U bent hier
Brand Beringen: conclusies technische evaluatiecommissie

De federale commissie belast met de evaluatie van de brand van 11 augustus 2019 in Beringen, waarbij onze collega's Chris Medo en Benni Smulders om het leven kwamen en collega Arno Barzan zwaar gewond werd, heeft haar conclusies meegedeeld. Deskundigen hebben aanbevelingen geformuleerd om de bestaande interventieprocedures en opleidingen te optimaliseren om te voorkomen dat een dergelijke tragedie zich opnieuw zou voordoen. Je kan hier het persbericht en de conclusies nalezen.

  • Voor vragen van de pers verwijzen wij je door naar de heer Thomas Biebauw, woordvoerder van de directie Civiele Veiligheid (FOD BiZa).

Onafhankelijke deskundigen

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) deed een beroep op onafhankelijke deskundigen gespecialiseerd in het fenomeen brand en al zijn componenten om deze technische evaluatie uit te voeren. Mede dankzij de steun van de betrokken hulpverleningszone, de goede samenwerking tussen Netwerk Brandweer en de FOD Binnenlandse Zaken, en de inspanningen van de verschillende brandweerzones kregen deze deskundigen de middelen, tijd, ruimte en informatie om het verloop van de brand en de gevolgde operationele procedures te bestuderen. Ze wijzen in hun conclusies op de complexiteit van de structuur van het gebouw, alsook op de lange duur van de brand met, op een bepaald moment, een plotse en snelle brand- en rookuitbreiding.

Aanbevelingen en permanente onderzoekscommissie

Om branden te bestrijden, bestaan er operationele procedures en brandweerlieden worden opgeleid om deze te volgen. De deskundigen formuleren in hun evaluatie aanbevelingen om deze operationele procedures en opleidingen te versterken. Een aantal aanbevelingen werden reeds geïntegreerd, zoals het invoeren van een codewoord indien er onmiddellijk tot evacuatie moet worden overgegaan en het opnemen van extra technische vereisten voor toekomstige warmtecamera’s. Andere aanbevelingen zullen op korte termijn gebeuren, zoals het plaatsen van een lichtbron aan de mogelijke uitgangen, het systematisch gebruik van een ‘white board’ bij interventies in een complex gebouw en het doorgeven van het tijdsverloop van de interventie. Op middellange termijn wordt ook een permanente onderzoekscommissie ingericht.

Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid:“Na elke ramp, en zeker wanneer er slachtoffers vallen, kunnen er lessen getrokken worden. Er bestaan procedures, maar in werkelijkheid is elke interventie anders en brengt specifieke risico's met zich mee. Onze rol is om bij te leren, onze kennis te delen en om de voorbereiding van het operationeel personeel te verbeteren en zo te voorkomen dat dergelijke drama's zich herhalen. De technische aanbevelingen van de evaluatiecommissie zijn bestemd voor de terreindeskundigen. Ze zullen dienen als basis voor de hulpverleningszones om hun procedures te verbeteren en voor het KCCE om de opleiding bij te sturen. Hoe beter voorbereid, hoe meer we in staat zijn om de risico's voor brandweermannen en -vrouwen op het terrein te beperken."

Bijzondere studiedag

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) zal dit jaar een studiedag organiseren die specifiek gewijd is aan de lessen die uit de brand van Beringen zijn getrokken. Alle hulpverleningszones zullen uitgenodigd worden om deel te nemen.

Kenniscentrum

Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid of KCCE is in 2008 na de ramp in Gellingen op vraag van de brandweerlieden opgericht om de kwaliteit en de veiligheid van de hulpdiensten te verbeteren. Eén van zijn reglementaire opdrachten bestaat erin, onafhankelijk en los van de hiërarchische structuur, incidenten te analyseren en te evalueren om er lessen uit te trekken en deze te delen met het werkveld. Het KCCE maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane