U bent hier
Vanaf 2017 brandweerpost in Borgloon

Er komt een nieuw politie- en brandweergebouw in Borgloon. Eind januari 2017 zou de nieuwe kazerne klaar moeten zijn. Borgloon krijgt dan dus ook een eigen brandweerpost, om zo een optimale, snelle en adequate hulpverlening aan de bevolking te kunnen bieden.

Vandaag zitten de centrale politiediensten gespreid over twee gebouwen in Borgloon. Beide gebouwen zijn niet meer aangepast aan de huidige noden en bezetting. Een oplossing drong zich dan ook al enige tijd op. Ook de uitbouw van een brandweerpost is noodzakelijk voor Borgloon en omgeving. Het nieuwe gebouw, dat zowel de politiekantoren als de brandweerkazerne zal huisvesten, komt er op de hoek van de Ervaertstraat en de Guldenbodemlaan in Borgloon. Eerst wordt daar de oude rijkswachtkazerne afgebroken, na de afbraakwerken komt er ongeveer 4.465m² vloeroppervlakte bij en meer dan 5.000m² omgevingsaanleg.

Basisuitrusting

Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan kantoren voor alle politie- en brandweerdiensten, zoals lokalen voor slachtofferbejegening, kleedruimtes, verhoorlokalen, een cellencomplex, polyvalente vergaderruimtes en de nodige overdekte parkeerplaatsen voor de dienstvoertuigen van brandweer en politie. In de nieuwe brandweerpost – die deel uitmaakt van hulpverleningszone Zuid-West Limburg – zullen vooral brandweervrijwilligers werken. Zij krijgen een basisuitrusting voor hun brandweerpost, met een autopomp en materiaal voor logistieke interventies. De brandweer van Borgloon zal uitrukken voor interventies in Borgloon maar ook voor noodhulp in de nabijgelegen dorpen van Wellen, Kortessem, Heers en delen van Gingelom en Alken.

Energiezuinig

Het gebouw krijgt een sobere en eenvoudig gedetailleerde architectuur, maar zit functioneel en slim in elkaar. Een betonnen skelet met lichte binnenwanden vormt de hoofdstructuur van het gebouw. Zo kunnen politie en brandweer in de toekomst flexibel inspelen op wijzigende noden. Borgloon kiest voor een energiezuinig en compact gebouw dat klaar is voor de toekomst. Een goede isolatie, het gebruik van zuinige installaties, lichtsturing met aanwezigheidsdetectie en het maximaal gebruik van natuurlijke lichtinval dragen bij tot het duurzame karakter.

Bereikbaar

Er is bijzondere aandacht uitgegaan naar de groenaanleg op het terrein. Rondom de site komt een royale groene buffer en de bomenrij langs de Guldenbodemlaan krijgt eerherstel. Bovendien zijn alle platte daken opgevat als groendak. Het nieuwe gebouw zal gemakkelijk bereikbaar zijn en is toegankelijk voor minder mobiele mensen.

Januari 2017

De bouw van het nieuwe complex gebeurt door een bouwteam met algemeen aannemer Kumpen, architectenbureau a2o en studiebureaus Establis, Boydens en Macobo. Grontmij Belgium staat politie en brandweer bij als trajectbegeleider voor de opmaak van het programma van eisen, de begeleiding van de gunningsprocedure en het contractmanagement tijdens de werken.

De totale kostprijs van de werken inclusief honoraria van de ontwerpers bedraagt circa 7,75 miljoen euro BTW inclusief. In oktober van dit jaar moeten de werken starten, tenminste als alle vergunningen tijdig in orde zijn. Tegen eind januari 2017 kunnen politie en brandweer de gebouwen dan in gebruik nemen .

Lees ook:


Vanaf 2017 brandweerpost in Borgloon a2o architecten
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane