Onze geschiedenis

Vanaf 1967 kwam Herk-de-Stad als gemeente onder de ‘bescherming’ van de gewestelijke brandweer Hasselt. Dat bracht voordelen met zich mee, maar ook één groot nadeel: de grote afstand tussen brandweer Hasselt en het centrum van Herk-de-Stad. Sindsdien is er veel veranderd!

Ter info: De wet van 1963 in verband met de organisatie van de brandweer voorzag dat elke gemeente of stad zelf een brandweerdienst kon oprichten. Of een gemeente kon zich laten beschermen door een gewestelijke brandweer. Daardoor telde België tot voor de grote hervorming van 2015 251 brandweerdiensten, waarvan er 13 in Limburg.

Een voorpost

Die afstand tussen Hasselt en Herk-de-Stad kostte tijd, kostbare tijd. Daarom sloten de gemeenteraden van Herk en Hasselt in 1990 een overeenkomst: Herk-de-Stad zou een voorpost van de brandweer krijgen, om zo de Herkenaren sneller en beter te kunnen helpen. Het akkoord werd op 19 december 1990 getekend. Meteen daarna startten de aanwerving en de opleiding van de brandweervrijwilligers. Die zouden in 1992 operationeel worden.

Van Rummenweg naar Daelemveld

De eerste lichting brandweermannen bestond uit 4 heren, aangeworven en opgeleid in 1991. De eerste locatie van de kazerne was een gehuurd bedrijfsgebouw aan de Rummenweg. Nogal spartaans, waardoor de nood aan een ‘echte’ kazerne zich al snel opdrong. De eerste steenlegging vond plaats in september 1994, een jaar later konden de vrijwilligers de nieuwe kazerne op het industrieterrein Daelemveld in gebruik nemen.

Ziekenwagendienst

De voorpost startte met een autopomp, een bevrijdingswagen en een tankwagen. In 2003 kwam – met de sluiting van de spoeddienst van het Ursulaziekenhuis - daar de opstart van de ziekenwagendienst bij. Eerst als samenwerking met een privépartner, in 2008 100% door de brandweer. In 2017 onderging de kazerne opnieuw een grondige vernieuwing én uitbreiding.

Postcoördinator

Ondertussen heeft de post Herk-de-Stad een permanentie van 24 uur op 24, 7 dagen op 7, wat betreft de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH of ziekenwagendienst). Brandweerpost Herk-de-Stad is een volwaardige brandweerpost geworden.

Snel en adequaat

Door het toepassen van het principe Snelst Adequate Hulp (SAH*) vanaf 2011 kent de post ook meer interventies. Er is een postcoördinator aangesteld, een coördinator DGH en een beroepsbrandweerman. Zij zorgen samen met 37 brandweervrijwilligers en 31 vrijwillige hulpverleners-ambulanciers voor een optimale bezetting van brandweer en ziekenwagendiensten.

Zonevorming

Sinds 1 januari 2015 valt de brandweer in België niet meer onder de bevoegdheid van steden en gemeenten, maar vormen ze met een aantal brandweerposten samen hulpverleningszones of brandweerzones. Te vergelijken met de politiezones. In België zijn er dat 34 plus Brandweer Brussel.

Post Herk-de-Stad maakt deel uit van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, een van de drie hulpverleningszones in onze provincie. Onze hulpverleningszone bestaat naast post Herk-de-Stad ook nog uit de brandweerposten van Beringen, Borgloon, Hasselt, Heusden-Zolder, Tessenderlo, Tongeren en Sint-Truiden. Ons interventiegebied behelst 19 gemeenten, waarbij we noodhulp bieden aan 386.000 inwoners of aan 44% van de Limburgse bevolking.

*Snelst Adequate Hulp

• Snelste: de kazerne die het snelst ter plaatse kan zijn, wordt uitgestuurd

• Adequate: minimum aan materiaal, bezetting en opleiding (efficiënt gebruik van manschappen en middelen)

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane