U bent hier
Vertrouwenspersonen voor psychosociale problemen op de werkvloer

Hopelijk overkomt het jou nooit: pesterijen, ongepast seksueel gedrag of zelfs geweld op de werkvloer. We willen deze en andere psychosociale problemen in onze organisatie vermijden, omdat we streven naar een werkomgeving waarin openheid, samenwerking en respect voor mekaar centraal staan. Ervaar je toch zulke problemen? Dan kan je vanaf nu terecht bij een van onze 5 vertrouwenspersonen.

De hulpverleningszone zocht en vond de afgelopen maanden 5 kandidaten om de opleiding tot vertrouwenspersoon te volgen. Greet Mekers (personeelsdienst), Niels Vangeel (post Heusden-Zolder), Carlo De Prins (post Tongeren), Philibert Bertels-Bideli (post Herk-de-Stad) en Andries Steegmans (post Hasselt) rondden onlangs die opleiding af. “Vanaf nu kan je hen dus aanspreken als je professionele hulp wenst bij conflicten of andere situaties met een psychosociaal risico,” zegt Annelies Moelans (Bedrijfsvoering).

Psychosociale risico’s

Wat zijn nu die psychosociale risico’s waarmee elke werknemer geconfronteerd zou kunnen worden? “Denk aan agressie en geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten,” zegt brandweervrijwilliger Carlo De Prins. “Ook pesten, agressie, een trauma, stress, overmatig alcoholgebruik, drugs en burn-out vallen onder die risico’s.”

Op de foto van links naar rechts: Philibert Bertels-Bideli, Carlo De Prins, Greet Mekers, Niels Vangeel en Andries Steegmans.

Eerste opvang

“Ondervind je zelf ernstige last van zo’n psychosociaal risico? Of merk je dat een collega onder zoiets lijdt, dan kun je met je verhaal terecht bij een van ons 5. Je bent zelfs niet gebonden aan de vertrouwenspersoon binnen je eigen post,” legt Carlo uit. “Als je denkt dat je een slachtoffer bent, kunnen wij je opvangen. We helpen je bij het zoeken naar een oplossing en geven advies.”


Ongepast gedrag melden

Ook als je ongepast gedrag vaststelt maar er zelf geen slachtoffer van bent, kun je bij de vertrouwenspersonen terecht. “We zullen jou als melder ondersteunen en trachten het ongewenste gedrag te de-escaleren en te beëindigen,” vult Greet verder aan. “Als dat mogelijk is, zal de vertrouwenspersoon bijdragen aan het herstel van de geschonden verbinding tussen melder en veroorzaker.”

Preventief werken

Daarnaast hebben de vertrouwenspersonen ook de taak om de preventieadviseur te ondersteunen in de bestrijding van de risico's. “Denk aan preventief werk. Of aan het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag,” aldus Philibert Bertels. “Daarnaast adviseren en ondersteunen we de leidinggevenden en het management bij het uitwerken van een beleid dat het psychosociaal welzijn van de medewerkers vervordert.”

Vertrouwelijk

“Alles gebeurt in een vertrouwelijke, informele sfeer. We gaan als vertrouwenspersoon discreet om met jouw vraag of situatie. En we houten ons aan de geheimhoudingsplicht,” zegt Andries Steegmans (foto links). “Er zijn wel uitzonderingen, maar die bespreken we altijd eerst met het slachtoffer. We informeren slachtoffers ook altijd over de andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.”

Doorverwijzen

Als de aanpak via informele weg geen oplossing biedt, kunnen de vertrouwenspersonen op vraag van het slachtoffer een formele klachtenprocedure opstarten. “Dan geeft de vertrouwenspersoon de gegevens ook door aan Mensura. Eventueel verwijzen we door naar professionele hulpverleners of juridisch adviseurs. We begeleiden en ondersteunen de melder van een klacht ook bij een eventuele klachtencommissie. Als de melder dit wenst,” voegt Niels Vangeel hieraan toe.

Geheimhouding

Elke vertrouwenspersoon binnen onze hulpverleningszone zal jouw vraag of melding in alle discretie en vertrouwen behandelen. Weet dat een vertrouwenspersoon gebonden is aan een geheimhoudingsplicht.

Op de foto rechts: Niels Vangeel (post HZ).

Ongewenst gedrag van externen

Je kan tijdens je werk ook psychosociale last ondervinden door externe personen, mensen die geen collega zijn. Denk bijvoorbeeld aan fysiek of verbaal geweld tegen jou als hulpverlener. Ook zulke situaties moet je ons zeker melden zodat we hieraan de nodige acties kunnen koppelen. Meer informatie in verband met het registreren van ongewenst gedrag vind je op onze website, via de Verklaring Externe Agressie.

Vertrouwenspersonen voor psychosociale problemen op de werkvloer Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane