Organigram hulpverleningszone Zuid-West Limburg

Onze hulpverleningszone Zuid-West Limburg is opgericht op 1 januari 2015, in het kader van de brandweerhervorming in België. Onze zone bestaat uit de brandweerposten van Beringen, Borgloon, Hasselt, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Sint-Truiden, Tessenderlo en Tongeren. In het hoofdgebouw in Hasselt, op Campus H, zijn ook onze zonale diensten gehuisvest.

Onze 8 posten sturen we aan volgens onderstaand organigram:

Uitbouw centrale diensten

De zonecommandant wordt bijgestaan door een staf en een bijzonder rekenplichtige enerzijds en 5 verantwoordelijken die elk een dienst onder hun hoede krijgen anderzijds.

Staf en bedrijfsvoering

De staf bestaat uit de secretaris, de verantwoordelijke interne preventie, de verantwoordelijke projecten en de deskundigen voor IT en communicatie. Deze staan de zonecommandant bij.

De personeelsdienst en de financiële dienst vallen samen met het administratief secretariaat onder de dienst Bedrijfsvoering. Naast de verantwoordelijke Bedrijfsvoering is er ook nog een bijzonder rekenplichtige aangesteld, die de financiële zaken van de hulpverleningszone behartigt.

Dienst Uitvoering

Onder de verantwoordelijke voor de dienst Uitvoering vallen de sectoren West (met de brandweerposten Beringen, Heusden-Zolder en Tessenderlo), Centrum (posten Hasselt en Herk-de-Stad), Zuid (posten Sint-Truiden, Tongeren en later ook Borgloon) en de dispatching (hulpcentrale 100/112).

Dienst Preventie

Onder de verantwoordelijke voor Preventie vallen de preventiedeskundigen en Pro-actie.

Dienst Voorbereiding

De dienst Voorbereiding is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de brandweer en de DGH (dienst dringende geneeskundige hulp).

Dienst Logistiek en Onderhoud

Er is ook nog een dienst Logistiek en Onderhoud, die instaat voor de aankoop van voertuigen en materialen en het onderhoud van deze materialen en van de gebouwen.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane