Asbest: veel gestelde vragen

Wat is asbest?

Asbest is een natuurlijke delfstof, vergelijkbaar met kiezel. Omwille van de sterke eigenschappen van asbest, omdat het een goedkope en makkelijk verwerkbare stof is, was asbest erg populair als bouwmateriaal.

Waarom is asbest gevaarlijk?

Asbest is kankerverwekkend. Als je de dunne, erg scherpe vezels inademt, kunnen die tot diep in de longen binnendringen en daar onherstelbare schade aanrichten.

Waar vind ik asbest?

Asbest werd in het verleden heel veel gebruikt als hard plaatmateriaal en in cement, denk bv. aan gegolfde dakplaten. Het kwam ook voor in isolatiewol en koord.

Hoe verwijder ik asbest?

Asbest verwijderen laat je best door een gespecialiseerde firma doen.

Doe je het toch zelf, zorg voor een beschermd pak, handschoenen, beschermende bril en FFP3-masker. Maak het asbesthoudend materiaal nat en zorg er voor dat je zo weinig mogelijk stof maakt. Verpak het asbest in luchtdichte zakken en breng het naar het containerpark. Ga niet op het asbest staan!

  • Via Limburg.net kan je een gesubsidieerd pakket bestellen met verpakkingsmateriaal, beschermmaterialen en afvoer.

Waar mag ik het asbest naar toe brengen?

In heel wat gemeentelijke containerparken kun je tot 0,5m³ asbestafval per gezin per jaar gratis kwijt. Check wel eerst in welk containerpark je terecht kan met je asbest. Raadpleeg hiervoor de website van je stad of gemeente.

Wie contacteer ik als ik asbest gevonden heb?

Er zijn gespecialiseerde firma’s die het asbest tegen kostprijs komen verwijderen.

Wat als asbest brandt?

Allereerst: het is nooit gezond om rook in te ademen, asbest of niet. Brandt het en ben je niet rechtstreeks in gevaar? Ga dan naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel je ventilatiesysteem uit. Luister zeker naar de richtlijnen van de hulpdiensten en raadpleeg (sociale) mediakanalen voor bijkomende informatie.

Stel je als eerste de brand vast, verwittig meteen 112 en vermeld zeker ook jouw vermoeden van asbest.

Moet je je éxtra zorgen maken bij een asbestbrand?

Vaak niet, het gevaar van zo’n brand hangt af van de hoeveelheid asbestvezels die vrijkomen en hoelang de blootstelling plaatsvond. Bij een brand gaat het vaak om een zeer korte blootstelling van enkele uren en is het gevaar dus laag.

De brandweer of de milieudienst stelde asbest vast en nu zie ik allemaal mensen in witte pakken?

Niet panikeren! Die mensen in witte pakken zijn leden van een gespecialiseerde opruimingsfirma. Zij komen omwille van hun werk regelmatig, vaak langdurig en intensief in contact met asbest. Zo meten ze de asbestconcentratie en ruimen alle asbesthoudende fragmenten en asbestflinters op. Daarom dragen zij beschermende kledij.

Liggen er na een brand asbestfragmenten in je tuin?

Ruim het dan niet zelf op, maar contacteer de gemeente of de stad en wacht op de gespecialiseerde firma.

  • Vertrappel het materiaal nooit
  • Bevochtig het materiaal om vezelverspreiding te vermijden
  • Kom zo weinig mogelijk buiten en reinig je schoenen als je toch even buiten bent geweest
  • Kinderen en huisdieren hou je binnen tot alles gereinigd is
  • Groenten en fruit uit je tuin en eieren van je kippen kan je nadien wel gewoon gebruiken. Was ze wel grondig voor gebruik!

Wie regelt die gespecialiseerde opruimingsfirma?

Bij een grote brand regelt de gemeente of de stad het aanstellen van de gespecialiseerde firma.

Wie betaalt de opruimkosten?

De eigenaar van het afgebrande pand staat in voor de kosten.

Wat dekt de verzekering bij asbest?

Weet dat heel wat brandverzekeringen deze – vaak hoge – kosten bij een asbestbrand niet helemaal dekken. Bevat je woning asbest, dan moet je goed de polisvoorwaarden lezen. 

Ga na wat er maximaal wordt vergoed bij opruimingskosten door asbest. Als je de schade maar gedeeltelijk kunt verhalen, kan het een dure aangelegenheid worden. 

Voorkomen is dus beter dan genezen.

Meer weten?

© Hulpverleningszone Zuid-West Limburg Home Privacy Extranet Shop Vacatures Contact Website by Brainlane