U bent hier
Specialisaties bij de brandweer

Onze brandweermannen- en vrouwen krijgen, voor ze in actie komen, eerst een grondige basisopleiding. Na die opleiding, via het PLOT in Genk, kunnen de spuitgasten zich verder specialiseren in technieken als gaspakdrager, duiker of ambulancier. En er zijn nog meer specialisaties mogelijk binnen de brandweer.

Een brandweerman is niet zomaar een brandbestrijder. Binnen de brandweer zijn heel wat specialisaties mogelijk, na de basisopleiding. Denk aan brandweerduikers, redders op grote hoogte, gaspakdragers, ... Verpleegkundigen die een opleiding brandweerman gevolgd hebben, komen bijvoorbeeld in aanmerking voor interventies met de ziekenwagen, of versterken het brandbestrijdingsteam. We zetten alle specialisaties binnen de brandweer even op een rijtje:

Brandweerman

De basisopleidingen van brandweerman, korporaal, sergeant, adjudant, onderluitenant, technicus-brandvoorkoming en dienstchef worden gegeven aan de kandidaten aan het Provinciaal Limburgs Opleidings- en Trainingscentrum (PLOT) te Genk.

Onderdelen basisopleiding brandweerman

De basisopleiding brandweerman bestaat onder andere uit volgende onderdelen: brandweeradministratie, de wet op de civiele bescherming, organisatie van de brandweerdiensten, brandweer en wegverkeer, vuurdriehoek, principe van verbranding, soorten brand, ontwikkeling van een brand, blusprincipes en blusstoffen, hoge- en lagedrukopstelling, bergingswerk (salvage), watertransport, schoorsteengereedschap, touwverbindingen, radioverkeer, gevaren bij interventies, persoonlijke beschermingsmiddelen, techniek, tactiek en bevelen bij interventies, redden van mens en dier, hittegewenning en -training, ...

Ambulancier DGH


Als ambulancier ben je een belangrijke schakel in de keten van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH). Je werkt in een beperkt team, je moet dus zelfstandig handelingen kunnen stellen tijdens de operationele opdracht.

Bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie zijn onontbeerlijk. Je behandelt het slachtoffer volgens je kennis en kunde, en draagt informatie van de plaats van het gebeuren over aan de spoedgevallendienst.

Onderdelen opleiding ambulancier

Ambulanciers bepalen mee het gezicht van de brandweer, begripsvol en tactvol zijn is onontbeerlijk. Je volgt een basisopleiding aan het PLOT van 120 uur waarin onder andere volgende onderdelen worden aangeleerd: Beoordeling van de omstandigheden en van de patiënt, ongevallen en verwondingen, de ziektebeelden (pijn in de borstkas, beroerte, ademhalingsmoeilijkheden, suikerziekte, stuipen), vergiftigingen of intoxicaties, de wetgeving, met o.m. het hulpcentrum 100, het vervoer naar het ziekenhuis, de verhouding ambulancier-MUG en ambulancier-huisarts, het beroepsgeheim.

Geslaagd in de basisopleiding? Dan krijg je een badge die 5 jaar geldig is, uitgereikt door de diensten van de inspecteur van het Rijksinstituut van Volksgezondheid. Jaarlijks volgt de hulpverlener-ambulancier 24 uur bijscholing. Na 5 jaar volgt een recyclage-examen ingericht door het PLOT.

Verpleegkundige

De ambulancedienst rijdt bijna altijd uit met 1 verpleegkundige aan boord van de ziekenwagen.

De verpleegkundigen in vast dienstverband zijn gegradueerden of bachelors in de Verpleegkunde met een bijzondere beroepstitel spoedgevallen.

De belangrijkste opdrachten van de beroepsverpleegkundigen zijn: verantwoordelijk voor de medische inzet met de 100-ambulance, aanspreekpunt voor de MUG-arts - huisarts tijdens interventies, het opleiden van de ambulanciers, AED, reanimatie, traumatologie..., logistiek van de ambulancedienst, medische middelen en materiaal.

De verpleegkundigen voeren op jaarbasis meer dan 2000 opdrachten uit in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening.

REDTH: reddingsteam brandweer Hasselt

Het RedTH - reddingsteam brandweer Hasselt - werd als eerste in België opgericht in 1996 om op een veilige en correcte manier personen te redden op moeilijk te bereiken plaatsen, zoals grote hoogten of diepte en in besloten ruimte. RedTH-leden moeten snel inzicht kunnen verwerven in touwtechnieken en deze kunnen toepassen en uitvoeren.

De basistechnieken "werken in touw" worden binnen het korps door eigen instructeurs aangeleerd. Voor specialisatie worden opleidingen gevolgd in binnen- en buitenland.

Momenteel beschikt de Hasseltse brandweer over 15 speciale redders.

Brandweerduiker

De opdracht van brandweerduiker wordt uitgevoerd in alle omstandigheden. Redding van personen, zoekacties, berging, nemen van stalen, zoeken van recipiënten en sporen zijn opdrachten waarvoor je te water gestuurd kan worden.

In je opleiding tot brandweerduiker krijg je onder andere volgende opleidingen: wetgeving, duikfysica, duikongevallen, decompressie-ongevallen, onderkoeling, onderwatercommunicatie, materieel, taken - uitrusting - tactiek van een brandweerduiker, fysieke en mentale weerbaarheid, zwembad- en open watertraining, infectieziekten, ...

Gaspakdrager

Industriële risico's en gevaarlijke stoffen vragen een specifieke aanpak. Als gaspakdrager heb je een bijzondere interesse voor gevaarlijke stoffen en de verwerkende industrie. Het besef van bijzondere gevaren en veilig kunnen handelen zijn essentieel.

Bij hulpverleningen ga je op een gecontroleerde manier om met specifieke interventietechnieken en -middelen. Nauwkeurigheid en procedurematig handelen in team zijn vereist. Je komt tussen bij branden in procesinstallaties, transport, tankopslag, silo's of gasopslag. Een gaspakdrager zet je in bij chemische, radiologische, biologische of nucleaire incidenten.

FIST (FIre Stress Team)

Het basisidee achter FIST (Fire Stress Team) is het ondersteunen van hulpverleners door hulpverleners bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. Deze groepering is zo'n 15 jaar jong en heeft herhaaldelijk zijn nut bewezen bij defusing en debriefing. De nationale organisatie staat onder leiding van Dr. E. De Soir. Over dit onderwerp kan je alles lezen op de website, www.fist.be.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane