U bent hier
Naar een zonale dispatch

Onze zone zet de eerste stappen naar een zonale dispatch. “Voor eind 2017 moeten alle 8 brandweerposten overgeschakeld zijn op het dispatch systeem,” zegt Eric Vogels die samen met Hugo Simons de overstap voorbereid. “Op die manier kunnen we de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.”

Een zonale dispatch is niet zo uitzonderlijk. Hulpverleningszones Noord- en Oost-Limburg werken er al mee. “En ook in de andere provincies is het systeem al ingeburgerd,” weet kpt. Hugo Simons, hoofd van de noodcentrale. “Als alles goed gaat, zullen ook wij begin 2018 onze 8 brandweerposten via één systeem kunnen aansturen.”

Efficiënt

Onze noodhulp aan de bevolking draait vooral om voertuigen, materiaal en de juiste manschappen op de juiste plaats. “Een zonale dispatching moet die inzet van personeel en materiaal nog beter en efficiënter maken.” Op dit moment stuurt een centraal dispatchsysteem de posten Tongeren, Sint-Truiden, Herk-de-Stad en Hasselt aan. Tegen het einde van dit jaar moet het systeem uitgerold zijn in de hele zone.

Juiste inzet

“Nadat er een noodoproep bij de 100-centrale is binnengekomen, stuurt die centrale een xml-bestand naar de brandweerdispatch, met hierin de gegevens over de interventie, ook over 10 snelste posten voor de interventie. Op basis van die gegevens bepaalt de dispatch dan de voertuigtrein. Het aantal wagens, welke wagens, welk materiaal, welke manschappen met welke specialisaties of specifieke functie voor de juiste inzet.”

Beschikbaarheid

De manschappen in de posten krijgen de oproep via het pagingsysteem, in de kazernes komt er voor elk gevraagd voertuig een opdracht uit de printer en ook op de infoschermen in de posten verschijnen de oproepgegevens voor materiaal en manschappen. “Het grote voordeel van deze zonale manier van werken is dat we op elk moment weten welke voertuigen en welke manschappen beschikbaar zijn. Ook kun je in het geval van een tekort meteen zien welke post welk materiaal kan (na-)sturen.”

Nieuwe ploeg

Vroeger draaiden leden van de ploegen mee als centralist. Nu wil de zone een aparte, nieuwe ploeg ‘dispatchers’ of centralisten oprichten. “Dit moeten brandweerlieden zijn, want we stellen natuurlijk wel specifieke eisen. Eenmaal centralist betekent dit niet dat ze niet meer mee op interventie kunnen. Wie dat wil, kan in zijn of haar vrije tijd nog mee op uitruk.”

Apart werkritme

De dispatching zal volgens een eigen tijdschema of ritme werken, in een 12-wekensysteem. Er zijn altijd 2 dispatchers aanwezig. De afbeelding rechts geeft het werkschema aan.

Leren van fouten

De dispatch krijgt onderdak in de brandweerkazerne van post Hasselt. In de eerste fase passen we deze werking toe in de 4 posten van Herk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren. Daar willen we ook lessen uittrekken, leren van fouten. We zitten nu in de selectieprocedure voor personeel voor de centrale dispatch, daarna zullen we de geselecteerden opleiden en hopelijk kunnen we dan overschakelen op een volledig zonale dispatch tegen eind dit jaar.”

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de overschakeling naar de zonale dispatch? Contacteer dan Eric Vogels of Hugo Simons.

Naar een zonale dispatch Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy en voorwaarden Extranet Shop Contact Website by Brainlane