U bent hier
Brandgevaar in bos en natuur

Als het lang droog weer is, kan het risico op bos- en heidebrand vergroten. Hoe groot dat risico op natuurbrand is, duiden we aan met een kleurcode: Van groen voor geen risico tot rood voor extreem hoog risico. Op dit moment geldt code GROEN voor brandgevaar in Limburg.

Elk jaar kennen we brandgevaarlijke periodes in bos- en natuurgebieden. 

Op dit moment is code GROEN van toepassing in onze provincie, dat betekent dat er weinig gevaar is voor natuurbranden... 

OPGELET: Vanaf code geel geldt een rookverbod en een vuurverbod in de bossen en natuurgebieden.

Dagelijkse risicometing

Verschillende overheidsdiensten (o.a. Meteowing Luchtmacht met meetapparatuur in Deurne en een brandgevaar-meetstation op het Klein Schietveld in Kapellen) bekijken dagelijks samen de toestand in de Vlaamse bossen en natuurgebieden. Elke dag bereken we het brandrisico en zo bepalen we de welke alarmeringsfase van toepassing is.

Van groen over oranje tot rood

De vier opeenvolgende alarmeringsfases (code groen – code geel – code oranje – code rood) zijn gekoppeld aan toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, bos- en natuurbeheerders en andere hulpdiensten. De preventiemaatregelen gaan van het bezetten van de brandtorens tot uiterste paraatheid en eventueel preventief patrouilleren door brandweerdiensten op het terrein.

De brandfases zijn geldig voor alle Vlaamse bos- en natuurgebieden. De meest brandgevoelige gebieden zijn heide en naaldbos. Loofbos is in vergelijking veel minder brandgevoelig.

GROEN: Weinig gevaar

Er is geen bijzonder risico op brand in natuurgebieden.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: Gevaar

Natuur en Bos: "De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte. Het bemannen van de brandtorens is afhankelijk van de risico-evaluatie door Natuur en Bos en de brandweerdiensten."

Pas je gedrag aan: 

  • Wees voorzichtig als je gaat wandelen in bos of heide
  • Rook niet in natuurgebieden en bossen
  • Gooi geen afval op de grond
  • Maak geen vuur
  • Laat kinderen niet zonder toezicht spelen in bos of heide
  • Bel meteen 112 als je brand of rook opmerkt
    Natuur en Bos: "Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie Limburg. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen."

ORANJE: Hoog gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. 

  • Wees voorzichtig, rook niet in natuurgebieden en bossen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. 

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit en zet de brandweer meer materieel en mankracht in. De brandtorens zijn overdag bemand.

ROOD: Extreem hoog gevaar

Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.

Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. We zetten extra materieel en mankracht in. De brandtorens zijn overdag bemand.

(Tekst: met dank aan Natuur & Bos)

Meer weten over het risico op bosbranden?

Wil je weten wat je moet doen bij een bosbrand (voor, tijdens en na)? Lees dan verder op de website van Risico-info.be (klik op bovenstaande link).

Ook het agentschap Natuur & Bos heeft enkele richtlijnen en info over brandpreventie in de natuur.

De meest recente info over de brandcodes vind je op deze pagina.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane