract tot eind 2018. Daarna kan het contract worden geëvalueerd en eventueel verlengd.

Wij zoeken een gemotiveerde brandweerman die overtuigd is van het belang van sensibilisering van de burger. Hij voert nu al taken uit die hiermee rechtstreeks verband houden. Hij is bovendien een sterke netwerker.

 • Lees hier de functiebeschrijving
 • Het akkoord van de zone is belangrijk omdat de expert betaald wordt door de zone. Binnenlandse Zaken stort deze loonkosten wel terug aan de zone. Wij aanvaarden de kandidaturen tot en met vrijdag 1 december 2017 om 12 u.

  Meer informatie:

  Wil je meer weten over deze functie, dan kun je contact opnemen met onze eigen brandpreventieadviseur Johan Vangeel, of je kan je vragen rechtstreeks stellen aan de heer Randy Maenhout, Attaché, T 02 557 35 79 - van de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie.

  Vacature voor Brandpreventieadviseur als gedetacheerde bij Binnenlandse Zaken Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
  Meer nieuws
  © Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane