U bent hier
Vacature Vrijwillig Sergeant

Voor de post Heusden-Zolder zoeken we een vrijwillig sergeant. Om voor deze functie in aanmerking te komen, heb je o.a. een diploma niveau B, een federaal geschiktheidsattest midden- of hoger kader en voldoe je aan de woonplaatsverplichting. Officieren en onderofficieren bij de brandweer worden geacht te hebben voldaan aan de eis van het FGA. Solliciteren kan tot en met zondag 9 oktober '22 via ons sollicitatieplatform.

De functie van sergeant is een leidinggevende functie met minimaal onderstaande functiebeschrijvingen: 

 • Sergeant
 • Evaluator
 • Instructeur
 • 1 specialiteit afhankelijk van de post

Aanwervingsvoorwaarden

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum van indiening van de kandidaturen
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten • In orde zijn met de dienstplichtwetten
 • Houder zijn van een rijbewijs B
 • Houder zijn van een diploma van niveau B
 • Houder zijn van een federaal geschiktheidsattest voor het middenkader of hoger kader als vermeld in artikel 35. De onderofficier of de officier van een zone wordt geacht te hebben voldaan aan deze eis
 • Voldoen aan de woonplaatsverplichting: Iedere operationele vrijwilliger is woonachtig (of tewerkgesteld met de mogelijkheid om de werkplaats te verlaten tijdens de werktijd) binnen een straal van 4 km van de brandweerpost van tewerkstelling (te rekenen in vogelvlucht) of binnen een afstand waar hij/zij op 8 minuten in een brandweerpost van de zone aanwezig kan zijn (berekend met het softwareprogramma van de risicoanalyse)

Examen

Het examen bestaat uit een mondelinge proef waarbij de competenties waaraan een sergeant moet voldoen afgetoetst worden. Over het verloop van dat examen en de verdeling van de punten per competentie vind je meer informatie in de uitgebreide vacature met functieomschrijving die je kan downloaden.

Solliciteren

Je kan online solliciteren tot en met zondag 9 oktober 2022 via ons online sollicitatieplatform.

Vacature Vrijwillig Sergeant Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane

Inschrijven Vacaturenieuwsbrief