U bent hier
Naar een zonale dispatch

Achter de schermen werkt een team druk aan de aanpassing van de zonale dispatch voor onze brandweer- en ziekenwagenalarmeringen. Op 1 april schiet de nieuwe manier van werken overal in onze zone uit de startblokken. In afwachten van de lancering, alvast een tipje van de sluier.

Het zonale oproepsysteem moet er voor zorgen dat een uitruk voor een interventie zo snel en efficiënt mogelijk kan verlopen. Zo zullen bijvoorbeeld de mondelinge meldingen van de 100-centrale via de luidsprekers in post Hasselt wegvallen. Die meldingen zullen via het zonale oproepsysteem met de computer verstuurd worden.

Geen omroepberichten van HC112

Nu – in het oude systeem – roept de operator van de hulpcentrale 112 eerst een bericht om en dan belt hij/zij met de zonale dispatch van de brandweer. In de toekomst valt dat omroepbericht weg. Kapitein Hugo Simons: “Hierdoor krijgen de operatoren meer tijd om informatie aan de zonale dispatch door te geven. Op zijn beurt kan onze dispatcher gerichter informatie opvragen. Op die manier ontstaat er een betere wisselwerking tussen noodcentrale en brandweerdispatch.”

Software stuurt info

Brandweerman Tom Bosmans, lid van de werkgroep, legt hetzonale oproepsysteem uit: “We werken met Easycad. Dit softwareprogramma ontvangt van de noodcentrale een xml-bestandje met alle nodige info over de interventie.Zo zal de meldcentrale van de brandweer meteen weten over welk interventietype het gaat, welke de 10 snelste posten zijn, ook welke extra info de beller nog meegaf. Gelijktijdig weet het systeem ook welke voertuigen, manschappen en materialen er voor de eerste dringende uitruk nodig zijn.”

Tijd winnen

Door het oproepsysteem te automatiseren slaan we een stap over en winnen we tijd, zegt brandweerman Tom Bosmans, die samen met sergeanten Tom Van Attenhoven en Eric Vogels en kapitein Hugo Simons, het systeem uitwerkt en zal implementeren. “De dispatchers in de zonale meldkamer krijgen zo meer tijd om extra informatie over de interventie te verzmalen. Die extra info krijgen wij als brandweer van de HC112 via de telefoon, als de eerste uitruk al onderweg is naar de interventie.”

Nieuwe geluidsbestanden

De eerste essentiële informatie die onze brandweerposten nodig hebben, heeft Tom als geluidsbestanden opgenomen. “Die geluidsbestanden koppelen we in Easycad aan de juiste commando’s. Easycad definieert meteen welke post en welke voertuigen moeten vertrekken. Het programma weet ook welke bijkomende commando’s verstuurd moeten worden. Gelijktijdig zoekt het programma het personeel met de juiste kwalificaties. Denk aan duikers, REDTH-team, … . Is er niet genoeg personeel in de snelste post aanwezig, dan kijkt het programma naar de 2de snelste post in de lijst, eventueel ook naar een post buiten de zone. Al die geluidsbestanden zullen in 6 van onze 8 posten te horen zijn.”

Dezelfde commando’s in de hele zone

De voordelen van zo een systeem liggen voor de hand, stelt Tom Bosmans. “We beperken de tijd tussen de eerste oproep die bij de HC112 binnenkomt en de eigenlijke uitruk. Manuele acties zijn beperkt, voor alle posten gelden dezelfde commando’s en er is minder ruimte voor interpretatie. Wat er uitgestuurd wordt voor bepaalde interventies ligt vast in procedureregels. Maar de dispatcher in onze centrale kan natuurlijk zelf nog extra middelen oproepen, als ploegoversten en de officier van dienst dat nodig vinden. Of hij kan de uitruk inperken.”


Statusmeldingen voertuigen

De werkgroep Dispatch installeert op dit moment ook nieuwe radio’s en GID-systemen voor de statusmeldingen. Tom: “In de voertuigen staan ‘doosjes’ met knoppen waarmee je kunt melden welk voertuig vertrekt, welk weg is, welk terug naar de kazerne komt of net binnengereden is. Heel belangrijk dat dit erg accuraat wordt gebruikt, want Easycad selecteert op basis van deze gegevens welke voertuigen voor een volgende interventie uitgestuurd kunnen worden.”

Zonale radiocommunicatie

“Vanaf 1 april neemt de zonale dispatch de radiocommunicatie van de sector West en Zuid over,” vult sergeant Eric Vogels aan. “Onze centrale dispatch doet dan de volledige radiocommunicatie in onze zone. Van de opvolging van de interventie over het uitsturen van bijkomende middelen. De functie van centralist in de post zullen we vervangen door een brandweerman ‘traag’ die verantwoordelijk is voor het sluiten van de poorten, het nabrengen van de materialen en andere logistieke ondersteuning zoals de DeCo-container, extra slangen, ademlucht.” Alle voornoemde maatregelen hebben als doel de interventie zo snel en zo efficiënt mogelijk op te starten en te laten verlopen.

Nog vragen?

Heb je nog vragen over de overschakeling naar de zonale dispatch? Contacteer dan Eric Vogels of Hugo Simons.

Naar een zonale dispatch Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Meer nieuws
© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane