U bent hier
Verzekering lichamelijke ongevallen op basis van reëel inkomen

Als lid van de vrijwillige brandweer ben je verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op basis van een bedrag van maximum 39.919,2 euro (2018). Valt jouw bruto beroepsinkomen boven dit bedrag? Dan kan de zone jou verzekeren op basis van je reëel beroepsinkomen. Wil je zo’n verzekering, bezorg ons dan de juiste bewijzen!

Als je een bruto inkomen (van je inzet als vrijwillige brandweerman én dat van je hoofdjob samen) hebt dat het bedrag van 39.919,2 euro overstijgt, dan heb je het recht om jezelf te verzekeren op basis van jouw reëel beroepsinkomen. Wel met een maximum inkomen van 123.946,76 euro per jaar. Met reëel beroepsinkomen bedoelen we: het volledige bruto beroepsinkomen, inclusief de vergoedingen van de vrijwillige brandweeractiviteiten.

Overzicht reëel beroepsinkomen

Wil je deze verzekering? Dan kunnen we dit via onze verzekeringsmaatschappij Ethias voor je regelen. Ethias heeft dan wel een bewijs nodig van je jaarloon. Bezorg ons daarom zo snel mogelijk een overzicht van jouw individuele rekening 2017. Met die ‘individuele rekening 2017’ bedoelen we niet jouw fiscale fiche 281.10. Wel het samenvattend overzicht van al je loonbriefjes van 2017.

Voor 26 mei

Dit overzicht 'individuele rekening' of samenvatting van alle loonbrieven van vorig jaar ontvang je meestal in maart, van je werkgever(s).
Je mag die overzichten bezorgen aan de personeelsdienst van de hulpverleningszone.

Gebruik het aanvraagformulier Verzekering Lichamelijke Ongevallen - Reëel inkomen.

  • Stuur het ingevulde formulier samen met het overzicht van je reëel inkomen via mail naar greet.mekers@zuidwestlimburg.be
  • Of bezorg een kopie via de interne post aan Greet Mekers
  • Doe dit ten laatste op vrijdag 25 mei 2018.

Alvast heel erg bedankt!

Verzekering lichamelijke ongevallen op basis van reëel inkomen Hulpverleningszone Zuid-West Limburg.be
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane