U bent hier
Wat kost het als de brandweer komt?

De brandweer staat altijd paraat. Om branden te blussen, om mens en dier in nood te redden, om te zorgen voor dringende geneeskundige hulpverlening. Ook voor andere, niet zo dringende opdrachten kun je een beroep op ons doen. Sommige interventies door de brandweer zijn gratis, voor andere moet je dan weer de kosten betalen. Een woordje uitleg.

Gratis interventies

Een aantal interventies door de brandweer zijn gratis. Het gaat hier dan vooral om interventies bij noodgevallen:

 • Brand bestrijden, brand blussen
 • Brandgevaar of ontploffingsgevaar vermijden
 • Mensen redden (uit een voertuig, uit water, onder puin, uit een lift, bij elektrocutie, …)
 • CO-meting
 • Ambulanciers bijstaan bij dringend ziekenvervoer
 • Dieren in nood redden
 • Helpen bij overstromingen en rampen (onder voorbehoud en met prioriteit voor de meest dringende of levensbedreigende situaties: kelders leegpompen (indien technisch mogelijk), stormschade stabiliseren of veilig stellen)

Ook voor een vermoeden van brand of een ander gevaar rukken we uit. Denk aan: een vermoedelijke bom die er achteraf geen blijkt te zijn, brandgeur die uiteindelijk van een te felle barbecue is, waarneming gasgeur, loos brandalarm, …

Financiering van de brandweer

Een hulpverleningszone en alles wat daarbij komt kijken – brandweerinterventies, materialen, opleidingen, logistieke ondersteuning van de brandweer, de lonen – kost geld. De gemeenten dragen hun financiële steentje bij en ook de federale overheid zorgt voor een deel van het werkingsbudget. Maar er zijn ook een aantal interventies die de brandweer zelf mag aanrekenen. Sinds 1 juli 2016 is de hulpverleningszone ook btw-plichtig en moet ze voor bepaalde interventies btw aanrekenen.

Wat moet je betalen?

De kosten van onderstaande interventies, adviezen en materialen zijn niet noodzakelijk voor rekening van de persoon die de hulpdiensten contacteerde. De persoon voor wie de interventie gebeurde, betaalt doorgaans de kosten. Als die persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is.

In geval van ziekenvervoer is een tussenkomst van de verzekering mogelijk.

Betalende interventies:

 1. Ziekenvervoer: een forfait voor elke verplaatsing heen en terug tot 10 km: € 63,36. Boven de 10 km gelden andere tarieven. Kijk voor meer details in het retributiereglement - de bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Voor het betalen van je ziekenwagenfactuur krijg je 30 dagen te tijd, geteld vanaf de factuurdatum. Meer weten over hoe we ziekenwagenfacturen invorderen? Lees het 'Reglement inzake invordering van facturen opgemaakt naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst'.
 2. Verdelging van wespennesten: € 25,- per wespennest. Wil je dat ze in een weekend komen? Dan kost het € 50,- . Betalen kan ook met Bancontact.
 3. Opruimen van vervuilende stoffen op openbare weg (brandstoffen, …): minimum € 150,- voor het ter plaatse komen van de brandweer + onkosten van de nodige producten (€15,- per zak van 20 kg product)
 4. Advies inzake brandpreventie: vanaf € 80,-
 5. Stilleggen van alarmsignalen: € 75,-
 6. Openen van deuren (niet-dringend): € 25,-
 7. Leegpompen van lokalen, kelders, putten, rioleren, … als de oorzaak te wijten is aan de inwendige inrichting van het gebouw (lek), aan slecht onderhoud of een technisch defect: € 125,-
 8. Leveren van water (bv. voor dieren - 1 tankwagen van 8.000 liter, geen drinkwater): € 30,-
 9. Uitrukken voor het tweede loos brandalarm per jaar (of meer) door technische storing aan het automatisch brandmeldsysteem: € 125,- (particulieren) of € 250,- (bedrijven, instellingen, ...)

  Deze lijst geeft een indicatie van de prijzen. Prijzen op de factuur kunnen dus afwijken van de bedragen hierboven vermeld. Afhankelijk van de soort interventie, het gebruikte materiaal en de ingezette manschappen kan de totaalsom om de factuur anders zijn dan de hierboven vermelde tarieven.
 10. Lees meer over de kosten van de brandweer:

 • Retributiereglement - Een interventie of tussenkomst van de brandweer is niet altijd gratis. In het retributiereglement vind je een gedetailleerd overzicht van de kosten die de brandweer in bepaalde gevallen kan aanrekenen.
 • Brochure 'Altijd paraat! Maar wie betaalt?' - een brochure met een opsomming van de gratis interventies en de tussenkomsten door de brandweer die je moet betalen.
Wat kost het als de brandweer komt? Roland Hermans
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane