Organigram hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Onze hulpverleningszone Zuid-West Limburg is opgericht op 1 januari 2015, in het kader van de brandweerhervorming in België. Onze zone bestaat uit de brandweerposten van Beringen, Borgloon, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Sint-Truiden, Tessenderlo en Tongeren. In het hoofdgebouw in Hasselt, op Campus H, zijn ook onze zonale diensten gehuisvest.

Onze 8 posten sturen we aan volgens onderstaand organigram:

Uitbouw centrale diensten

De zonecommandant wordt bijgestaan door een staf en een bijzonder rekenplichtige enerzijds en 5 dienstverantwoordelijken anderzijds.

Staf en bedrijfsvoering

De staf bestaat uit de secretaris, de verantwoordelijke interne preventie en de deskundigen voor IT en communicatie en een projectbeheerder gebouwen. Deze staan de zonecommandant bij.

De personeelsdienst en de financiële dienst vallen samen met het administratief secretariaat onder de dienst Bedrijfsvoering. Naast de verantwoordelijke Bedrijfsvoering is er ook nog een bijzonder rekenplichtige aangesteld, die de financiële zaken van de hulpverleningszone behartigt.

Dienst Uitvoering

Onder de verantwoordelijke voor de dienst Uitvoering vallen de sectoren West (met de brandweerposten Beringen, Heusden-Zolder en Tessenderlo), Centrum (posten Hasselt en Herk-de-Stad), Zuid (posten Sint-Truiden, Tongeren en later ook Borgloon) en de dispatching (brandweercentrale).

Onder de dienst Uitvoering vallen alle operationele taken van de brandweer.

Dienst Preventie

Onder de verantwoordelijke voor Preventie vallen de afdelingen Pro-actie en Preventie.

Pro-actie houdt het brandpreventieadvies in aan particulieren en bijzondere doelgroepen, zoals senioren, kansarmen, jeugdbewegingen, kinderopvanginitiatieven, ... Je kan voor jouw organisatie of vereniging een infosessie of toelichting rond brandpreventie in huis of lokaal aanvragen.

Preventie: onze preventiedeskundigen geven advies rond brandveiligheid in bedrijfsgebouwen, schoolgebouwen, ziekenhuizen, handelspanden, bedrijven, horeca, ... Je kan als bouwheer, eigenaar of huurder van een gebouw ook een controle op brandveiligheid aanvragen.

Dienst Voorbereiding (VTO)

De dienst Voorbereiding is verantwoordelijk voor de voorbereiding - de vorming, training en opleiding -van de brandweer en de DGH (dienst dringende geneeskundige hulp).

Dienst Logistiek

De dienst Logistiek bestaat uit drie afdelingen: onderhoud, logistiek beheer en gebouwen. Samen staan zij in voor de aankoop van voertuigen, kledij en materialen. Daarnaast zorgt deze dienst ook voor de verdeling van al het materiaal en het onderhoud er van. Ook het beheer en het onderhoud van onze gebouwen, het beheer van het magazijn en alles wat te maken heeft met de kledij van de brandweerlieden valt hieronder.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane