U bent hier
Hoe werkt de dienst Preventie?

De dienst Preventie van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg geeft brandpreventieadvies. Dat kan een advies zijn in het kader van een vergunningsaanvraag. Denk aan een stedenbouwkundige, een milieu- of omgevingsvergunning of een vergunning om een evenement te organiseren. We leggen je graag uit hoe we werken en wat er met jouw adviesaanvraag gebeurt.

Je mag onze dienst Preventie onder meer contacteren voor brandpreventieadvies in het kader van:

  • Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning
  • Aanvragen voor een milieuvergunning via de milieudienst
  • Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Let op: de aanvraag voor de vergunning zelf doe je bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente of stad waar je woont, waar je bouwt of wilt bouwen.

Naast het brandveiligheidsadvies moet je natuurlijk ook in orde zijn met andere vergunningen wanneer je een café, winkel of restaurant wilt openen. Neem hiervoor contact op met de lokale politie (vergunning om sterke drank te schenken, om spelautomaten te installeren of om een uitzondering op het sluitingsuur te krijgen, ...)

Wat gebeurt er met je adviesaanvraag?

Als je via ons e-formulier een adviesaanvraag indient, sturen wij jouw aanvraag eerst naar de verantwoordelijke overheid (bv. stad of gemeente waar je woont). Na goedkeuring van de aanvraag door het kabinet van de burgemeester komt het formulier bij ons terecht. De dienst Preventie neemt dan contact met je op.

Preventieve controles

Daarnaast voeren we ook controles uit inzake brandpreventie. Deze controles gebeuren op verzoek van de overheid of de burger (van jou dus).

Verder kun je de dienst Preventie ook vragen om een advies te geven en/of een controle uit te voeren inzake brandpreventie en veiligheid bij de organisatie van een evenement. Het formulier Evenementen kan al een handje helpen bij de organisatie van een brandveilig evenement.

Voorbespreking van plannen

Tot slot kun je bij de dienst Preventie ook terecht voor een voorbespreking inzake brandveiligheid van ontwerpplannen, verbouwingen, ... . Contacteer de dienst voor een afspraak, via telefoon 011 24 88 28 of mail: preventie@zuidwestlimburg.be .

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane