U bent hier
Veilige interventiekledij: een update

Je hebt er vast al iets over gehoord: interventiekledij is net na een brand zwaar vervuild en moet je meteen uitdoen na een interventie. De overheid spoort dan ook elke brandweerpost aan om zorgvuldig om te gaan met vervuilde interventiekledij. In onze zone wordt die kledij aan een grondige inspectie onderworpen. Een stand van zaken.

Alle brandweerposten in onze zone hebben de interventiekledij aan een strenge inspectie onderworpen of zijn hier nog mee bezig, zeker na de lancering van de campagne Meer veiligheid op het werk. Daar waar de inventaris achter de rug is, heeft alle brandweerkleding een quotering gekregen. Kledij met een rode quotering is vervangen door kleding uit de stock of door nieuwe exemplaren. Waar de kleding nog niet gecontroleerd of vervangen is, staat dit wel op de planning voor de nabije toekomst.

Procedure verder uitwerken

Op dit moment werken we aan de verdere verfijning van de procedure om vervuilde kleding apart te vervoeren en te wassen. In welk voertuig gaan we de kleding na een interventie vervoeren? Wat voor bakken zullen we gebruiken? En waar zetten we die vervuilde kleding eens we in de kazerne zijn aangekomen? Deze vragen zullen we de komende weken proberen te beantwoorden.

Ook werken we aan een goede procedure om zo snel mogelijk na een interventie het materiaal en de manschappen weer operationeel te krijgen. De bedoeling is om de praktische omgang met vervuilde interventiekledij en – materialen zo goed mogelijk ingeburgerd te krijgen, met de op dit moment beschikbare middelen. 

Ministeriële omzendbrief

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft alvast een omzendbrief (14/8/2015) rondgestuurd in verband met interventiekledij van de brandweer. Hierin staat de uitgewerkte procedure duidelijk omschreven. 

Meer weten? Lees ook Gebruik en onderhoud van de interventiekledij van de brandweer.

Veilige interventiekledij: een update Roland Hermans
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane