U bent hier
Wat na brand?

Het heeft gebrand. En wat nu? Een brand meemaken is verschrikkelijk. En in de periode net na een brand moet je veel regelen. Tegelijk moet je deze nare ervaring verwerken. Een moeilijke fase. We geven je graag enkele nuttige tips die jou kunnen helpen om de praktische beslommeringen na een brand beter te kunnen aanpakken.

Je kan deze tips ook in de vorm van een brochure bekijken en downloaden via deze link.

Na de brand

Als het brandt, zorgt de brandweer dat het vuur geblust wordt. Ook mens en dieren worden gered en de schade na brand wordt zoveel mogelijk beperkt.

Na een brand is het belangrijk dat je aan een aantal praktische zaken denkt, zodat de ‘afhandeling’ van de brand wat vlotter verloopt.

Denk zeker aan deze tips

Toestemming vragen

De brandweer moet de woning veilig verklaren, voor je weer toegang kunt krijgen tot je eigen huis. Ook de politie moet toestemming geven om je woning te betreden, zij onderzoeken altijd eerst de oorzaak van de brand. Vraag dus eerst toestemming aan brandweer en politie alvorens je jouw huis na een brand weer binnen gaat.

Kwaad opzet melden

Vermoed je dat de brand aangestoken is? Denk je dat er kwaad opzet mee gemoeid is? Vertel je vermoeden zo snel mogelijk aan brandweer of politie.

Schade fotograferen

 • Maak een lijst van alle bezittingen die door de brand verloren of beschadigd zijn
 • Vermeld bij elke bezitting de nieuwprijs. Gebruik hiervoor eventueel een inventarislijst van de verzekering
 • Maak van alle beschadigde bezittingen ook foto’s.

Nutsbedrijven informeren

Breng de nutsbedrijven op de hoogte van de brand:

 • Telefoonmaatschappij
 • Watermaatschappij
 • Gasleverancier
 • Elektriciteitsmaatschappij
 • Meld eventuele beschadigingen aan kabels en leidingen
 • Sluit de water-, gas- en elektriciteitstoevoer af als de leidingen beschadigd zijn.

Verzekering contacteren

Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij!

 • Vraag de verzekeringsagent om ter plekke te komen. De brandweer kan dan aanduiden welke schade het gevolg is van de bluswerken
 • Doe zo snel mogelijk een schadeaangifte
 • Waarschuw de huurbaas of huiseigenaar als je het huis of het appartement huurt
 • De verzekeringsagent stuurt een expert om de schade vast te stellen. Je mag zelf een tegenexpert aanstellen die jouw rechten verdedigt
 • Ruim niets op tot de verzekeringsexpert langs is geweest. Vraag de verzekeringsmaatschappij om toestemming als je de woning wilt (laten) opruimen en schoonmaken.

Laat de water-, elektriciteits- en gasleidingen controleren

* Mag je in je woning blijven wonen? Laat dan de elektriciteit- en gasleidingen en alle aangesloten toestellen controleren door een erkend installateur

* Leidingen afgesloten voor de veiligheid? Als politie, brandweer en verzekeringsmaatschappij hun werk gedaan hebben, vraag dan of je alle leidingen weer mag (laten) aansluiten.

Opruimen

Na een brand blijft er heel veel afval achter. Dat moet je helaas zelf opruimen. Enkele opruimtips:

 • Doe kleine brandresten in afvalzakken, die je meegeeft aan de reinigingsdiensten
 • Verzamel de dingen die nog financiële of emotionele waarde voor jou hebben
 • Maak koelkast en diepvriezer leeg en gooi alle eten weg
 • Gebruik nooit voedsel of medicijnen uit een kamer waar het gebrand heeft.

Gezondheid van mens & dier

 • Was je tijdens de brand in huis? Heb je rook ingeademd? Laat je voor alle zekerheid onderzoeken door je huisarts
 • Heb je huisdieren? Waren zij in huis toen het brandde? Ook hen laat je best onderzoeken, zeker als je iets raars opmerkt in hun gedrag. Contacteer dus zeker je dierenarts.

Vrijgave van de woning

 • Is de verzekeringsexpert ter plaatse om de woning te controleren? Vraag politie en brandweer om toestemming alvorens jullie de woning betreden.
 • Vraag aan de politie of er een onderzoek loopt en of er een branddeskundige moet komen
 • Mag je de woning niet meer in wegens te onveilig? Sluit de woning dan goed af. Er bestaan gespecialiseerde firma’s die dit voor je komen doen. De politie kan hierbij helpen.

Woning onbewoonbaar?

Is de woning door brand onbewoonbaar?

 • Controleer dan je verzekeringen om te kijken of je recht hebt op een vervangwoning. In sommige brandverzekeringen is dit inbegrepen. Zo bieden brandverzekeringen overnachtingen in een hotel aan, als de woning door brand onbewoonbaar is
 • Geen recht op een vervangwoning? Vraag of je terecht kunt bij familie of vrienden. Kan dat niet, contacteer dan het OCMW voor hulp.

Nazorg door de brandweer

De brandweer zorgt er voor dat er geen verdere schade aan de woning kan ontstaan na brand.

Zo zal de brandweer:

 • Eventueel en in samenspraak met de verzekeringsmaatschappij beschermende maatregelen voor het gebouw en de inboedel nemen
 • De woning afsluiten indien onbewoonbaar

Verklaring opvragen

De verzekeringsmaatschappij kan vragen naar een verklaring over de brand. Je kan zo een verklaring opvragen bij Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, via mail: brandweer@zuidwestlimburg.be

Vermeld duidelijk in je mail over welke interventie het gaat:

 • Welk type: brand? Ongeval? Ziekenvervoer?
 • Wanneer gebeurde de interventie? (exacte datum)
 • Waar vond de interventie plaats?
 • Waarom heb je het interventieverslag nodig?
 • Vanuit welke hoedanigheid vraag je het verslag? (eigenaar, huurder, …)
 • Welke zijn je contactgegevens? (mailadres, gsm-nummer, verblijfsadres, …)

NIET VERGETEN:

Schrijf al je beschadigde bezittingen op en neem er foto’s van


 • Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij
 • Ruim niets op tot de verzekeringsexpert langs geweest is
 • Informeer de nutsbedrijven en vraag een controle van de water-, gas- en elektriciteitsleidingen
 • Gebruik nooit etenswaren en medicijnen uit een kamer waar het gebrand heeft

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane