Wat is het zonecollege

Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone. Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege.

De zoneraad kiest uit de raadsleden de leden die het college vormen. Er is geen beperking qua aantal leden bepaald. De samenstelling van het college kan dus identiek zijn aan die van de raad.

Beperkte samenstelling

Om tot een vlotte besluitvorming te komen is het aantal collegeleden eerder beperkt. Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).

Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. De voorzitter van de raad is dezelfde als de voorzitter van het college.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane