U bent hier
Waar mag je vuurwerk afsteken en wanneer?

Mag je vuurwerk afsteken in onze hulpverleningszone? Neen, dat mag niet. Vuurwerk is heel gevaarlijk. Het kan brand veroorzaken. Daarnaast kan vuurwerk ook heel wat ellende aanrichten aan je lichaam. Daarom laat je vuurwerk best over aan professionals.

Wil je toch zelf vuurwerk aansteken, dan moet je hiervoor een vergunning aanvragen. Per gemeente in onze zone lijsten we hieronder op wat mag en niet mag.

Vuurwerk bij grote droogte

Het advies voor vuurwerk, afgeleverd door de brandweer aan een particulier of aan een overheid, is onder opschortende voorwaarde van de omgevingsfactoren op ogenblik van het afschieten ervan. In geval er een code ORANJE of ROOD wordt afgekondigd op basis van de brandwaarschuwingsindex (bijvoorbeeld bij langdurige droogte en dus een hoog risico op brand in natuur en bos) herzien wij als brandweer het advies automatisch naar NEGATIEF voor het afschieten van vuurwerk.

Vuurwerk op oudejaar

Doorgaans is zelf vuurwerk afschieten verboden in onze zone. Een aantal gemeenten, zoals Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Tongeren en Herstappe, maken hierop een uitzondering: daar mag je vuurwerk afsteken tijdens de nacht van 31 december naar 1 januari. Doe je het zelf, doe het dan veilig en neem onze tips in achting.
Daar waar het niet mag, moet je de toestemming van de burgemeester vragen als je een vuurwerk wilt organiseren.

Alle informatie en nuttige tips over veilig feesten vind je terug in ons preventiedossier Veilig Feesten.

Gemeenten in onze zone

1. ALKEN:

In Alken is de regeling met betrekking tot het gebruik van vuurwerk opgenomen in de GAS reglementering, Artikel 8 Vuurwerk en wensballonnen, van politiezone Kanton Borgloon. Kort gezegd: Het is verboden om het even welk vuurwerk of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen. Het is de burgemeester die toelating geeft voor het afsteken van feestvuurwerk. Wensballonnen zijn verboden omdat dit te hoge brandrisico’s met zich meebrengt voor gebouwen, graanvelden of opslagplaatsen in de omgeving.

2. BERINGEN:

In de stad Beringen geldt een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk.

3. BORGLOON:

Ook in Borgloon is het verboden vuurwerk af te steken. De regels in verband met vuurwerk zijn ook hier opgenomen in het GAS-reglement (politiezone Kanton Borgloon). Net zoals in Alken is alleen de burgemeester ertoe gemachtigd toelating te verlenen voor het afsteken van feestvuurwerk. Inbreuken op het GAS-reglement kunnen leiden tot sancties, van een geldboete tot een werkstraf.

4. DIEPENBEEK:

Diepenbeek maakt deel uit van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Wat betreft het gebruik van vuurwerk gelden in Diepenbeek dezelfde regels als in Hasselt en Zonhoven: vuurwerk mag je niet afsteken zonder toestemming, met uitzondering van de overgang van oud op nieuw. Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je vuurwerk afsteken. Wil je dit graag op andere momenten, dan moet je de burgemeester om toestemming vragen. Wensballonnen zijn verboden omwille van het grote risico op brand.

5. GINGELOM:

In Gingelom is het verboden, zowel op het openbaar als op privédomein, om het even welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of voetzoekers, thunderflashes, knal- en/of rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan. Het verbod op vuurwerk is opgenomen in het GAS-reglement. Inbreuken hierop kunnen leiden tot een geldboete of werkstraf.

6. HALEN:

Halen maakt deel uit van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad. Vuurwerk afsteken is verboden, tenzij je de officiële schriftelijke toestemming vraagt aan de burgemeester. De enige uitzondering: Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je vuurwerk afsteken.

7. HASSELT:

Vuurwerk mag je in Hasselt niet afsteken zonder toestemming van de burgemeester, met uitzondering van de overgang van oud op nieuw. Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je wel vuurwerk afsteken. Wil je dit graag op andere momenten, dan moet je de burgemeester om toestemming vragen. Wensballonnen zijn verboden.

Voor wat betreft vuurwerk:

 • Mag er door Hasselaren vuurwerk worden afgestoken op oudejaarsavond tussen 23:00u (31 december) en 01:00u (1 januari)
 • Mag er géén vuurwerk worden afgestoken in de zone rond het Kol. Dusartplein, er kwam daarvoor een politieverordening op de gemeenteraad
 • Wordt er wel een algemeen vuurwerk afgestoken, in casu door Winterland, hetgeen wel door de stad wordt vergund met een bindend advies van de brandweer
 • Mogen er geen wensbalonnen worden opgelaten in Hasselt

8. HEERS:

Wat je mag met vuurwerk in de gemeente Heers staat omschreven in artikel 8 van het GAS-reglement van politiezone Kanton Borgloon. Vuurwerk afsteken is verboden tenzij je een toestemming van de burgemeester hebt. Wensballonnen zijn ook verboden. Inbreuken op het GAS-reglement kunnen leiden tot sancties, van een geldboete tot een werkstraf.

9. HERK-DE-STAD:

Het is in Herk-de-Stad verboden vuurwerk af te steken, tenzij op 31 december vanaf 23:00 uur tot 1 januari om 01:00 uur. Het is de burgemeester die uitzonderlijk een vergunning aflevert voor feestvuurwerk buiten deze periode. De burgemeester kan ook beslissen om vergund vuurwerk niét te laten doorgaan, als de omstandigheden dat vereisen.

10. HERSTAPPE:

Herstappe behoort tot de politiezone Tongeren. De regels omtrent vuurwerk zijn vervat in het GAS-reglement, artikel 15: “…het is het verboden, … om om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, uitgezonderd op oudejaarsnacht. De burgemeester is ertoe gemachtigd toelating te verlenen tot het afsteken van feestvuurwerk.” Ook hier zijn er geldboetes of werkstraffen als je de regels uit het GAS-reglement overtreedt.

11. HEUSDEN-ZOLDER:

Ook in Heusden-Zolder is het verboden om vuurwerk af te steken. In uitzonderlijke gevallen levert de burgemeester een vergunning af, maar enkel als je een aanvraag indient via een zogenaamd organisatiedossier.

12. KORTESSEM:

Vuurwerk afsteken is in Kortessem verboden tenzij je een toestemming van de burgemeester hebt. Wensballonnen zijn ook verboden. Inbreuken op het GAS-reglement kunnen leiden tot sancties, van een geldboete tot een werkstraf.

13. LUMMEN:

Ook in Lummen moet je toestemming vragen voor het organiseren van een vuurwerk. Alleen op 31 december vanaf 23:00 uur tot 01:00 uur van de volgende dag mag je vuurwerk afsteken zonder toestemming. Doe het wel correct en veilig en gebruik enkel gecertificeerd en veilig vuurwerk.

14. NIEUWERKERKEN

In Nieuwerkerken gelden dezelfde regels voor het afsteken van vuurwerk als in Gingelom en Sint-Truiden: vuurwerk mag niet. Het GAS-reglement verbiedt het afsteken van vuurwerk en oplaten van wensballonnen. De burgemeester kan afwijkingen voor het afsteken van feestvuurwerk toestaan.

Nieuwerkerken laat enkel nog een afwijking voor het afsteken van vuurwerk toe op volgende momenten:

 • Tijdens nieuwjaarsnacht van 23.30 uur tot 00.30 uur, zowel voor particulieren als professionelen.
 • Op nieuwjaarsdag voor het afsteken van nieuwjaarsvuurwerk, georganiseerd door een professioneel.
 • Tijdens de zomerkermissen binnen de gemeente Nieuwerkerken, georganiseerd door een professioneel.
 • Er moet altijd een toestemming gevraagd worden aan de burgemeester
 • 15. SINT-TRUIDEN:

  In Sint-Truiden gelden zelfde regels wat betreft het afsteken van vuurwerk als in Gingelom en Nieuwerkerken. Het is dus verboden om zonder toestemming van de burgemeester vuurwerk af te steken. Wil je toch zelf een vuurwerk organiseren, dan vraagje de toestemming aan de burgemeester. Doe dat wel tijdig, dus enkele maanden voor de dag van het vuurwerk.

  Inbreuken op het GAS-reglement leidt tot een geldboete en/of een werkstraf.

  16. TESSENDERLO:

  Ook in Tessenderlo mag je géén vuurwerk afsteken. De burgemeester kan wel uitzonderingen toestaan, maar dit moet je dan tijdig en schriftelijk aanvragen.

  17. TONGEREN:

  In Tongeren mag je geen vuurwerk afsteken zonder speciale toelating (vergunning) van de burgemeester. Eén uitzondering: tijdens oudejaarsnacht mag het wel. Deze regel is vervat in het GAS-reglement, artikel 19. Ook hier zijn er geldboetes of werkstraffen als je de regels uit het GAS-reglement overtreedt.

  18. WELLEN:

  In Wellen geldt een algemeen verbod op vuurwerk.

  19. ZONHOVEN:

  Vuurwerk mag je niet afsteken in Zonhoven zonder toestemming van de burgemeester, met uitzondering van de overgang van oud op nieuw. Op 31 december vanaf 23 uur tot 1 januari, 01 uur, mag je vuurwerk afsteken. Wil je dit graag op andere momenten, dan moet je de burgemeester om toestemming vragen. Wensballonnen zijn verboden omwille van het grote risico op brand.

Waar mag je vuurwerk afsteken en wanneer? Hulpverleningszone Kempen
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane