U bent hier
Digitale interventieplannen

DIP's of digitale interventieplannen: Wie met brandpreventie bezig is, heeft de term al eens horen vallen. De plannen moeten ons helpen om een bedrijf of openbaar gebouw beter te lezen, als we er voor een interventie naar toe moeten. In totaal zijn er voor onze zone bijna 1.000 in de maak. 

Een DIP is een digitaal plan of een verzameling van plannen en belangrijke gegevens over het bedrijf of de inrichting. Die gegevens kunnen de hulpdiensten helpen bij eventuele interventies in dat bedrijf of inrichting.

Opsomming gevaren

Het bedrijf of de inrichting stelt zelf zo een DIP samen. Wij als hulpverleningszone volgen op en controleren de plannen op hun volledigheid. In een DIP vind je onder andere algemene informatie over het desbetreffende bedrijf, enkele plannen en de eventueel aanwezige hulpmiddelen en gevaren. Alles dat ons als brandweer kan helpen om het gebouw en het terrein goed in te schatten en zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden, staat er in. Ook de eventuele gevaren voor de omwonenden.

Koninklijk Besluit

De DIP’s zijn geen uitvinding van onze zone. De interventieplannen en -dossiers komen voort uit het Koninklijk Besluit ‘tot de vaststelling van de basisnorm voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen, van 7 juli 1994’, gecoördineerde versie van 7 december 2016. Je kan het KB nalezen op de website van de overheid.

Digitaal en op papier

De digitale interventieplannen worden aangemaakt op een online platform, bereikbaar via een persoonlijke login, die de exploitant op uitnodiging van onze dienst Brandpreventie ontvangt. Zowel de exploitant als onze interne behandelaar kunnen de DIP's in opmaak aanpassen en controleren. Alleen de DIP’s of aanvalsplannen die afgewerkt zijn, staan op het platform ter beschikking van de hulpdiensten. Bij elke wijziging moet de exploitant of eigenaar een goedkeuring vragen van de brandweer.

Voor onze interventieploegen is de informatie uit het DIP samengevat op één A3-velletje papier, recto-verso bedrukt. Het is beschikbaar in de commandowagen en online bereikbaar via de tablets in elke MFAP (multifunctionele autopomp).

In onze zone bevatten de DIP’s onder andere:

 • Sleutelkluisplan
 • Aanvalsplan
 • Interventieplan
 • Algemene informatie
 • Hulpmiddelen en gevaren
 • Contactpersonen van het bedrijf of instelling
 • Gevaarlijke stoffen aanwezig of niet?
 • Waterwinplaats op of rond?
 • Liggingsplan
 • Compartimenteringsplan
 • Inplantingsplan

Hoe worden de bedrijven op de hoogte gebracht?

Na een adviesvraag bij onze dienst Brandpreventie of bij de opstart van een preventiedossier (naar aanleiding van bouw- of verbouwingswerken, na controle door de brandweer, …) contacteren de preventionisten van onze zone de bedrijven of inrichtingen zelf. Zij maken dan een persoonlijke login voor de exploitant aan en nodigen de exploitant uit om alle gegevens in hun eigen DIP in te voeren. 

De preventiedienst geeft ook toelichting waar nodig en stelt een handleiding ter beschikking. Desgewenst geven we een korte opleiding of infosessie. Onze preventionisten krijgen een bevestigingsmail als de gegevens ingevuld zijn. Als zij het DIP goedkeuren, heeft het bedrijf een up-to-date DIP-dossier. Bedrijven hebben altijd de mogelijkheid om de eigen gegevens aan te passen, als die zouden veranderen. Zo houden ze hun eigen DIP actueel.

Wanneer moet een bedrijf een DIP aanmaken?

 • Als er een automatisch branddetectiesysteem aanwezig is in bedrijf of inrichting
 • Als er geen permanentie in het gebouw aanwezig is
 • Of als het gaat om een gebouw met nachtpermanentie, waar ‘gasten’ of niet-zelfredzame personen verblijven (bv. ziekenhuizen, hotels, rusthuizen, …)
 • Of als het gaat om publiek toegankelijke inrichtingen (scholen, evenementenhallen, …)
 • Of als het gaat om parkeergarages met rook- en warmteafvoer

Ook industriële gebouwen die vallen onder de klassen A, B en C moeten een DIP hebben.

Interventies voorbereiden

De info uit de DIP's gebruiken we niet alleen als een interventie van de hulpdiensten nodig is, maar ook om mogelijke interventies voor te bereiden. Denk aan wederkerende evenementen zoals Winterland, Pukkelpop, … De DIP’s helpen dan om de inrichting van de terreinen in kaart te brengen, om te weten waar we als hulpdiensten met onze wagens kunnen komen, waar we water kunnen vinden, welke risico’s er waar zijn.

Kraakpanden

Ook voor kraakpanden, als deze een gevaar vormen voor de hulpdiensten, maken we een DIP aan. Daar vermelden we dan bijvoorbeeld in of er krakers aanwezig kunnen zijn, of er eventueel drugs of drugresten zijn, gegevens over de mogelijke complexe indeling van het gebouw (dicht genagelde in- of uitgangen die het aantal vluchtwegen beperken, …), enzovoort. Deze DIP’s zijn wel enkel intern raadpleegbaar, en door onszelf opgesteld en aangevuld.

DIP's in aanmaak

De bedrijven en scholen reageren doorgaans enthousiast op dit initiatief. Er zijn ondertussen al bijna 1.000 DIP’s in onze zone in aanmaak. Het zijn vooral scholen en scholengroepen die hierin het voortouw nemen. Ze kregen van ons een infosessie en gingen dan meteen aan de slag. Bedrijven zijn ook enthousiast maar daar gaat het iets langzamer bij het invullen en goedkeuren van zo’n DIP. Ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra zijn er mee gestart.

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane