U bent hier
Hoe werkt de dienst Brandpreventie?

De dienst Preventie van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg geeft brandpreventieadvies. Dat kan een advies zijn in het kader van een vergunningsaanvraag. Denk aan een stedenbouwkundige, een milieu- of omgevingsvergunning of een vergunning om een evenement te organiseren. We leggen je graag uit hoe we werken en wat er met jouw adviesaanvraag gebeurt.


Brandpreventieadvies voor bouwers & verbouwers

Eigenaars, architecten, bouwheren, verhuurders en uitbaters kunnen bij de brandweer terecht voor de wettelijke reglementering omtrent blusvoorzieningen, evacuatie van personen, opslag van gevaarlijke goederen, toegang voor brandweer... .

Ga je bouwen of verbouwen? Wil je een winkel open? Waar moeten cafés, rustoorden, ziekenhuizen, jeugdhuizen, culturele centra, parkeergarages, sportcomplexen… precies in voorzien?

Je mag onze dienst Brandpreventie onder meer contacteren voor brandpreventieadvies in het kader van:

  • Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning
  • Aanvragen voor een milieuvergunning via de milieudienst
  • Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Let op: de aanvraag voor de vergunning zelf doe je bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of stad waar je woont, waar je bouwt of wilt bouwen.

  • Neem contact op met de dienst Brandpreventie van onze zone: preventie@zuidwestlimburg.be of bel: 011 24 88 28
  • Naast het brandveiligheidsadvies moet je natuurlijk ook in orde zijn met andere vergunningen wanneer je een café, winkel of restaurant wilt openen. Neem hiervoor contact op met de lokale politie (vergunning om sterke drank te schenken, om spelautomaten te installeren of om een uitzondering op het sluitingsuur te krijgen)

Wat gebeurt er met je adviesaanvraag?

Als je via ons e-formulier een adviesaanvraag indient, sturen wij jouw aanvraag eerst naar de verantwoordelijke overheid (bv. stad of gemeente waar je woont). Na goedkeuring van de aanvraag door het kabinet van de burgemeester komt het formulier bij ons terecht. De dienst Brandpreventie neemt dan contact met je op.

Preventieve controles

Wij voeren als brandweer ook controles uit inzake brandpreventie & brandveiligheid. Deze controles gebeuren op verzoek van de overheid of de burger (van jou dus).

Evenementen

Voor het organiseren van een evenement richt je je voor de aanvraag in de eerste plaats tot de gemeente waar het evenement plaatsvindt. De gemeente beslist dan of het advies van de brandweer nodig is.

Wat kost een advies inzake brandpreventie?

Wil je voor een gebouw, een project, ... echt een grondig advies van onze brandpreventieadviseur, dan rekent de hulpverleningszone wel bepaalde kosten aan. Je vindt deze terug in het artikel Wat kost de brandweer?

Vragen over brandpreventie?

Heb je een vraag voor ons? Bel ons op het telefoonnummer 011 24 88 28 en vraag naar de brandpreventiedeskundige of stuur je vraag per mail naar preventie@zuidwestlimburg.be.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane