U bent hier
Wat kost het als de brandweer komt?

De brandweer staat altijd paraat. Om branden te blussen, om mens en dier in nood te redden, om te zorgen voor dringende geneeskundige hulpverlening. Ook voor andere, niet zo dringende opdrachten kun je een beroep op ons doen. Sommige interventies door de brandweer zijn gratis, voor andere moet je dan weer de kosten betalen. Een woordje uitleg.

Gratis interventies

Een aantal interventies door de brandweer zijn gratis. Het gaat hier dan vooral om interventies bij noodgevallen:

 • Brand bestrijden, brand blussen
 • Brandgevaar of ontploffingsgevaar vermijden
 • Mensen redden (uit een voertuig, uit water, onder puin, uit een lift, bij elektrocutie, …)
 • CO-meting
 • Ambulanciers bijstaan bij dringend ziekenvervoer
 • Dieren in nood redden
 • Helpen bij overstromingen en rampen (onder voorbehoud en met prioriteit voor de meest dringende of levensbedreigende situaties: kelders leegpompen (indien technisch mogelijk), stormschade stabiliseren of veilig stellen)
  • Noot: De verbruiksgoederen (bv. materiaal om te stutten) rekenen we wel aan, zoals vermeld in ons retributiereglement (artikel 8, 9 & 10, en verder)

Ook voor een vermoeden van brand of een ander gevaar rukken we uit. Denk aan: een vermoedelijke bom die er achteraf geen blijkt te zijn, brandgeur die uiteindelijk van een te felle barbecue is, waarneming gasgeur, loos brandalarm, …

Financiering van de brandweer

Een hulpverleningszone en alles wat daarbij komt kijken – brandweerinterventies, materialen, opleidingen, logistieke ondersteuning van de brandweer, de lonen – kost geld. De gemeenten dragen hun financiële steentje bij en ook de federale overheid zorgt voor een deel van het werkingsbudget. Maar er zijn ook een aantal interventies die de brandweer zelf mag aanrekenen. Sinds 1 juli 2016 is de hulpverleningszone ook btw-plichtig en moet ze voor bepaalde interventies btw aanrekenen. Vanaf 1 januari 2026 worden alle vermelde bedragen in het retributiereglement ook geïndexeerd.

Wat moet je betalen?

De kosten van onderstaande interventies, adviezen en materialen zijn niet noodzakelijk voor rekening van de persoon die de hulpdiensten contacteerde. De persoon voor wie de interventie gebeurde, betaalt doorgaans de kosten. Als die persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is.

In geval van ziekenvervoer is een tussenkomst van de verzekering mogelijk.

Opgelet: vanaf 1 januari 2026 zullen de vermelde bedragen jaarlijks geïndexeerd worden!

1. Ziekenvervoer

Voor dringend ziekenvervoer rekenen we een forfaitair bedrag aan. Dit bedrag is vastgelegd in het KB van 28 november 2019, betreffende de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst.

De inning van dit forfaitair bedrag verloopt volgens een bepaalde procedure, die je kunt nalezen in 'Reglement inzake invordering van facturen opgemaakt naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst'.

2. Wespenverdelging

Verdelging van wespennesten: € 45,- per wespennest, incl. btw (sinds 1 juni 2024)

Wil je dat ze op een afgesproken datum en tijdstip komen? Dan kost het € 90,- inclusief btw. Betalen kan ook met Bancontact.

Jeugdbewegingen, onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse overheid, sociale instellingen zonder winstoogmerk en de gemeentebesturen in onze hulpverleningszone genieten van een vrijstelling van retributie voor wespenverdelging.

3. Opruimen

Opruimen van vervuilende stoffen op openbare weg (brandstoffen, …): minimum € 250,- incl. btw, voor maximum 2 uur, te vermeerderen met de kosten voor het gebruikte materiaal en de afvoer er van (bv.€15,- per zak van 20 kg product voor wateroppervlakte; €300 voor een olie-absorberende dam, ...)

4. Brandpreventieadvies

Advies inzake brandpreventie: vanaf € 90,- (openingskosten dossier). Gaat het over een groter gebouw, vanaf 6 appartementen (of studentenkamers) en meer, dan komt er € 0,22 per m² vloeroppervlakte bij. 

Voor kantoren, openbare of publiek toegankelijke gebouwen, bedrijfsgebouwen, (ondergrondse) garages, en zo meer... dan betaal je zowel dossierkosten als een prijs per oppervlakte.

Ander brandpreventieadvies wordt aangerekend als volgt:

 • € 90,- dossierkosten
 • € 90,- per uur extra, vanaf het 5de uur

Zie ook het retributiereglement, hoofdstuk 1, artikel 3, §2 en verder.

Jeugdbewegingen, sociale en onderwijsinstellingen en bouwheren uit de gemeenten in onze zone genieten onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van retributie. Kijk voor de juiste bepalingen naar hoofdstuk 1, artikel 5 van het retributiereglement.

5. Alarm stilleggen

Stilleggen van alarmsignalen: € 225,-

6. Openen deuren

Het openen van een deur voor een niet-dringende situatie, per prestatie: € 45,-

7. Pompen

Leegpompen van lokalen, kelders, putten, rioleren, … als de oorzaak te wijten is aan de inwendige inrichting van het gebouw (lek), aan slecht onderhoud of een technisch defect: € 125,- als de interventie afgehandeld kan worden met 1 voertuig in maximum 2 uur.

8. Loos alarm

Uitrukken voor het tweede (en volgende) loos brandalarm per jaar door technische storing aan het automatisch brandmeldsysteem: € 175,- (particulieren, natuurlijke personen) of € 300,- (andere). Tijdige afmelding van het alarm - dus nog voor vertrek van de brandweervoertuigen - leidt niet tot facturatie.

9. Andere betalende tussenkomsten van de brandweer

Bij bijzondere prestaties van de brandweer: 

 • Inzet van extra voertuigen zoals autopomp, autoladder, kraan, vrachtwagen, grijper, hulpwagen, signalisatiewagen, duikerswagen, ...
 • Inzet van personeel zonder basisvoertuigen
 • Blussen van een afvalbrand: € 350,- voor een interventie van maximaal 2 uur. Vanaf het 3de uur: bijkomende supplement per uur, zie retributiereglement. 
 • Uitrukken voor technische storingen aan installaties, zoals bijvoorbeeld liften, ventilatiesystemen, ...

Lees meer over de kosten van de brandweer:

 • Retributiereglement (laatst aangepast op 1 juni 2024) - Een interventie of tussenkomst van de brandweer is niet altijd gratis. In het retributiereglement vind je een gedetailleerd overzicht van de kosten die de brandweer in bepaalde gevallen kan aanrekenen.
 • Brochure 'Altijd paraat! Maar wie betaalt?' - een brochure met een opsomming van de gratis interventies en de tussenkomsten door de brandweer die je moet betalen.
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane