U bent hier
Workshops voor het midden- en hoger kader

Officieren en onderofficieren van onze organisatie volgden zopas in post Sint-Truiden een workshop rond brandbestrijding, met de focus op Complexe Branden. “De workshops hebben tot doel om de kennis uit eigen huis over nieuwe procedures, technieken en materialen te delen met onze collega’s,” zeggen initiatiefnemers Ruben Maes en Steven Rennen. We blikken terug met enkele beelden.

Met dank aan Rudi Aerts voor de foto's en Ruben Maes voor het filmpje.

Eerste workshop in Sint-Truiden

“Post Sint-Truiden organiseerde de eerste van deze jaarlijkse workshop op dinsdag 22 oktober 2019, met als thema 'Complexe Branden'. Midden- en hoger kader kon in realistische interventieomstandigheden oefenen in een afbraakpand. Collega Kris Coune bracht tijdens deze eerste workshop een demo omtrent brandfenomenen met behulp van een XXL dollhouse, dat hij zelf bouwde.

Daarna trok de groep naar een leegstaand gebouw om de koude praktijk te oefenen: correct toepassen van materialen zoals de smokestopper, de Halligan tool en de piercing nozzle.

  • Smokestopper: instrument om de ventilatie in een brandend gebouw te beïnvloeden - soort brandwerend doek dat snel in een deuropening geplaatst kan worden om brandoverslag naar een andere ruimte te voorkomen en om luchtventilatie te stoppen, zodat o.m. de rook zich niet verder kan verspreiden
  • Halligan tool: zware metalen staaf met aan één uiteinde een koevoet en aan de andere kant een klein bijl, om deuren te openen
  • Piercing nozzle: om te blussen vanop afstand, om via kleine opening in dak of muur de moeilijk bereikbare branden te bestrijden

Drie doelstellingen

"Om het concreet te maken, werkten we 3 doelstellingen uit, die we met die workshops willen bereiken,” licht Steven toe.“Doelstelling 1 is dat we pas na degelijk inoefenen nieuwe procedures en SOP’s in de organisatie implementeren. De tweede doelstelling is om een platform te bouwen voor het verhogen van de uniformiteit van procedures en SOP’s binnen de zone. Onze derde doelstelling is om via deze workshops een zonaal orgaan te creëren waar onderofficieren en officieren elkaar kunnen ontmoeten en aan kennis kunnen uitwisselen.”

Workshops voor het midden- en hoger kader Rudi Aerts
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane