U bent hier
Waar mag je vuurwerk afsteken en wanneer?

Mag je vuurwerk afsteken in onze hulpverleningszone? Neen, dat mag niet. Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het kan brand veroorzaken. Daarnaast kan vuurwerk ook heel wat ellende aanrichten aan je lichaam. Daarom laat je vuurwerk best over aan professionals.

Wil je toch zelf vuurwerk aansteken, dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Per gemeente in onze zone lijsten we hieronder op wat mag en niet mag.

Vuurwerk bij grote droogte

Het advies voor vuurwerk, afgeleverd door de brandweer aan een particulier of aan een overheid, is onder opschortende voorwaarde van de omgevingsfactoren op ogenblik van het afschieten ervan. In geval er een code ORANJE of ROOD wordt afgekondigd op basis van de brandwaarschuwingsindex (bijvoorbeeld bij langdurige droogte en dus een hoog risico op brand in natuur en bos) herzien wij als brandweer het advies automatisch naar NEGATIEF voor het afschieten van vuurwerk.

Vuurwerk op oudejaar

Doorgaans is zelf vuurwerk afschieten verboden in onze zone. Een aantal gemeenten, zoals Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Tongeren en Herstappe, maken hierop een uitzondering: daar mag je vuurwerk afsteken tijdens de nacht van 31 december naar 1 januari. Daar waar het niet mag, moet je de toestemming van de burgemeester vragen.

Gemeenten in onze zone

Alken, Beringen, Borgloon, Beringen, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen, Zonhoven

1. ALKEN:

In Alken is de regeling met betrekking tot het gebruik van vuurwerk opgenomen in de GAS reglementering, Artikel 8 Vuurwerk en wensballonnen, van politiezone Kantoon Borgloon. Kort gezegd: Het is verboden om het even welk vuurwerk of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Het is de burgemeester die toelating geeft voor het afsteken van feestvuurwerk. Wil je een vuurwerk organiseren, dan moet je dus toestemming vragen aan de burgemeester.
Wensballonnen zijn verboden omdat dit te hoge brandrisico’s met zich meebrengt voor gebouwen, graanvelden of opslagplaatsen in de omgeving.

2. BERINGEN:

Vuurwerk afsteken in Beringen mag als je de toestemming hebt van de burgemeester. Als je vuurwerk afsteekt zonder een officiële toestemming, loop je het risico door de politie gestraft te worden met een geldboete of een gevangenisstraf. Of beide…

3. BORGLOON:

Ook in Borgloon is het verboden vuurwerk af te steken. De regels in verband met vuurwerk zijn ook hier opgenomen in het GAS-reglement (politiezone Kanton Borgloon). Net zoals in Alken is alleen de burgemeester ertoe gemachtigd toelating te verlenen voor het afsteken van feestvuurwerk. Ook hier is het gebruik van (Chinese) wensballonnen verboden omdat dit te hoge brandrisico’s met zich meebrengt voor gebouwen, graanvelden of opslagplaatsen in de omgeving. Inbreuken op het GAS-reglement kunnen leiden tot sancties, van een geldboete tot een werkstraf.

4. DIEPENBEEK:

Diepenbeek maakt deel uit van de politiezone HAZODI (vanaf 1 januari 2016 is dat politiezone LRH – Limburg Regio Hoofdstad). Wat betreft het gebruik van vuurwerk gelden in Diepenbeek dezelfde regels als in Hasselt en Zonhoven: vuurwerk mag je niet afsteken zonder toestemming, met uitzondering van de overgang van oud op nieuw. Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je vuurwerk afsteken. Wil je dit graag op andere momenten, dan moet je de burgemeester om toestemming vragen. Wensballonnen zijn verboden omwille van het grote risico op brand.

5. GINGELOM:

In Gingelom is het verboden, zowel op het openbaar als op privédomein, om het even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan. Het verbod op vuurwerk is opgenomen in het GAS-reglement. Inbreuken hierop kunnen leiden tot een geldboete of werkstraf.

6. HALEN:

Halen zal vanaf 1 januari 2016 deel uit maken van de nieuwe politiezone LRH (Limburg Regio Hoofdstad). De regels omtrent het gebruik van vuurwerk liggen nog niet helemaal vast. Wellicht zal dezelfde reglementering aangehouden worden als in Hasselt en omstreken. Zie dus Hasselt.

7. HASSELT:

Zowel in Hasselt als in de andere gemeenten binnen de politiezone HAZODI (vanaf 1 januari 2016 politiezone LRH – Limburg regio Hoofdstad) gelden dezelfde regels: Vuurwerk mag je niet afsteken zonder toestemming, met uitzondering van de overgang van oud op nieuw. Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je wel vuurwerk afsteken. Wil je dit graag op andere momenten, dan moet je de burgemeester om toestemming vragen. Wensballonnen zijn verboden.

8. HEERS:

Wat je mag met vuurwerk in de gemeente Heers staat omschreven in artikel 8 van het GAS-reglement van politiezone Kanton Borgloon. Vuurwerk afsteken is verboden tenzij je een toestemming van de burgemeester hebt. Wensballonnen zijn ook verboden. Inbreuken op het GAS-reglement kunnen leiden tot sancties, van een geldboete tot een werkstraf.

9. HERK-DE-STAD:

Momenteel bestaat er in Herk-de-Stad hiervoor geen specifiek reglement. In de schoot van de nieuwe politiezone Limburg Regio Hoofdstad zullen de regels met betrekking tot het gebruik van vuurwerk overeenkomen met die in de rest van de politiezone. Zie Hasselt.

10. HERSTAPPE:

Herstappe behoort tot de politiezone Tongeren. De regels omtrent vuurwerk zijn vervat in het GAS-reglement, artikel 15: “…het is het verboden, … om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, uitgezonderd op oudejaarsnacht. De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van feestvuurwerk.” Ook hier zijn er geldboetes of werkstraffen als je de regels uit het GAS-reglement overtreedt.

11. HEUSDEN-ZOLDER:

Ook in Heusden-zolder moet je toestemming vragen voor het organiseren van vuurwerk. Je dient de aanvraag in via de burgemeester, die een vergunning aflevert als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het vuurwerk
 • Je hebt een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebruikte terrein
 • Je mag het vuurwerk enkel laten afschieten door een gespecialiseerd bedrijf
 • Het vuurwerkbedrijf moet zelf ook correct en voldoende verzekerd zijn, hiervan moet je als organisator ook een bevestiging kunnen voorleggen
 • Het vuurwerkbedrijf moet tijdig een veiligheidsdossier indienen
 • Je licht de omwonenden minstens één week op voorhand in over het vuurwerk, per brief
 • Je vraagt een brandwacht aan bij Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, brandweerpost Heusden-Zolder. Een brandwacht voor onverhard terrein bestaat uit een bosbrandweerwagen en op verhard terrein uit een autopomp, telkens met volledige bemanning. De kosten zijn ten laste de organisator.

12. KORTESSEM:

Wat je mag met vuurwerk in de gemeente Kortessem staat omschreven in artikel 8 van het GAS-reglement van politiezone Kanton Borgloon. Vuurwerk afsteken is verboden tenzij je een toestemming van de burgemeester hebt. Wensballonnen zijn ook verboden. Inbreuken op het GAS-reglement kunnen leiden tot sancties, van een geldboete tot een werkstraf.

13. LUMMEN:

Ook in Lummen moet je toestemming vragen voor het organiseren van een vuurwerk. Je dient de aanvraag in via de burgemeester, die een vergunning aflevert als je aan volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het vuurwerk
 • Je hebt een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het gebruikte terrein
 • Je mag het vuurwerk enkel laten afschieten door een gespecialiseerd bedrijf
 • Het vuurwerkbedrijf moet zelf ook correct en voldoende verzekerd zijn, hiervan moet je als organisator ook een bevestiging kunnen voorleggen
 • Het vuurwerkbedrijf moet tijdig een veiligheidsdossier indienen
 • Je licht de omwonenden minstens één week op voorhand in over het vuurwerk, per brief
 • Je vraagt een brandwacht aan bij Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, brandweerpost Heusden-Zolder. Een brandwacht voor onverhard terrein bestaat uit een bosbrandweerwagen en op verhard terrein uit een autopomp, telkens met volledige bemanning. De kosten zijn ten laste de organisator.

14. NIEUWERKERKEN

In Nieuwerkerken gelden dezelfde regels voor het afsteken van vuurwerk als in Gingelom en Sint-Truiden. Het GAS-reglement verbiedt het afsteken van vuurwerk en oplaten van wensballonnen.

De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan.

15. SINT-TRUIDEN:

In Sint-Truiden gelden zelfde regels wat betreft het afsteken van vuurwerk als in Gingelom en Nieuwerkerken. Het is dus verboden om zonder toestemming van de burgemeester vuurwerk af te steken. Wil je toch zelf een vuurwerk organiseren, dan vraagje de toestemming aan de burgemeester. Doe dat wel tijdig, dus enkele maanden voor de dag van het vuurwerk.

Inbreuken op het GAS-regelement leidt tot een geldboete en/of een werkstraf.

16. TESSENDERLO:

De bepalingen rond het gebruik van vuurwerk zijn in Tessenderlo opgenomen in de politieverordening betreffende geluidshinder GEM.27.04.2009. Artikel 10 van die verordening zegt dat het laten ontploffen van vuurwerk verboden is. De burgemeester kan wel uitzonderingen toestaan, maar dit moet je dan tijdig en schriftelijk aanvragen.

17. TONGEREN:

In Tongeren mag je enkel vuurwerk afsteken op oudejaarsnacht. Deze regel is vervat in het GAS-reglement, artikel 15. Ook hier zijn er geldboetes of werkstraffen als je de regels uit het GAS-reglement overtreedt. Wil je toch een uitzondering aanvragen, dan doe je dit best via de burgemeester of de gemeente.

18. WELLEN:

In Wellen mag je enkel vuurwerk afsteken mits uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de burgemeester. Het gebruik van wensballonnen is verboden. Deze bepalingen zijn opgenomen in het GAS-reglement van politiezone Kanton Borgloon.

Je kunt je aanvraag voor het afsteken van vuurwerk richten aan de burgemeester van Wellen, Dorpsstraat 25 te 3830 Wellen, uiterlijk maandag 21 december 2015. Aanvragen die later toekomen, kan de gemeente niet meer behandelen. De administratieve geldboete voor het afsteken van vuurwerk zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de burgemeester, kan oplopen tot 250 euro.

19. ZONHOVEN:

Zowel in Zonhoven als in de andere gemeenten binnen de politiezone HAZODI gelden dezelfde regels wat betreft het gebruik van vuurwerk. Vuurwerk mag je niet afsteken zonder toestemming, met uitzondering van de overgang van oud op nieuw. Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je vuurwerk afsteken. Wil je dit graag op andere momenten, dan moet je de burgemeester om toestemming vragen. Wensballonnen zijn verboden omwille van het grote risico op brand.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane