U bent hier
Seveso-borden zijn vernieuwd

De oplichtende Seveso-borden in Tessenderlo, Ham en Beringen zijn weer actief na een grondige update. Het zijn waarschuwingsborden die oplichten als er bij een Seveso-bedrijf een incident gebeurt dat ook gevolgen heeft voor de omgeving.

Met deze oplichtende borden kunnen we - in geval van nood - een gebied rond een bedrijf heel snel afbakenen.

Waarvoor dienen deze borden? 

Gemeentebesturen en hulpdiensten bereiden zich zo goed mogelijk voor op mogelijke crisissituaties. Burgers en bedrijven snel verwittigen is één van de uitdagingen bij incidenten. Via de borden, bedienbaar door de bedrijven in de buurt met een hoog risico (SEVESO), kunnen we toch voor een eerste heel snelle kennisgeving in de onmiddellijke omgeving zorgen. 

Het project is een samenwerking tussen de hulpverleningszone, politie en de gemeentebesturen van Tessenderlo, Beringen en Ham. Ook de betrokken bedrijven zijn hierin een belangrijke partner geweest.

Wat moet je doen als een Seveso-bord oplicht?

  • Draai om en verlaat de omgeving. Dit geldt voor àlle weggebruikers: voertuigen, fietsers, voetgangers, ...
  • Open nooit het raam van je voertuig en zet de ventilatie onmiddellijk af.

Wat staat er op de borden? 

Als de borden aangestuurd worden (dus in geval er zich een groot incident voordoet, of bij een oefening) zullen het verkeersbord C3 (rode cirkel rond witte cirkel) en de mededeling “GEVAAR” alternerend oplichten om iedereen de toegang tot de af te sluiten perimeter te verbieden. 

Hoe werkt dit in de praktijk? 

Wanneer er zich een incident voordoet op één van de hoge drempel-SEVESO bedrijven schatten de bedrijven het risico op de omgeving in. Zodra de kans bestaat op impact buiten het bedrijf wordt vanuit de bedrijven de noodcentrale 112 gebeld én worden via een stuurmodule meerdere borden geactiveerd. 

Welke borden oplichten hangt af van het bedrijf waar het probleem zich voordoet en de aard van het probleem. 

Waar staan de oplichtende borden? 

De borden staan in de buurt van Seveso-bedrijven. Er staan in ons interventiegebied 17 van die Seveso-borden. Je vindt ze terug in de gemeenten Beringen, Ham en Tessenderlo, vlakbij de Seveso-bedrijven daar. 

  • Beringen: Industrieweg (toegangsweg Borealis), Scheepvaartstraat 
  • Ham: kanaaldijk “De Snep”, toegangsweg “De Snep”
  • Tessenderlo: Fabrieksstraat kruispunt Hulsterweg, Hulsterweg kruispunt Hofstraat,  Hofstraat, Industrieweg kruispunt Fabrieksstraat, Industrieweg kruispunt Schoonhees, Heilig-Hartlaan kruispunt Industrieweg, Heilig-Hartlaan kruispunt Molenstraat, Heilig-Hartlaan kruispunt Dennenhof, Kanaalweg, Kanaalweg – kanaaldijk, Geenrode, Albertkade kruispunt Havenlaan (Noord & Zuid), Industrieweg kruispunt Havenlaan (rotonde) 

Sevesobedrijven produceren, verwerken of doen aan opslag van gevaarlijke stoffen produceert, bijvoorbeeld raffinaderijen, (petro-)chemie-fabrieken of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.
Meer info over het hoe en het wat van Seveso-bedrijven op www.seveso.be

    © Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane